Romantizmus

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 27.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 492 slov
Počet zobrazení: 3 876
Tlačení: 310
Uložení: 329
Romantizmus 1820-185
Romantizmus úzko súvisí so spoločenskou situáciu v Európe po roku 1848. Jeho vznik je ovplyvnený týmto dramatickým obdobím kedy sa formuje národné povedomie a do popredia sa dostávajú pojmy ako sloboda, demokracia a rovnoprávnosť. Hlavnou  myšlienkou romantizmu je spor medzi snom a skutočnosťou. Snaží sa vyjadriť nesplnené ideály a myšlienky tohto obdobia.

Romantizmus má dve podoby

1) revolučná podoba – kde umelci reprezentujú svoj nesúhlas s realitou (boj o slobodu, demokraciu, rovnoprávnosť)
2) úniková podoba – romantici hľadajú únik od skutočnosti, uchyľujú sa do prírody, vidieka, exotiky a literatúry (znovu objavenie stredovekých legiend). Pre romantizmus je z histórie najzaujímavejší stredovek najmä pre jeho tajomný a mystický charakter. V tejto únikovej podobe umelci strácajú vzťah k realite, pociťujú osamelosť a hľadajú východisko vo svojej fantázií.
 
Architektúra
Nadviazala na vzory stredovekého staviteľstva, najmä na gotiku a románsky sloh. Romantickú architektúru po formálnej stránke výrazne ovplyvnila najmä anglická neogotika, ktorá sa vyznačuje tupým zakončením stavieb, veží a vežičiek bez viditeľných striech.
Zámek Hluboká nad vltavou – inšpirácia anglickou tuddorovskou gotikou
Zámek Lednice na Morave
Chrám sv. Petra a Pavla na vyšehrade
Blumentálsky kostol v Bratislave
 
Sochárstvo
Inšpiruje sa prírodou a minulosťou národa.
Antoine Louis Barye – špecializoval sa na sochy zvierat
Jean Babtiste Carpeaux – bol žiakom Barye-ho, prekonal svojho učiteľa, nadväzoval na umenie baroka
Súsošie tanec – na priečelí talianskej opery.
 
Maliarstvo
Vzniká po roku 1820 vo Francúzsku.
Theodore Géricault
Plť Medúzy – tento obraz vyvolal rozhorčenie pretože Géricault tu zobrazil výjav kedy sa loď Medúza potápa a na plti sa zachraňujú ľudia. Medzi tými, ktorý sa pokúšajú o záchranu zobrazil aj mŕtve telá.
 
Eugéne Delacroix
Dante a Vergílius v pekle (Daneteho bárka) – na námety Božskej komédie.
Sloboda vedúca ľud (na barikády)
Vraždenie na chiu
Alžírske ženy –
 
Caspar David Friedrich
Maľuje krajiny, pusté miesta, v ktorých dominuje ruina gotického chrámu, bez figúr alebo len v náznaku,
 
 
Anglická romantická krajinomaľba
 
John Constabele
patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľou anglickej romantickej krajinomaľby a vo svojich dielach sa snažil zachytiť atmosferické premeny počasia. Pre romantické umenie objavil dôležitý fakt, že lúky a ostrovy sú zelené pretože dovtedy sa tvrdilo, že základným tónom v krajine je zlatohnedý tón. Mimoriadne živo sa snaží zobraziť oblohu a prudké kontrasty svetla a tieňa. Oblohu chápal ako najdôležitejšiu časť celku.
Voz na seno
Obilné pole
Biely kôň
 
Wiliam Turner
Oveľa lepšie zachytáva atmosferické premeny počasia. Maľuje fantastický svet zaliaty svetlom, maľuje svet v pohybe, v ktorom nemáme čas hľadať detaily. V poslednom období svojho života sa spoliehal na zrakový vnem čím predbehol svoju dobu a našiel pochopenie u impresionistov
Dážď, hmla, rýchlosť
Neohrozený
Požiar snemovne lordov
Snehová búrka
Pohreb na mori
Otrokárska loď
 
William Blake
Bol to hlboko nábožensky založený človek, ktorý žil vo svete. Opovrhoval oficiálnym umením a odmietal pravidla, ktoré určovali akadémie a školy. Bol aj básnikom napísal básne Európa. Tvrdí sa,že Blake zahliadol záhadnú postavu starca, ktorý sa nakláňa aby kružidlom zmeral zemeguľu. Túto veľkolepú vidinu Boha aj ilustroval. Blake považoval svet za zlý a preto aj jeho stvoriteľa považoval za zloducha. Bol zaujatý svojimi vidinami, odmietal kresliť podľa modelua spoliehal sa na svoj vnútorný zrak. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.185