Secesia

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 27.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 740 slov
Počet zobrazení: 6 200
Tlačení: 418
Uložení: 444
Secesia 1890 – 1910

V Európskom  umení má rôzne pomenovanie.
Nemecko, Rakúsko – Jügenostyl – podľa časopisu Mladosť, ktorý vychádzal v Mníchove. 
Francúzsko – Artnouveau
Anglicko – Modernstyle
Secesia sa presadila v architektúre, maliarstve, grafike a najviac v umeleckom remesle – nábytkárstvo, spracovanie kovov, textilu, šperky aj keramika.
Bola zameraná najmä na vizuálnu stránku umenia a nemala možnosť presadiť sa v literatúre, hudbe a divadle.
Vznikla ako reakcia na priemyselnú veľkovýrobu a nastolila požiadavky návratu k umeleckým remeslám a ručným prácam. Secesia žiadala aby sa umenie priblížilo k prírode na základe súladu života človeka a prírody. Hlásala návrat k prirodzenosti a praktickosti.
Filozofickou kolískou secesie bolo Anglicko, kde iniciátormi návratu k prírode boli filozof a estetik John Ruskin a dizajnér WilliamMorris. Na ich filozofickom základe vzniká roku 1883 hnutie arts and Crafts – umenia a remeslo. Toto hnutie sa usiluje o obnovu umeleckých remesiel.
Hlavným znakom secesie je dekoratívnosť a secesný dekor je založený nakmbinácií línie a plochy. Vzniká ktylizáciou  rastlinných a zvieracích motívov. Secesia sa inšpiruje ľudským telom, ktoré je štylizované do dekoratívneho ornamentu. Charakteristickým secesným motívom je jemne modelovaná vlniaca sa krivka, ktorá vyvoláva u diváka dojem nenásilného plynulého pohybu.  Secesia sa vyhýba prudkým tvarovaným zmenám.
 
Architektúra
Snaží sa o vyváženosť dekoru a farebnosti a v stavbách sú využívané najrôznejšie materiály – keramika, mramor, kov, sklo, zrkadlá... Najvýznamnejšie centrá – Belgicko, Katalánsko, Španielsko
Victor Hora
Využíva kameň a železo, ktoré ppracováva do secesného ornamentu. Kombinuje stavby so sklom. Ako prvý využíbaklukaté línie.
Dom Tasselovcov – Brusel 1892-93
 
AntonioGaudi – Katalánsko
Jeho tvorba je charakteristická osobitým a originálnym prejavom. Inšpiruje sa španielskou gotikou, Islamom a Byzantským umením. Tvorba dospela do originálneho prejavu a tvaroslovia. Poprel tradičné architektonické princípy. Vylúčil z architektúry pravý uhol a sochárskym spôsobom modeluje hmotu architektúry do nápaditých a biomorfných tvarov.
Materiál  - kameň, tehla, ktoré dopĺňa farebnými mozaikami z keramických úlomkov alebo farenýmivytrážami. Jeho objekty sú originálne, farebne i tvarovo, pričom neopakuje jednotlivé prvky a motívy. Všetky jeho stavby sú v Barcelone.
Güellský park – nachádza v ňom rozsiahly komplres stavieb. Súčasťou parku sú Güellská kaplnka, Güellské lavice.
Casamilla – dôraz na modelovanie hmoty a plastickosť. Stavbu ukončil množstvom vežičiek a komínov.
CasaBatllo
SagradaFamilia – kostol sv. rodiny Inšpirácia španielskou gotikou. Stále nedostavaná. Počas stavby ho zabila električka. Využíbavertikálity, lomené oblúky – gotika.
Rakúsko
Centrum secesie sa stáva Viedeň.
OttoVagner – predstaviteľ
Joseph Maria Olbrich –
Budova Secesie – Viedeň, dominantou je kupola pozlátená lístim.
JosephHoffman
StocletPalac v Bruseli
 
August Endell
Fotografický ateliér Elvíra – už nestojí
 
Francúzsko

HectorGuimard – železo, sklo, keramika, modelovanie hmoty
CastelBeranger – obytný komplex v Paríži
Preslávil sa Vstpmi do Parížskeho metra – kov, sklo – kombinuje. 
 
Slovensko
Dušan Jurkovič
Inšpiruje sa slovenskou a moravskou ľudovou architektúrou. V členení fasády používa drevo. Najvýznamnejší súbor jeho prác sa nachádza v Luhačoviciach.
Dom kultúry v Skalici
Vila v Brne – vnáša modrenejšie prvky ale používa aj dekoratívnosť
Drevené domčeky v Luhačoviviach
 
OdonLechner
Modrý kostolík v Bratislave (oblúčkový vlys)
 
Bohm a Hegedus
Kúpelný dom PalaceTherma v Piešťanoch 1912
Kúpeľný dom Irma
 
Maliarstvo
Prepájajú sa tu vplyvy symbolických a postimpresionistických umelcov. Inšpirujú sa dekoratívnymi prvkami a japonskými arabeskami.
 
GustavKlimt
Rakúšan. Spoluzakladateľ viedenskej secesie. Jeho tvorba je poznačená symbolizmom a erotizmom. Najčastejšie využíva námety so ženskými postavami. Inšpiruje sa Bibliou, mytológiou, alegóriou. Citlivo zobrazuje ľudskú figúru z realistickým prvkom.  Dominuje o neho pestrá žiarivá farebnosť s výrazným použitím zlatej farby.
Bozk
Tri obdobia v živote ženy
Portrét Adel Bloch Bauerovej
Danae
Salome
JanToorop
Na jeho tvorbu majú silný vplyv symbolisti. Využíva motív ženy
Smrť kde je tvoje víťazstvo
 
Alfonz Mucha
Študoval a tvoril v Paríži. Radí sa medzi popredných secesných maliarov. Bol tiež grafikom návrhárom úžitkových predmetov, odevov a šperkov.  Vo svojej tvorbe sa sústreďuje predovšetkým na motív ženy a po tematickej stránke sa inšpiruje históriou a divadlom. Ďalej sa venoval alegóriám. Tvoril pre herečku Sarah Bernhardt. Venoval sa aj tematike štyroch ročných období. K tejto tematike vytvoril rôzne alegórie. Tiež vytvoril alegórie dňa, noci,,,
 
Úžitkové umenie
Umelecké remeslá
JE najtypickejším odvetvím secesie. Sú tu využívané najrôznejšie materiály, ktoré sú navzájom kombinované. Využívajú sa rastlinné, zvieracie, geometrické a figurálne (najmä žena) motívy. Hlavné odvetvia umeleckých remesiel
·  Šperkárstvo
·  Zlatníctvo
·  Výroba skla
·  Nábytkárstvo
·  Kováčstvo
 
Umelecké remeslo sa vzhľadom k použitiu náročných techník  a materiálov stávajú luxusom. Kvôli tomu sa zakladajú manufaktúry kde sa ten istý výrobok zhotovuje aj z drahých aj lacných materiálov.
 
LuisComfortTiffany
Bol synom klenotníka a zlatníka. Venoval sa sklárstvu a navrhoval interiéry.  V jeho tvorbe ho inšpirujú japonské a islamské prvky. Venuje sa tvorbe vitráži, ktoré uplatňoval na rôzne úžitkové predmety.
 
Emil Gallé
Venuje sa tvorbe skla, keramiky a hlavne nábytku. Inšpiruje sa prírodnými motívmi.
Intarzia – vyskladanie motívu rôznofarebným drevom.
Zástena k peci
 
René Lalique
Šperkár.
Žena vážka
 
LuisMasrier
 
GasparHomar
Katalánsky umelec. Stolár, ktorý sa venuje nábytkárskej tvorbe. Využíva intarziu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.199