Bauhaus

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 27.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 3 787
Tlačení: 362
Uložení: 390
Bauhaus
- nemecká vysoká škola, ktorá kombinovala umeleckú tvorbu s výukou remesiel. Fungovala v rokoch 1919-1933 vo Weimare, DeSSau a Berlíne. Bauhaus na najvyššie miesto kládol architektúru. Zakladateľom bol Walter Gropius. Škola nadväzovala na stredovekú tradíciu hutí (remeselné dielne, išlo o kolektívny charakter výsledného diela).  Študent mohol najprv spoznať  materiál a následne sa vyučiť remeslu. Zavŕšením štúdia bola architektúra.  Cieľom  tejto školy bolo vychovávať umelecko-premyselných umelcov, ktorý boli schopný vytvárať životné prostredie v súlade s architektúrou. Výrobky mali byť lacné no zároveň krásne a dostupné pre každého.
 
ŠUR – Škola umeleckých remesiel, vznikla v roku 1920 v Bratislave podľa vzoru Bauhasu. Cieľom bolo remeselno-výtvarné zdokonaľovanie domácej priemyselnej výroby. Základom školy boli večerné kurzy umelecko-priemysleného kreslenia a reklamy. Zakladateľom bol Josef Vydra. Pedagogický zbor bol zložený z mladých pokrokových ľudí, ktorý absolvovali prax v cudzine. Z večerných kurzov sa neskôr prešlo na dennú formu vyučovania.  Štúdium trvalo osem semestrov. Výuka vychádzala z dostupných i hľadaných informácií o nových smeroch a teoretických trendoch.
Mikuláš Galanda viedol oddelenie detského výtvarného prejavu
Zdeněk Rossman – oddelenie pre propagačné a reklamné remeslá
Spoločné maliarske oddelenie viedli Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla
Škola zorganizovala aj dvojročnú filmovú školu, ktorú viedol Karol Plicka.
Škola bola zrušená v rokoch 1938-1939.
Programom školy bolo vychovávať žiakov
1)  K samostatnej výtvarnej tvorbe
2)  K praktickému ovládaniu remesla
3)  K poznaniu teórie a technológie zvoleného odboru  
 
VŠVU
Vysoká škola výtvarných umení vznikla 9. júna 1949.  Vznikla na prahu obdobia poznamenaného totalitným režimom bývalej Československej socialistickej republiky a preto 40 rokov (1949 - 1989) zápasila s tlakmi kultúrno-politických dogiem, presadzujúcich socialistickorealistickú doktrínu v umení, ale aj s kádrovým režimom, politickými čistkami v radoch pedagógov i študentov. Legendárnymi sa stali oddelenia, ktoré sa do povedomia širokej verejnosti dostali ako „školy“ jednotlivých pedagógov, ku ktorým sa hlásia celé generácie absolventov: Matejkova škola, Kostkova škola, Hložníkova škola, Brunovského škola, študenti Václava Ciglera a pod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Bauhaus #umenie #test  vsvu #trenčiansky hrad


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015