Veľká Morava

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 27.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 293 slov
Počet zobrazení: 5 497
Tlačení: 465
Uložení: 534
Veľká Morava
Bolo to sídlo Slovanov. Po rozvrátení ríše húnov v 5 stor. sa Slovania začali sťahovať. Prenikli aj do Uhorska a na Balkán. Slovanské kmene sa dostali do zajatia kočovných kmeňov avarov z ktorých ich vyslobodil franský kupec Samo – vytvoril prvú západoslovanskú ríšu. Ďalšie historické správy pochádzajú až z 9 stor. keď sa na Morave objavuje knieža Mojmír a v Nitre knieža Pribina, ktorý postavil prvý historicky doložený kresťanský kostol. Okolo roku 833 Mojmír vyhnal Pribinu z Nitry a pripojil Nitrianske kniežatstvo k Morave. Mojmíra v roku 846 zosadil východo-franský kráľ Ľudovít Nemec. Ten na Moravský stolec dosadil Mojmírovho synovca Rastislava. V roku 863 Rastislav požiadal Byzanského cisára

Michala III aby poslal na Moravu vierozvestcov. Cisár mu vzhovel a poslal Solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Učili slovanské písmo, teológiu, gramatiku. Slovanské písmo hlaholika. Metodovi žiaci vytvorili v 10 stor. v Bulharsku nové písmo cyliriku z ktorej sa neskôr vyvinula azbuka. Neskôr sa spojila Východofranská ríša s Bulharmi, a spojenectvo Veľkej Moravy s Byzanciou. Toto spojenectvo podporila aj kresťanská misia Konštantína a Metoda. Slovanská liturgia sa udržala až do smrti Metoda. Rastislava zosadil jeho synovec Svätopluk. Po Svätoplukovej smrti moc Veľkomoravskej ríše upadla. Význam veľkej Moravy spočíva v tom, že bola prvým slovanským štátom, ktorý vytvoril vyspelú kresťanskú kultúru a umenie.

Pamiatky: najznámejšími hradiskami sú Mikulčice, Nitra, Bratislava – Devín, Uhorské hradištne v hroboch, ktoré sa odkryli našli šperky. Svedectvom vysokej úrovne Veľkomoravskej architektúry sú predovšetkým kostoly. Buď to boli kostoly vlastnícke (kniežacie alebo šlachtické) alebo pohrebné. Kostoly boli buď obdĺžnikového typu alebo centrálneho typu. 
Sakrálnu architektúru poznáme z vykopávok v Nitre, Devíne v Ducove. Sú to známe veľkomoravské jednoloďové typy alebo rotundy
Kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch
Na Bratislavskom hrade bol odkrytý pôdorys veľkomoravskej baziliky.
Valy pri Bojnej nájdené kresťanské pamiatky z obdobia pred príchodom vierozvescov

Umelecké remeslo – zanechalo strieborné a pozlátené gombíky, náušnice, nákončia (opasok), Kaptirgy – schránky na amulety a ostatky svätcov. Zachovali sa aj prstene.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015