Romantizmus

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.06.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 693 slov
Počet zobrazení: 6 430
Tlačení: 403
Uložení: 405

Romantizmus

- romantizmus bol vo svojej dobe považovaný za moderné umenie, strhol k jednote všetky umelecké smery, literatúra inšpirovala výtvarné umenie aj hudbu

-  romantizmus sa zrodil z revolučnej atmosféry v Európe, ale aj z priemyselnej revolúcie, vychádza z výdobytkov hesiel francúzskej buržoáznej revolúcie - sloboda, rovnosť, bratstvo, filozofia Rousseaua, Schopenhauera, Nietzscheho, Hegla
- romantizmus  zavrhoval  vzor antiky a prísne tvary klasicizmu. Proti vláde rozumu staval silu senzibility, vášne a imaginácie
- subjektívne cítenie sa stalo novým obsahom umenia a do popredia sa dostáva cit, vášeň, individualizmus, zobrazovanie prírody, exotické námety a záujem o ľudové umenie

Architektúra

- nevytvára sa vlastný sloh
- romantická architektúra sa obracia do minulosti, architekti napodobňovali diela vybudované v minulosti – historizmus využíva znaky románskeho slohu - neorománsky sloh, gotický - neogotika, renesancie - neorenesancia, baroka – neobarok
- parlament v Londýne, Burgtheater vo Viedni, Sacré-Coeur v Paríži, Kráľovský pavilón v Brightone, Parížska opera
- kombinovanie rôznych štýlov na jednom priečelí nazývame eklektizmus
- Čechy - Hluboká nad Vltavou, Lednice, Národné divadlo v Prahe
Slovensko - Divadlo a Jakabov palác v Košiciach, Bratislava – Reduta (neobarok),SND(pseudorenesancia),Blumentálsky kostol (neorománsky sloh), kaštieľ Bojnice, Smolenice
- do  historizujúceho prúdu sa začleňuje i tvorba Jurkoviča inšpirovaná ľudovou architektúrou - kúpeľné stavby v Luhačoviciach, Spoločenský dom v Skalici
 
Maliarstvo
- zobrazovanie krajiny - prírodu zachytáva v búrke, pri požiari, mysticky zaplavenú slnečným svetlom
- maliari zobrazujú vlastné videnie sveta, vlastné emócie – subjektivizmus
- umelci zanietene verili v slobodu jednotlivca, dychtili po nových zážitkoch a dobrodružstvách, žili naplno a boli nespútaní najviac vynikli anglickí a francúzski krajinkári
 
- William Blake
- odklonil sa od módneho portrétovania
- žil a zomrel v chudobe, stál mimo spoločenských konvencií, stal sa prototypom umelca 19. stor., ktorého jeho súčasníci nepochopili a odmietali
- pretrhol renesančnú tradíciu maľovania usporiadaného sveta s ľuďmi v jeho strede
 
- Boh tvoriaci Adama (obr. 185)
- Založený na mýte stvorenia – stvorenie 1. človeka sprevádza hriech, čo sprevádza had obtočený okolo Adamovej nohy
- Pozadie obrazu tvorí slnko (častý Blakov symbol)
 
- Newton (obr. 186)
- Nahý, ponorený do podmorskéhosveta sedí na skale, ktorá je realisticky vypracovaná, opäť rozkladá kružidlo.
- Jeho tvár je strnulá jako maska z anglickej tragédie.
 
- Stvorenie sveta (obr. 187)
- Starec - boh vystupuje zo slnka, v ruke drží svetelné kružidlo (symbol vyjadrujúci exaktnú konečnosť). Chce zmerať Zem. Postava je hrozivá.
 
- Posledný súd (obr. 188)
- Cítiť inšpiráciu Michelangelom
- Na ľavej strane je bledšia farba, kde sú vyvolený a idú do neba.
- Pravá je tmavšia strana, postavy smerujú hlavoudole – do pekla.
- V strede je ožiarená postava Ježiša.
 
- Wiiliam Turner
- londýnsky rodák, vedel dokonale zachytiť atmosféru krajiny
- živly, požiar ho privádzali k Wagnerovským efektom
- zaujímala ho viditeľná sila slnka a jeho symbolická moc, podarilo sa mu namaľovať nielen efekt slnečných lúčov, ale aj samotné slnko
- obohatil krajinomaľbu o nové chápanie, jeho témy boli romantické rozohrávané v dramatickom pohybe. Svojou abstraktnosťou predznamenali nové umenie 20. stor.
- Horiaca budova Parlamentu (obr. 189) - oheň, voda, dym a ľudia, ktorý pozorujú požiar
- Snehová búrka na mori (obr. 190) - zachytil katastrofy na mori
- Hanibal prekračuje Alpy (obr. 191) - tu zobrazil slnko, ktoré sa prediera cez mraky strachu a zúfalstva, symbolizuje nádej
 
- John Constable
- tvrdil, že „Fantázia nikdy nevytvorí diela, čo by obstáli v porovnaní s prírodou" to sa odrážalo v jeho realistických krajinkách, ktoré kontrastovali s Turnerovými výjavmi
- scény hľadal hlavne vo svojom rodnom Suffloku
- Brightonská pláž - obraz, ktorý bol v tom čase neobvykle bez témy sa neodvážil vystaviť
- Po seno (obr. 192) - svetlo preniká cez lístie, nad krajinou sa zhlukujú ťažké mraky
 
- Voz na seno (obr. 193)
- obraz bol vystavený v Parížskom salóne, kde mal taký úspech, že zaň získal zlatú medailu
- toto dielo malo siný vplyv na maliarov francúzskej barbizónskej školy a prostrednícvom nich aj na impresionizmus
- na ľavej strane sa nachádza chalupa Viliho Lola. Tento vidiecky dom je doteraz známy pod týmto názvom. Bol to hluchý starý statkár, ktorý v dome býval aj v čase vzniku obrazu - naznačuje to dym stúpajúci z komína
- vedľa chalupy žena naberá vodu, alebo perie šaty v rieke - Constablova tradičná paleta zemitých farieb a presvetlené miesta zvýraznené hrubou bielou farbou
- úloha psa vedie náš pohľad do centra záujmu, ktorým je voz na seno. Voz smeruje k brodu, ktorý vedie ku koscom diaľke. Voda ochladzuje nohy koní a zmáča kolesá povozu.
- v diaľke na lúkach možno vidieť koscov ktorí nakladajú na voz
- na pravej strane sú všetky zelené plochy popretkávané rozličnými odtieňmi zelenej a škvrnami červenej farby ako napr. postava  rybára - prvky impresionizmu
- maliar namaľoval i vysoké kopcovité mraky, nepoužil ich len ako pozadie ale urobil z nich neoddeliteľnú súčasť obrazu. Dal im vlastnú perspektívu takže pôsobia, akoby zahýbali ďaleko za horizont
 
- Théodore Géricault
- reprezentuje francúzske romantické maliarstvo
 
- Plť Medúzy (obr. 194)
- škandál v roku 1819, pretože zachytil skutočnú udalosť, ktorá sa stala pred 3 rokmi.
- Fregata Medúza stroskotala, spustili z nej plť. Neschopný kapitán bol šľachtic, ktorí svoje postavenie získal vďaka politickému vplyvu, na plť nastúpil ako prvý, na nej bolo 149 trosečníkov, ktorích deň po dni ubúdalo. Zostalo ich 15. Zachytil hrôzostrašnú scénu ľudí vydaných napospas prírodným živlom.
- kompozícia - 2 pyramídy, prvú ohraničujú pridŕžané laná, ktoré zaisťujú plachtu a druhá sa označuje ako pyramída Nádeje - postavy umiestnené najnižšie sú mŕtvy, nad nimi sú chorí a zomierajúci a na vrchole sa týči postava, ktorá má nádej prežiť. V diaľke vidíme záchrannú loď
 
- Eugéne Delacroix
- miloval exotiku, navštívil Východ, pod vplyvom ciest namaľoval Alžírčanky.
- zachytil tajomné kúzlo orientu, ženy odeté do drahých látok nenútene odpočívajúce v súkromí svojich izieb
- Sloboda na barikádach (obr. 195) - inšpirovaná udalosťami júlovej revolúcie 1830
 
Hudba
- dominuje spevavá melódia, ľudový prvok sa prejavuje pochodovými a tanečnými rytmami
- pre romantickú hudbu je typická národnosť - vytvára sa národná kultúra zodpovedajúca naturelu a tvorivosti jednotlivých národov (Smetana - Má vlast, Dvorák - Slovanské tance, Liszt - Uhorské tance), a formovanie profesionálneho slobodného muzikanta – muzikanti sa od služieb na dvoroch oslobodzujú, začínajú slobodne tvoriť a cestovať.
- Piesne - sólové a zborové. Piesne najlepšie vyjadrujú hlboké city. Hudba bola tesne zviazaná s poéziou, využívali najmä menšie hudobné formy - spev, klavír. Pieseň preniká medzi najširšie vrstvy, v každej meštiackej rodine bol klavír a spievalo sa.
- Programová symfónia - Berlioz - Fantastická symfónia
- Symfonická báseň - Dvorák - Má vlast
- Vzniká na mimohudobný námet (napr. literárny alebo zo skutočného života)
- Čechy - Bedřich Smetana - cyklus Má vlast
- Rusko - Modest Petrovič Musorgskij
 
- Modest Petrovič Musorgskij
- Obrázky a výstavy (KARTINKY)
- Keď zomiera jeho priateľ, maliar a architekt Hartman, usporiadajú mu výstavu a Musorgskij zhudobní jeho obrazy (Programová hudba) za necelý mesiac.
- Dielo začína Prechádzkou - akési motto celého diela, hudba prechádzky vždy korešponduje s náladou obrazu
1.  obraz Trpaslík – človek, zbedačený tvor, ktorý ťažko kráča životom
2.  obraz Starý zámok - stredoveký zámok, opustený a obrastený, pred ktorým trubadúr spieva stredovekú pieseň
3.  obraz Hádka detí pri hre – veselá a hravá, deti sa rozprávajú a prekrikujú sa
4.  obraz Bydlo - na obraze je drevený voz, ktorý ťahajú lenivé voly, naokolo bieda a ťažký život chudobného človeka
5.  obraz Balet nevyliahnutých vtáčikov - vtáčiky vychádzajú von zo škrupinky, už sú na svete no dostávajú prvý šok z toho čo ich čaká
6.  obraz Dvaja židia - Obaja sa rozprávajú. 1. žid je bohatý - vážna, dôstojná, mohutná a pompézna hudba, 2. žid je chudobný - piskľavá, trasúca sa, bojazlivá hudba. Bohatý má záverečné slovo, víťazí.
7.  obraz Limozský trh - ľudia sú na trhu, vykrikujú, dohadujú sa, rušné prostredie, rezké a živé
8.  obraz Katakomby - najsmutnejšia časť, parížske katakomby, rozhovor s mŕtvym
9.  obraz Chalúpka na kuracích nôžkach - lesom sa prediera ježibaba, snaží sa dostať k chalúpke, v pozadí – jemné hlasy a zvieratká
10. obraz Bohatierska brána - oslava vlasti (Kyjev) a víťazstva, na obraze je akoby víťazný oblúk - bohatierskou bránou vstup do Kyjeva
 
- Schubert
- Miloval prírodu a dedinský život, s rozkošou sa oddával potulkám prírodou
- Hudba je svieža a bezprostredná, má nevyumelkovaný pôvab
- Napísal vyše 600 piesní
- Kráľ duchov – otec cvála na koni a v náručí drží syna, ktorý v horúčke zomiera, hudba vyjadruje divú nočnú jazdu na koni, spev prechádza od baladickej pochmúrnosti, cez napätie prechádza do zúfalého konštatovania smrti
 
- Chopin
- poľskej vlasti  chcel slúžiť do posledných chvíľ
- virtuózna hra na klavír, klavírne koncerty, šty­lizované valčíky, mazúrky, polonézy a majstrovské balady pre klavír.
- Ako majstrovský básnik  tónov sa prejavil v Nokturnách – vyjadril v nich hlboko preciťované nálady noci.
 
- Paganini
- najväčší husľový virtuóz i skladateľ démonic­kého zjavu, tajuplného života a sugestívneho pôsobenia na obecenstvo. Bolo mu rozkošou prekonávať tie najväčšie obtiaže.  Jeho 24 Capricií - "nový zákon" husľovej hry predstavujú najobtiažnejšie husľové prvky - dvojhmatové  pasáže, flageoletové dvojhmaty, rýchle striedanie pizzicata
 
- Berlioz
- mal neskrotný temperament a energiu
- zakladá modernú programovú hudbu, objavuje novodobú techniku príznačného motívu - idée fixe
- Jeho Fantastická Symfónia znamená medzník vo vývoji  symfónie. Konkrétny program poslucháčovi  zdeľuje - 1. Sny a vášne, 2. Ples, 3. Scéna na vidieku, 4. Cesta na popravisko a 5. Sabbat čarodejníc. Inšpirovala ho vášnivá láska k anglickej herečke. V každej časti zaznieva idée fixe - predstava milovanej. Berliozovi sa zdá, že milú z veľkej lásky a žiarlivosti zabil, vedú ho  na popravisko, a o polnoci šialene tancujú čarodejnice.
 
- Liszt
- ako  9 ročný koncertoval v Bratislave. Svojou áriou na klavír tak očaril, že 5 bratislavských aristokratov finančne umož­nilo "zázračnému dieťaťu" štúdiá v zahraničí.  Z vďačnosti často prichádza do Bratislavy a pre Dóm sv. Martina skladá Uhorskú korunovačnú omšu, ktorú i sám dirigoval.
- Symfonické básne: Prelúdiá, Prométeus
 
- Wagner
-  veľký reformátor opery, básnik, spisovateľ, vytvoril novú koncepciu hudobnej drámy
- Básnické, hudobné, výtvarné a pohybové umenie má slúžiť jedinému cieľu - dramatickému.
- sám si písal lioretá, samozrejme hudbu, navrhoval i scénu, kostýmy a podľa jeho návrhov postavili v Bayreuthe divadlo, v ktorom sa dodnes hrajú jeho opery v špičkovom prevedení.
- Jeho opery sú väčšinou veľmi dlhé 5 – 6 hodín.
- Tetralógia Prsteň Nibelungov - podľa starogermánskych bájí, o mýtických bytostiach strážiacich zlatý poklad na dne Rýnu. Dielo je ovplyvnené schopenauerovským pesimizmom a názorom o predurčenosti nemeckej rasy - čo využili fašisti.
- Citovo najvrúcnejšou je opera Tristan a Izolda - vznikla z nešťast­nej neuskutočniteľnej lásky k žene mecénaMathilde.
- Pre Wagnera sú charakteristické príznačné motívy vystihujúce charaktery postáv a nekonečná melódia, viackrát sa opakujúca melódia.
 
- Verdi
- bol opakom a sokom Wagnera, pretekali sa o pria­zeň publika.
- Jeho opery sú však krátke, majú napínavý dramatický dej, podobne ako Shakespeare v jadre spracúva drámu citov a vášní. Podľa Shakespeara vytvoril i opery Othelo o žiarlivosti čierneho Maura na manželku Desdemonu. Ľstivý Jago mu predhodí šatku Desdemony - znak nevernosti. Othello Jagovi uverí, Dedemonu zabije a keď sa dozvie pravdu, zabije i seba!
- V operách uplatnil spevaú melodiku.
- Don Carlos, Nabucco, Maškarný ples, Rigoletto, Requiem
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016