Realizmus

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 442 slov
Počet zobrazení: 5 106
Tlačení: 351
Uložení: 393
Realizmus
- vzniká vo Francúzsku v 40. rokoch 19. stor., o pol storočie neskôr ako literárny realizmus
- realizmus hlása, že úlohou umenia je čerpať námety zo skutočného života a zobrazovať ich bez štylizácie, idealizovania a sentimentality
- prvoradé bolo zobrazovanie pravdy
- hlavným predmetom umeleckého diela bol život
- maliarov fascinovala fotografia - nový zobrazovací prostriedok. Prvá fotografia Joseph N. Niepce - Pohľad z okna - pohľad z autorovej pracovne, ktorý exponoval 8 hodín
- predzvesťou realizmu bol Constablov obraz Voz na seno
 
Barbizonská škola
- Camiile Corot sa spolu s niekoľkými maliarmi odsťahovali do dediny Barbizon, kde maľovali vo voľnej prírode
- vzniká tzv. plenérová maľba, ktorá sa neskôr stala východiskom impresionizmu. Ku vzniku plenérovej maľby dopomohli nové farby v zinkových tubách, ktoré si maliari mohli nosiť so sebou
- Camiile Corot, Théodore Rouseau, Charles Francoise Daubigny - základom ich maľby je svetlo a nálada vyvolaná pôsobením svetla.
- Maliari sa snažili zachytiť tvary, ktoré sa rozkladajú a rozplývajú pôsobením svetla. Vzduch je hebký závoj a svetlo napína priestor obrazu - toto pripravilo cestu impresionizmu
 
- Jean Francois Millet
- sociálne témy
 
- Zberačky klasov (obr. 196)
- ženy ponorené do mäkkého ružového svetla, ktoré dodáva scéne slávnostnú atmosféru. Na sedliakov sa pozerá ako na súčasť prírody, dedinská práca je zobrazená s harmóniou a krásou.
 
- Gustave Courbet
- vrchol realistickej maľby
- bol maliar samouk, svoje vnímanie umenia formuloval „Maľujem iba to, čo vidím, takže nemaľujem anjelov, lebo anjela som ešte nikdy nevidel"
- vyvolával odmietavú kritiku konvenčnej verejnosti
- Triedičky obilia, Dobrý deň pán Courbet (obr. 197)
 
- Maliarov ateliér (obr. 198)
- tri skupiny - v strede je sám maliar. V pravo sú jeho priatelia a v ľavo tí, ktorých nazval „hľadiaci do tváre smrti". Nielen jeho nepriatelia a veci proti ktorým bojoval, ale aj chudoba a vydedenci života.
- stred - na stojane je veľká krajina predstavujúca maliarov rodný kraj. Pred stojanom je maliar a žena vedľa predstavuje nahú pravdu - vyjadruje maliarove úsilie maľovať realistické obrazy. Malý chlapec pred plátnom je naivný a nevzdelaný.
- Coubert dáva prednosť nepredstieranej úprimnosti nadšeného detského pohľadu pred falošnými hodnotami odborného názoru.
- druhý malý chlapec vpravo kľačí a kreslí, zaznamenáva to čo vidí - symbol nastupujúceho realizmu
- pravá strana - ľudia, ktorí sa pozitívne stavajú k maliarovmu dielu. Postava Baudelaira s knihou
- ľavá strana - číňan, žid, írka, robotník a pytliak.
- v popredí je postava oblečená do poľovníckych šiat - Napoleon III.
- ukrižovaná postava - modelová figúra v životnej veľkosti,model symbolizuje akademické umenie, ktoré Courbet odmietal
- klobúk, gitara, plášť a dýka - romantické symboly, Courbet ich odmietal
 
- Honore Paumier
- uverejňoval v časopisoch ostré politické karikatúry, maľoval život chudoby a úbožiakov, maľuje svoj hnev vyvolaný nespravodlivosťou sveta
- Práčka, Dráma
 
- Francoise Rude
- Francúzsky sochár, vychádzal z klasicizmu
- patril medzi sochárov, ktorým bola zverená výzdoba Triumfálneho oblúka na námestí Étoile - tu vytvoril reliéf Odchod dobrovoľníkov, nazývaný Marseillaisa
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018