Staroruské umenie

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 402 slov
Počet zobrazení: 4 833
Tlačení: 351
Uložení: 357
Staroruské umenie
- ohraničujeme ho vznikom Kyjevského štátu v 10. stor. až do založenia Petrohradu roku 1703, kedy sa vytvorilo mnohotvárne umenie hlbokého národného cítenia
- centrom umeleckej tvorby bol Kyjev, mesto veľkého hospodárskeho i politického významu
- umenie sa začalo vyvíjať podľa vzoru byzantskej kultúry
 
Architektúra
- pred prijatím kresťanstva prevládla drevená architektúra s trámovou väzbou, jej stavebné prvky sa udržali v stavbe obytného domu dodnes
- chrámy stavali s kupolami nad krížovým pôdorysom štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru, vnútro bolo veľmi umelecky bohaté
- najkrajšia pamiatka z tohto obdobia Chrám sv. Sofie v Kyjeve (obr. 79) - výrazne členené a malebné vnútorné priestory, zdobené mozaikami a freskami
 
- Kremeľ
- po zjednotení Ruska sa stala centrom Moskva
- výtvarný komplex pevnostných stavieb, múrov, veží, palácov a chrámov
- ústrednou stavbou Kremľa je Uspenský chrám a chrám Vasilija Blaženého (obr. 80) , z palácov je najznámejší Granovitaja palata (obr. 81)
- vonkajšok stavieb je zdobený tehlovou a keramickou ornamentikou
 
Sochárstvo
- monumentálne sochárstvo odrážalo bohoslužobný prejav v reliéfnej forme ako ornamentálna časť chrámovej architektúry
 
Maliarstvo
- mozaiky a fresky zdobili chrámy - náboženská tematika
- ikony boli umiestnené na drevenej vyrezávanej stene, ktorá oddeľovala oltár od veriacich, používali sa aj na výzdobu domácností, autori boli často neznámy
- v Rusku vznikajú ikonopisné maliarske dielne a školy, ruské ikony sú oproti byzantským plošnejšie, výraznejšie, malebnejšie a emocionálnejšie
- prvé ikony boli voskovou technikou maľované drevené dosky, na zlatý sadrový podklad namaľované postavy- svätci, zlaté detaily dosiahli tak že zoškrabávali povrchovú farbu a objavil sa zlatý podklad
- tvorba ikon vrcholila v ruskom umení, udomácnila sa v pravoslávnej cirkvi, ale aj pri výzdobe domácností
- ruské ikony sú v porovnaní s byzantskými plošnejšie, výraznejšie, malebnejšie a emocionálnejšie
- drevené steny v kostoloch sú vyzdobené ikonami – ikonostas
- v pravoslávnych chrámoch oddeľujú oltár od veriacich
 
- Andrej Rubľov
- bol mních Andronikovho kláštora, najslávnejší ruský maliar ikon
- dával tváram individuálny výraz, mäkký ovál hlavy, vlasov
- dôraz na pohyb, pohyb rúk, sklonená hlava
- dôraz na vyváženú harmonickú kompozíciu
 
- Svätá trojica (obr. 82)
- traja pekní okrídlení anjeli (mladíci) sediaci pri stole, zahĺbení tichým rozhovorom, ľavý anjel je zamyslený a dvaja súcitne naklonení = dokonalá zhoda, tri postavy vytvárajú kruh, obraz má mäkké zaoblené línie - kompozičný súlad, tmavozlaté krídla sa odrážajú od zlatého pozadia, ktoré sa takmer zničilo, jasná farebná škála
 
Umelecké remeslá
- výroba ozdobných predmetov a šperkov z granulovaného zlata alebo drahých kovov, kombinované farebným emailom (obr. 83)
- drobné umelecké predmety vyrábali aj z kostí a dreva
- rozvinuté bolo aj spracovanie skla a výroba drevených i hrnčiarskych výrobkov
- rezbárska výzdoba
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.032