Secesia

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 836 slov
Počet zobrazení: 4 251
Tlačení: 339
Uložení: 345
Secesia
- je jeden z názvov, ktorý sa objavil na označenie umenia vznikajúceho okolo r. 1900. V Anglicku a vo Francúzsku sa nazýval Madern style, v Belgicku Art nouveau, v Nemecku Jugendstil, v strednej Európe Secesia.
- Toto umenie možno definovať ako reakciu proti priemyslovej revolúcii. Reakciu, ktorá sa dovolávala myšlienok symbolizmu a usilovala o zbliženie s prírodnými formami.
- Secesní umelci nechceli otrocký napodobňovať prírodu, ich imaginatívna tvorba čerpala iba svoje symboly z prírody.
- Secesnému umeniu holdovala najmä bohatá vrstva spoločnosti, a preto toto bohatstvo sa premietlo do bohatej dekoratívnosti a používania náročných a drahých materiálov.
- Smer sa zrodil v Anglicku stojacom na čele priemyselného rozvoja. Ruskin začal hlásať návrat k remeselnej vý­robe, istej forme spiritualizmu, čo považoval za liek proti ošklivosti, ktorú plodil priemysel. Nakoniec však i spisovateľ O. Wilde  dospel k ná­zoru, že indusrializácia je nevyhnutná a priznal stroju istú krásu.
- V dekore dominuje vlnivá krivka v podobe vejúcich dlhých vlasov - symbo­lizujúcich rytmus  telesnej lásky. Vlasy zahaľujú milenecké páry na obra­zoch Klinita, Kuncha.
- Najcharakteristickejším zvieraťom secesie boli la­buť a páv, pre ich nápaditú exkluzívnosť,  vznešenosť, drahocennosť. Secesným kvetom bola ľalia – ženský a kosatec - mužský,  orchidey  symbolizujú dráždivou krásou neresti. Farby se­cesie boli žltá (farba žien, detí, slnka, svetla, života, radosti, slávnosti), modrá (súvisí s temnotou, neskutočnom) spolu so zelenou symbolizujú duchovnosť, sú to farby faustovské.
 
- Antonio Gaudí
- vytváral  farebnú, zvlnenú architektúru s keramickým ob­kladom. Goticky oblúk premenil  na  parabolický, jeho stavebné články stĺpy a piliere majú tvar stromov a koreňov, aby harmonizovali  s okolitou prírodou.
- V Barcelone vybudoval Guellský park, ktorý bol spočiatku nepriaznivo prijatý pre prekvapivé novoty - naklonené  stĺpy, mostíky z neotesaného kameňa, kamenné žardiniéry, múriky, lavice na terase obložené fantastickými keramikovými mozaikami, vytvárajúcimi abstraktné obrazce.
- Narodil sa v roku 1852 v chudobnej rodine v Reuse. Už ako malý trpel reumatizmom a preto bol často pripútaný k domu. Predpisovali mu vetgetariánsku diétu a veľa mierneho pohybu. Často chodil po krajine, čo bolo v tedajšej dobe neobvyklé. Z toho vyplývajúci ostrý pohľad na podrobnosti a zvyk učiť sa zo sveta všedných dní si uchoval po celý svoj život a prejavilo sa to vo všetkých jeho stavbách.
- Pre architektúru sa nadchol už na škole v Reuse a ako sedemnásťročný odišiel študovať architektúru do Barcelony. Aj keď riadne absolvoval štúdium, skoro opustil cesty školskej architektúry svojej doby. Hľadanie vlastného štýlu začal v priaznivom období, lebo celá európska architektúra bola v stave otvorenosti a hľadania - neboli žiadne pevné alebo záväzné normy. Následkom bol niekedy prehnaný eklekticizmus. Po prísnom období klasicizmu prišiel romantizmus, ktorý kázal slobodu citov a subjektu. Silný odpor proti prísnej línii sa rozšíril a nakoniec viedol ku spleti samých ornamentálnych čiar, ktoré sa stali jednou zo základných známok secesie.
- Zo začiatku Gaudí hľadá svoj vlastný štýl a stále majú naňho vplyv vtedy súčasné smery, ku ktorým patrí predovšetkým gotika. Gaudimu nikdy nešlo o čistotu štýlu.
 
- 1.
- Casa Vicens (obr. 237) - Svojím pôdorysom budova nie je nijak originálna, jej pôvab vyplýva z výzoru jej vonkajšej fasády a z miestností vo vnútri. Zrejmý je maurský vplyv. Stavba spája španielsku meštiacku tradíciu so storočnou arabskou tradíciou.
- Gaudí z toho urobil niečo vlastné - dole začal španielsky a čím viac stavba stúpa, štýl je viac arabský, až perzský. Pritom to vôbec nie je imitácia arabského staviteľského umenia. Gaudí sa dal iba inšpirovať a vytvoril svoje vlastné ornamenty.
- Na tomto diele však najviac vzrušuje používanie najrozličnejších materiálov, Gaudí kombinoval hrubý lomový kameň s keramickými obkladačkami. Táto zmes sa v jeho budovách stále opakuje.
- Túto 1 prácu skončil až po piatich rokoch a už tu sa ukazuje Gaudiho „organický" spôsob stavby, ktorý spočíval v tom, že nepristupoval ku stavbe s pevnými plánmi, ale pracoval v priebehu konštrukcie. Tak ako sa rastliny v prírode menia počas rastu, tak sa postupne vytvárajú aj Gaudího stavby.
 
- 2.
- Ďalšie diela majú rovnaké prvky a motívy ako jeho prvý dom, ale sú na rozdiel od predošlých prísnejšie a gotickejšie - Tereziánska škola, Veľký biskupský palác v Astorze.
- Napriek tomu sa Gaudí snažil prekonať gotický štýl, ktorý považoval síce za fascinujúci, ale vadný.
- Lomené oblúky, ktoré označoval ako barle, nahradil parabolickými vyčnievajúcimi strmo nahor, použil šikmé piliere.
 
- 3.
- Po intermezze gotizujúcich stavieb rozvíjal nerušene svoj vlastný štýl, stále viac sa vzďaľoval od akýchkoľvek imitácií.
- Postavením obytného domu Casa Calvet (obr. 238) v roku 1898 pre Pere Martina Calveta začína Gaudího výlučné sústredenie sa na jeho mesto - Barcelonu.
- Caudí mal vybudovať park podľa anglického vzoru, Guellov park (obr. 239). Mal urobiť záhradné mesto, ktoré by bolo v dokonalom súlade s krajinou. Z naplánovaných domov však vznikli iba dva. Dôležitejší je však samotný park, ktorý je prvé dielo, ktoré naplno premieňa na skutočnosť fantáziu už zrelého architekta.
- Gaudí zbúral všetky hranice dovtedajších architektonických zvyklostí. Konštrukcia stavieb, hlavne terasa uprostred, je veľmi odvážna. Vytváranie povrchov a hrán svedčia o absolútnej voľnosti.
- Bol názoru, že architekt musí byť súčasne maliarom a sochárom. Gaudí to všetko v sebe spojoval. Nekonečne dlhá kamenná hradba, zdobená lámanými keramickými kúskami pôsobí ako pestrá maľba Joana Miróa. Z týchto  úlomkov vytvára Gaudí skoro surrealistickú maľbu, trojrozmerný obraz uprostred krajiny.
- Pri realizácii ďalších dvoch komplexov domov vytvára niečo úplne nové.
 
- 4.
- V rokoch 1904 až 1906 buduje v Barcelone obytný dom - Casa Battló (obr. 240), ktorý ukazuje na architekta, stále viacej sa vzdaľujúceho od architektúry ako umeleckej tvorby ľudstva.
- Zelenomodrá fasáda pripomína morskú hladinu spenenú drobnými vlnkami. Napriek tomu, že je prísne zasadená medzi dva triezvo konštruované susedné domy, sa dostala do pohybu. Zdá sa, že všetko vystupuje a zasa ustupuje späť. Strecha má množstvo komínov. V Barcelone prevládalo vykurovanie jednotlivých izieb a tak mal Gaudí príležitosť posadiť na strechy tieto komíny ako bleskové nápady. Okrem komínov nájdeme aj napodobneninu jeho terasy z Guellovho parku.
- Ľudia boli ohromení, niečo takéto tu ešte nebolo. Dom sa nedal nikam zaradiť.
 
- 5.
- Údiv bol ešte väčší pri druhom projekte. Ide o obrovský rohový dom Casa Milá (obr. 241).
- Fasáde chýba akákoľvek farba, ale dojem vzdávania je ešte silnejší. Celok tvorí jediný pohyb dopredu a dozadu, ktorý vo vnútri pokračuje.
- Obyvateľstvo pomenovalo túto budovu prezývkou „kameňolom". Pripomína tiež strmé skalné steny, v ktorých si africké kmene vybudovali obydlie podobné jaskyniam. Zvlnená fasáda pripomína takisto zvlnenú jemnú pieskovú pláž alebo stavbu pilných včiel.
- Gaudi skonštruoval v tejto poslednej svetskej stavbe umelú prírodnú stavbu a zároveň súhrn všetkých tvarov, ktorými sa stal slávnym.
- V roku 1881 zakúpilo Združenie ctiteľov sv. Jozefa celý blok domov na vtedajšom okraji Barcelony. Na tomto pozemku mal vzniknúť kostol k uctievaniu Svätej rodiny - Sagrada Família. Tento zámer mal aj politický dôvod - chcelo sa tým vyjadriť protest proti rastúcej industrializácii, proti strate starých hodnôt. Rozpomenutie na rodinu malo podporiť návrat k tradičným hodnotovým predstavám. Preto sa okolo kostola mal usídliť celý komplex sociálnych zariadení: školy, dielne, konferenčné sály.
 
- Sagrada familia (obr. 242)
- Na Gaudího sa najskôr vôbec nemyslelo - vtedy bol ešte príliš mladý a neznámy. Zákazku dostal Francisco de Paul Villar v ktorého kancelárii Gaudi pracoval. O dôvode prečo toto zodpovedné miesto pridelili Gaudímu, sa možno iba dohadovať. Počas celej jeho architektonickej kariéry sa neustále zaoberal týmto kostolom a od roku 1914 odmietol každú zákazku a venoval sa iba kostolu. Nakoniec sa dokonca presťahoval do dielne na stavbe.
- Stavba však prebiehala veľmi pomaly, lebo kostol bol naplánovaný ako kostol pokánia - mal byť vybudovaný iba z darov. Gaudí osobne chodil s klobúkom od domu k domu a zbieral peniaze. Ďalšou príčinou bol aj Gaudího spôsob stavania. Nechcel pokračovať na Víllarovom prísne neogotickom začiatku, nepáčili sa mu ani Villarove stípy. Osi celej budovy by dal iný smer, ale ten už bol určený existujúcimi časťami.
- Po zdržanlivých zmenách čiastočne nadobudla krypta Gaudího rukopis. Absidou, ktorá sa mala postaviť na krypte, sa začala Gaudího vlastná stavba. Gotika naďalej zostala zdrojom inšpirácie, ale Gaudí ju očistil od všetkých nadbytočných tvarov. Zachoval gotický tvar okien, ale uvoľnil ho protiváhou rôznych kruhových prvkov.
- Stavbu zdržoval Gaudího postup. Nestaval podľa stanoveného plánu, ale navrhoval počas stavby. Jeho prvé výkresy nehovoria prakticky nič o konštrukcii, sú to skôr náladové obrázky. Príkladom tohto spôsobu stavania, ktorý sa stále menil a riadil sa vždy novými poznatkami, je vývoj veží.
- Celkový model predpokladal dvanásť veží - po štyroch v troch hlavných fasádach. Gaudí ich začal ako pravouhlé, ale nepáčilo sa mu, že by vyčnievali príliš do špičky a preto sa rozhodol, že ich urobí guľaté. Veže sa síce do špičky zužujú, ale nemajú nič spoločné s gotickými špicatými vežami. Vytvoril ich ako rotačnú parabolu. Po vežiach vedú nahor ako v špirále rady okien. Zaguľatený uzáver veží však tlmí túto tendenciu po výškach. Okrem toho Gaudí posadil navrch koncovú hlavicu, ktorá akýkoľvek pohyb nahor ukončuje. Každá z veží zastupuje jedného z dvanástich apoštolov.
- Každý prvok kostola plní okrem z technického hľadiska účelnej funkcie aj druhú, pre Gaudího ešte dôležitejšiu, symbolickú funkciu.
- Sagradu Famíliu zdobí množstvo scén z biblie. Gaudí si chrám predstavoval ako mystické telo Kristovo - stredom je samotný Kristus, vo vnútri znázornený oltárom. Sedem kaplniek sa vejárovite primyká k oltáru, čím sa dostáva do stredu záujmu. Je zbavený obvykle prehnanej výzdoby, pod ktorou oltár takmer mizne. Kristus je ako hlava tohto tela, symbolizovaná hlavnou vežou katedrály, ktorá má veľkým krížom na špičke pripomínať Kristov vykupiteľný čin. Dvanásť veží zodpovedá celému kresťanstvu zastupovanému apoštolmi.
- Gaudí sám nedokončil ani absidu. Z plánovaných troch fasád dokončil iba výcnodnú, po jeho smrti boli dokončené iba tri zo štyroch východných veží. Zbytok existuje iba ako plán a sadrový model.
- Práve úprava fasád ukrýva podstatu Gaudího koncepcie. Každá z nich je venovaná jendnému aspektu Kristovej pôsobnosti: Kristus sa ukazuje ako človek na zemi, ako vykupiteľ ľudstva a ako sudca nad životom a smrťou pri Poslednom súde. Fasáda Kristovho životopisu má tri portály: v strede najväčší (portál Lásky so znázornením Kristovho narodenia), v ľavo od neho portál Nádeje (ktorý znázorňuje Herodesovo vraždenie detí a útek do Egypta) a vpravo brána Viery s príslušnými scénami z Biblie (napríklad zjavenie anjelov). Tieto optimistické scény sú na východnej fasáde, lebo z východu prichádza svetlo, spása. Utrpenie je na západnej strane - na strane, kde zapadá slnko. Plánovaná hlavná veža symbolizujúca Krista, mala byť v noci osvetlená veľkými reflektormi z dvanástich apoštolských veží, zároveň malo z kríža hlavnej veže svietiť silné svetlo reflektora na mesto.
- Symboliku nájdeme aj vo farebnej úprave: východná fasáda mala byť jasná sa pestrá, fasáda utrpenia mala byť ponechaná v temných farbách; v žiadnom prípade však nie v prírodných. Gaudí nenávidel jednofarebnosť, považoval ju za neprirodzenú. Stále viac sa blížil k prírode, ktorá neukazuje nikdy nič jednofarebného. Vždy existuje viac alebo menej zreteľný kontrast farieb.
- Na vežiach východnej fasády môžme čítať: Sanctus, Sanctus, Sanctus. Gaudí vždy rád začleňoval do svojich stavieb písmená, alebo celé slová. V katedrále Sagrada Família majú písmená väčšinou symbolickú funkciu, majú stále odkazovať na základné vyznanie tohto kostola, dodávajú dôraz výpovediam scén. Keďže stavbu zariadilo Združenie ctiteľov sv. Jozefa, Jozef tu zaujíma zvlášť popredné postavenie. Je mu venovaná hlavná kaplnka v krypte, jeho podobizeň je na hlavnom portále východnej fasády a existuje množstvo ďalších odkazov na povýšenie, ktoré sa tu Jozefovi dostalo.
- Gaudímu sa podarila impozantná architektonická konštrukcia. Ukazuje jeho spojenie s tradíciou a stále znovu jeho osobný štýl. Pôdorys sa riadi veľkými gotickými vzormi: Sagrada Família bola plánovaná ako bazilika s piatimi loďami a s trojdielnou priečnou loďou, pôdorys má teda tvar kríža. Hlavná loď s absidou mala byť dlhá 95 m, priečna loď 60 m, stredné veže vyčnievajú do výšky cez 100 m, hlavná veža mala dosiahnuť 170 m. Pri takýchto rozmeroch sa však objavia technické problémy.
- Sagrada Família je najlepším príkladom Gaudího základného objavu, že kombinácia parabolických oblúkov a šikmých pilierov vydrží značné zaťaženie aj veľkých klenieb. Tento stavebný princíp kombinoval s poznatkami, ktoré získal v prírode. Preto stĺpová konštrukcia v hlavnej lodi kostola pôsobí ako kamenný les. Vždy sa ukázalo, že Gaudího konštrukcie držia.
 
- Jedného dňa, ako každé neskoré odpoludnie, sa Gaudí vydal na prechádzku do kostola sv.
Filipa Neriho, aby sa pomodlil. Cestou ho zachytil voz električky a vliekol ho za sebou. Gaudí
padol do bezvedomia. Nikto však nespoznal architekta, ktorý bol síce v Barcelone slávny, ale
málokto ho videl. Taxikári sa zdráhali odviesť chudobne oblečeného muža do nemocnice a tak sa ho ujali okoloidúci. Po smrti vláda nariadila, aby bol pochovaný v krypte nedokončeného kostola. A tak Gaudí našiel svoj posledný odpočinok na mieste, kde posledných 43 rokov svojho života pracoval.
- Sotva sa niektorý architekt zaoberal všetkými prácami, ktoré sa na stavenisku vyskytujú - bol
všade, staral sa o najmenšie stavebné technické problémy, ktorých riešenie mu bolo rovanko jasnéako riešenie veľkých konštrukčných problémov. Hoci Gaudí zanechal modely, ako si predstavoval hotový kostol, je otázne, či bude vôbec možné dokončiť ho bez neho.
 
- Edmund Lechner
- pôsobil v Bratislave, maďarský staviteľ
- Modry kostolík, dneš­né Gymnázium Groslingová, secesné domy sú na Štúrovej ul., na Hlavnom námestí kaviareň Roland (tiež s keramickým obkladom), Praha Hlavní nádraží.
 
- Gustáv Klimt
- rodený dekoratér. 
- Svoje výtvory vedel nabiť sugestívnou expresívnou silou, prameniacou z temných miest podvedomia, ktoré práve vtedy začal skúmať vo Viedni S. Freud.
- Žil exkluzívnym životom umelca, nosil bradu a vlajúce mesiášske rúcho, ktoré mu vyšili ornamentami vznešené dámy, ktoré honosne portrétoval.
- Ľudská postava sa v jeho obrazoch premieňa na asymetrický ornament založený na štvorci, kruhu a špirále. Pestré farby a predovšetkým zlaté pozadie posilňujú dojem akoby byzantskej ikony, v ktorej naturalisticky vystupujúca tvár vyvoláva v divákovi šok.
- Bozk, Judita s hlavou Holoferna
 
- Alfonz Mucha
- Bol to najväčší secesný dekoratér vôbec.
- bol pôvodom český maliar, ktorý pôsobil v období secesie nielen v Čechách, ale aj v Amerike a vo Francúzsku a jeho plagáty sú známe po celom svete.
- Narodil sa v r. 1360 na Morave. Po skončení gymnázia sa uchádzal o štúdium na Akadémii výtvarného umenia, ale nepodarilo sa mu tam dostať a tak začal pracovať ako pomocník maliara izieb, tiež v maliarskej dielni divadelných dekorácii a navštevoval večerné kurzy kreslenia. Neskôr si privyrábal maľovaním portrétov a výzdobou zámku jedného lorda.
- V roku 1887 začal študovať na akadémii v Paríži. V tomto čase sa objavili po prvýkrát v tlači jeho ilustrácie Po krátkej dobe ich pribúdalo, atak pribúdalo aj viac objednávok a spolupráca s nakladateľstvami a rôznymi firmami. Tie vydávali jeho ilustrácie a kalendáre a Alfons dokonca začal vyučovať kurz kreslenia v priestoroch akadémie
- V roku 1894 bol kamenotlačou vytlačený plagát pre divadlo Gismond venovaný Sáre Bernhardtovej. Tento plagát je jedným zo série plagátov, ktoré pre túto herečku vytvoril Znamenal počiatok jeho slávy.
- Štýl, ktorý sa vyznačoval typickými prvkami, začali používať aj iní výtvarníci. Tento štýl sa stal známy ako tzv. Mucha štýl (obr. 243).
- Jeho plagáty boli kultivované, kreslil mladé krásavice, zmyselné a zároveň zidealizované. Oblečené boli do šiat z drahých a vzácnych látok, s bohatými zvlnenými vlasmi a ozdobené dekoratívnymi šperkmi. Tieto rafinovane elegantné krásky obklopoval kvetmi a ornamentmi, vďaka ktorým bohaté kompozície pôsobili ako vitráže.
- Počas ďalších piatich rokov veľmi úzko výtvarne spolupracoval so Sárou nielen v oblasti plagátov pre ňu a jednotlivé divadelné hry, ale tiež tvoril scénické návrhy, návrhy kostýmov a šperkov. Známe sú šperky pre Sáru, ktoré patria k najexkluzívnejším. Stal sa tak jedným z čelných predstaviteľov nového výtvarného smeru Art nouveau. Ďalších šesť rokov nato vystavoval početné množstvo diel v rôznych krajinách sveta, v Paríži, Prahe, Hradci Králové, Budapešti a mnohých ďalších.
- Ok­rem divadelných plagátov vytváral i plagáty pre obchod a priemysel, navrhoval kalendáre, reklamy, divadeIné programy a jedálne lístky, venoval sa knižnej grafike, navrhoval nábytok, nádoby a príbory.
- V rokli 1903 sa zoznámil s Máriou Chytilovou, ktorá bola jeho žiačkou. O tri roky neskôr sa s ňou oženil a spolu odcestovali do Ameriky, kde prednášal na akadémiách v New Yourku, Chicagu a Philadelphii.
- Okrem plagátov sa zaslúžil o výzdobu Nemeckého divadla v centre New Yourku, o výzdobu Primátorského salónu v Obecnim dome v Prahe a navrhol a namaľoval okná novej arcibiskupskej kaplnky v chráme sv. Vitá na Mradčanoch.
- Za jeho najväčšie životné dielo sa považuje séria dvadsiatich monumentálnych plátien Slovanská epopeja (obr. 244). Sú na nich zachytené výjavy z dejín českého národa, ale aj z dejín ďalších slovanských národov Maliar sa zaoberal myšlienkou epopeje už od roku 1900, od doby svetovej výstavy v Paríži. V roku 1910 začal maľovať prvé plátna a obrazy maľoval celých 18 rokov. V roku 1928 celý cyklus venoval českému národu.
- Diela : Slovania v pravlasti, Zrušenie nevoľníctva v Rusku, Bratská škola v Ivančicích, Obrana Sigetu  proti Turkom Mikulášom, Kázanie majstra Jana Husa v kaplnke Betlehemskej, Zavedenie slovanskej liturgie na Veľkej Morave, …
- V súvislosti s vytvorením Slovanskej epopeje bol vypočúvaný gestapom. V roku 1938 dostal ťažký zápal pľúc a rok nato zomrel, no gestapo zakázalo verejný pohreb.
 
- Výnimočne sa rozvíjali umelecké remeslá. Zakladá ju sa umelecké dielne.
 
- L. C. Tiffany
- bol synom amerického klenotníka, začínal ako maliar, neskôr sa stal slávnym umeleckým sklárom a návrhárom.
 
- Emil Gallé
- slávny návrhár skla, keramiky a nábytku. Jeho živý záujem o prírodne vedy mal za následok voľbu celkom nových botanických foriem.
- Jeho sklo (dvojstenné, brúsené, rezané alebo zdobené vzácnymi emailami) sa všade stretalo s ob­rovským úspechom.
 
- Gustáv Mahler
- Je autorom 10 symfónií, v ktorých zachytil tie najjemnejšie záchvevy psychiky od pozemských radostí, blaha vychádzajúcich z poézie (symfónie - niektoré obsahujú i vokálne zložky) až po vrcholnú tragiku a nadpozemské dimenzie.
- Vrcholom jeho diela je Pieseň o zemi – oslava prírody, mladosti, lásky a krásy sa strieda so spevom o osamelosti. Človek je sám, Zem však na jar kvitne vždy odznova.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.027