Filmové umenie

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: maturantkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 26.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 698 slov
Počet zobrazení: 11 362
Tlačení: 731
Uložení: 713
Film patrí medzi mladé umenia. Vznikol približne pred sto rokmi. Odvtedy prešiel veľkými zmenami a dnes už je najmasovejším a najobľúbenejším druhom umenia. Počas týchto sto rokov sa z jarmočnej zábavy rozvinul obrovský filmo¬vý priemysel a umenie rovnocenné ostatným druhom umenia.
Prvý film premietali v Paríži v roku 1895 bratia Lumiérovci. Nebol to ešte o¬zajstný film, iba niekoľkominútové zábery, tzv. "pohyblivé obrázky". Zobrazovali scénky z každodenného života, napr. Rodinné raňajky, Odchod z to-várne, Príchod vlaku (lokomotíva rútiaca sa proti obecenstvu vyvolala veľkú pa¬niku). Takto sa začala éra nemého filmu, ktorého strediskom sa čoskoro stalo Francúzsko, Nemecko, Dánsko a v Amerike známy Hollywood. Čoskoro sa už nakrúcajú hrané filmy, filmová technika sa stále zdokonaľuje. Najúspešnejšími žánrami amerického filmu sa stali groteska (burleska) a western.

Slávnymi hviezdami nemých filmov boli Ch. Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Asta Nelson, Laurel a Hardy (Stan a Pan) a mnohí další.

Okrem grotesiek vznikli už v tejto dobe celovečerné filmy na vysokej umeleckej úrovni. Boli to hlavne filmy amerického režiséra W. Griffitha (Zrodenie národa - 1914, Intolerancia - 1916) a ruského režiséra Sergeja Ejzenštejna (Krížnik Potomkin - 1925). Ejzenštejn rozvinul a zdokonalil metódu strihu (star¬ším pázvom montáže). Strih sa stal základným výrazovým prostriedkom filmu. Krížnik Poťomkin označili kritici v r. 1958 za "najlepší film všetkých čias". Herec a režisér Ch. Chaplin patril medzi najväčšie osobnosti nemého filmu. Aj neskôr, v období zvukového filmu, dokázal nakrútiť hodnotné diela, napr. filmy Svetlá veľkomesta - 1931, Moderná doba - 1936, Diktátor - 1940.

Obdobie nemého filmu sa skončilo r. 1927 - vtedy vznikol prvý zvukový film. Zvukový film predstavuje jeden z najdôležitejších objavov v dejinách filmu; onedlho úplne vytlačil nemý film. Pre mnohých hercov a režisérov znamenal zvu¬kový film konec ich kariéry.

Po II. svetovej vojne sa začali nakrúcať farebné filmy najskôr v Amerike, ne¬skôr už aj v Európe. Ďalšou fázou vo vývine filmovej techniky bol širokouhlý film. V súčasnosti sa už robia pokusy s trojrozmerným filmom.
Podobne ako v ostatných druhoch umenia, aj v dejinách filmu sa vytvorili rôzne umelecké smery a národné školy. Aj film má svojich klasikov, ktorých die¬la patria medzi vrcholky filmového umenia. Takými sú napr. režiséri John Ford, Luis Buňuel, Vittorio de Sica, Luchino Visconti, Federico Fellini, John Schlesinger, Ingmar Bergman, Alfred Hitchcock a mnohí d´alší.
Popri hraných filmoch vznikali už od začiatku storočia aj kreslené filmy. Najznámejšou osobnostou animované o filmu bol americký režisér Walt Disney (1901-1966), ktorý vytvoril tradíciu v kreslenom filme. V roku 1937 nakrútil prvý dlhometrážny farebný kreslený film Snehulienka a sedem trpaslíkov. Na filme pracovalo 2000 kreslicov a technikov, pretože bolo potrebné nakresliť viac než 250000 kresieb.

Každoročne sa konajú filmové festivaly, kde sa udeľujú ceny najlepším fil¬mom - napr. v Cannes, Berlíne, Benátkach, Karlových Varoch a inde. Avšak naj¬známejšou je cena Oscara, ktorú udeľuje Americká filmová akadémia. Prvé Oscary udelili v 11 kategóriách v r. 1929 (je to soška z pozláteného bronzu, vy¬soká 25 cm, meno Oscar dostala na základe podobnosti so strýkom vtedajšej kni¬hovníčky akadémie, neskôr jej riaditeľky). Dnes sa už ceny Oscara udeľujú v dvadsiatich troch kategóriách. Cenu Oscara dostal slovenský herec Jozef Króner za stvárnenie postavy vo filme Obchod na korze, český film Ostro sledované vla¬ky (režisér Jiŕí Menzel), mad´arský film Mefisto (režisér István Szabó, 1982). Rekordný počet Oscarov (11) získal americký film Ben Hur r. 1959. Amadeus, film režiséra českého pôvodu Miloša Formana (žije v USA), získal v r. 1985 o¬sem Oscarov. Piatimi Oscarmi bol vyznamenaný aj d´alší film Miloša Formana Prelet nad kukučím hniezdom (1976).

Film je výsledkom práce veľkého filmového štábu. Začína sa prácou produ¬centa (vedúceho výroby). Jeho práca má hlavne ekonomický charakter. Film sa nakrúca podľa scenára, ktorý píše scenárista (niekedy aj sám režisér, vtedy hovo-ríme o autorskom filme). Mnohé scenáre vznikajú na základe literárnej predlohy (tzv. filmové adaptácie). Napr. zo Shakespearových divadelných hier nakrútili už viac než 250 filmov. Pri nakrúcaní vedie celý štáb režisér, film odzrkadľuje jeho predstavy. Dôležitú úlohu má aj kameraman. Na vzniku filmu sa ešte podieľajú: asistenti režiséra a kameramana, maskér, zvukár, strihač, osvetlovač, architekt atd´.

Filmy podľa dĺžky delíme na krátkometrážne, stredometrážne a dlhometrឬne (celovečerné). Podľa spôsobu spracovania sú filmy dokumentárne, reportážne, náučné, vedecké, animované a hrané. Hrané filmy majú mnoho žánrov, napr. dob¬rodružné, akčné, detektívne, historické, psychologické, životopisné, vedecko-fan¬tastické, rozprávkové filmy a horrory, thrillery, westerny atd´
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015