Umenie v živote človeka - hudba, tanec a spev

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: maturantkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 02.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 420 slov
Počet zobrazení: 29 095
Tlačení: 1 021
Uložení: 1 034
Hudba a spev
 l. Hudba je jednou z mnohých foriem umenia, ktorou človek prejavuje sám seba. Tvorí sa organizovaným radom zvukov, ktoré prechádzajú vzduchom formou zvukových vĺn. Prostredníctvom sluchových orgánov sa prenášajú k mozgu ako súbor zvučiacich impulzov. Nie každý človek však uznáva ten istý druh zvukov.
Hudba sa v rôznych častiach sveta odlišuje. Každá krajina má svoj zvláštny štýl a každé obdobie vo vývoji ľudstva uznáva iný druh hudby, s čím súvisí aj vývoj hudobných nástrojov.

Človek po celé stáročia využíva hudbu a spev ako prostriedok na vyjadrenie svojich pocitov a nálad. Archeologické výskumy dokázali, že už prahistorický človek používal kly mamuta ako nástroj podobný nášmu bubnu. Hudba sa všade spočiatku spájala s náboženskými rituálmi, a tým aj so všetkými slávnostnými, verejnými i súkromnými pn1ežitosťami.

Starí Číňania videli v húdbe hlavné symboly života - zem, kov, drevo, oheň a vodu. Verili v čarovnú moc hudby, v jej schopnosť obmäkčiť ľudské srdce. Egyptské pyramídy skrývajú na stenách početné fresky, znázorňujúce život Egypťanov a súčasne aj ich hudobnú kultúru. Hudba znela v chrámoch pri posvätných obradoch a sprevádzala vojakov na bojisku. Starí Gréci vnímali hudbu až za hranice nadprirodzenosti a pri pisovali jej veľkú magickú moc. Antické dievčatá sa museli hudobne vzdelávať a spievať verše. Gréci nielenže holdovali hudbe, ale vytvorili aj učenú hudobnú teóriu, ktorej vynálezcom bol známy matematik a filozof Pytagoras. V Ríme sa hudba pokladala za prepych vhodný na zábavu, pre cisárov a bohatých občanov. Po zániku Rímskej ríše a nástupe kresťanstva sa východiskom novej hudobnej histórie stal práve Rím.
Hudba sa teda v minulosti i dnes prihovára nášmu citu. Tým môžeme vysvetliť, prečo vo veselej nálade volíme radšej radostnú,"rytmickú hudbu a, naopak, keď sme smutní, počúvame vážnu, melancholickú hudbu.

Ak sa nám trvale páči istý druh hudby, znamená to, že nám sprostredkúva príjemné dojmy, po akých túžime, a ktoré nás uspokojujú. Podľa toho by sa dalo ľahko určiť, akú máme povahu, ako sme založení.

Hudbe sa i dnes pripisuje upokojujúci liečebný účinok, nuž nie div, že lekári ju čoraz častejšie využívajú ako dôležitý liečebný prostriedok, najmä pri vyčerpanosti, nervozite a duševných poruchách. Navracia človeku stratenú rovnováhu, utišuje a uvoľňuje.

Druhy hudby
Hudbu či muziku môžeme deliť rôznymi spôsobmi. Vážna hudba, ktorá zahŕňa inštrumentálnu hudbu, využíva hlavne hudobné nástroje. Komorná hudba je písaná pre malý počet hudobníkov. Symfonická hudba môže byť podaná syri:1fonickým orchestrom, ktorý sa skladá asi z 80 hudobm'kov. Poznáme hudobné skladby písané pre sólo hudobný nástroj n orchester, potom hovoríme o koncertoch napr. pre husle a orchester (pre klavír, flautu alebo organ atď.).

Tu by sme mohli spomenúť i operu, ktorá má svoj pôvod v starom Grécku. Spája sa s ňou množstvo slávnych mien hudobných skladateľov, operných spevákov i operných scén. Nenájde sa človek, ktorý by nepoznal mená, ako Mozart, Rossini, Verdi, Čajkovskij, Smetana, Dvorák, u nás známe mená Suchoňa a Cikkera. Koľko obdivných článkov sa píše o speváckych výkonoch L. Pavarottiho, Carusa, Placida Dominga alebo nfišho Petra Dvorského!

Ľahším žánrom, ktorý slúži viac obecenstvu, je opereta. Strieda sa v nej spev, hudba, tanec podobne ako v muzikáloch a revue. Iný štýl i účel majú štátne hymny. Sú to piesne, ktoré si národy vyberú ako symbol pre ľudí žijúcich v tom istom štáte.

Ľudová hudba je zasa prejav pospolitého ľudu. Jej obľúbenosť sa ťahá po celé stáročia a je odlišná v každej krajine. Podľa takejto hudby vieme určiť i oblasť či krajinu jej pôvodu. Populárna hudba je ľahkým druhom hudobného umenia v tradícii rock  and rollu a hudby Elvisa Presleyho, Beatles, Rolling Stones.

Zvláštnym štýlom hudby je džez, ktorý sa zrodil v New Orleanse. Černošskí obyvatelia (autori) spievali najskôr pracovné piesne, potom náboženské spirituály a blues. Táto hudba dokonale umožňuje vyjadriť náladu, pocity a ľudské vnútro. Typickými nástrojmi sú trúbka, klarinet, saxofón, kontrabas a bicie nástroje. Nezabudnuteľné sú mená džezových hudobníkov a spevákov, ako Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgeraldová.

V inom štýle ako tanečná hudba a džez je šansón, ktorý vznikol vo Francúzsku a preslávili ho takí speváci, ako Maurice Chevalier (móris ševaliér), Edith Piaf, Charles Aznavour (šárl aznavúr). Moderná hudba sa v súčasnosti vyvíja veľmi prudkým tempom a je štýlovo rozmanitá. Je neodmysliteľne spojená so spevom, spevákmi a hudobnými skupinami.

Šesťdesiate roky reprezentovali Beatles, ktorí vniesli do hudby nové, vtedy nezvyčajné hudobné i spevácke prvky. Dnes sme svedkami takých prúdov, ako punck-rock, ktorý vyšiel z rebelujúceho klasického rocku. Jeho zakladateľ sa stal známym založením skupiny Sex Pistols, ktorej hudba spôsobila silný šok v sedemdesiatych rokoch. V osemdesiatych rokoch bola medzi mladými ľuďmi obľúbená skupina Depeche Mode (depeš mód). Štyria mladíci oblečení v čiernom; s vyholenými hlavami  produkovali hudbu nazvanú "robot-pop product". Dobyli hudobný trb a na dlhý čas sa stali číslom jedna v mnohých európskych a amerických rebríčkoch obľúbených hudobných skupín.
Iný dominantný druh hudby je heavy-metal, ktorý predvádzajú speváci a hudobníci oblečení v koži a reťaziach, využívajú ohnivú show, hororové maskoty a spievajú o zle, mystike a histórii. Je to napríklad britská skupina Judas Priest (džudaz príst).

Obdobie posledných dvadsiatich rokov je plné známych mien, na ktoré fanúšikovia modernej hudby nezabúdajú. Je to napríklad skupina Queern (kwín) a nezabudnuteľný, dnes už mŕtvy, Freddie Mercury, Beatles a zavraždený John Lenon, skupina Genesis, Nirvane, Bryan Adams, Rod( Stewart, Whitney Houston, Steve Wonder, Michael Jackson, Madonna; Bôn Jovi, skupina Metalica. V Čechách bola dlho populárna skupina Lucie, Chaos, na Slovensku Paľo Habera, skupina Hex, Žena z lesoparku, Made to Made (mejd tu mejd) a desiatky iných. Štýly hudby posledných rokov, obľúbené hlavne mladšou generáciou, sú hard core (hád kór), rap (rep), rave (rejv), techno, reage (rege), soul.

A je to práve tento druh modernej hudby, ktorý spôsobuje mnoho nedorozumení medzi generáciami. Staršia generácia viac obľubuje tichšiu, pokojnejšiu a melodickejšiu hudbu. Väčšina mladých dáva prednosť hlučnej elektronickej hudbe. Avšak - proti gustu žiadny dišputát, pekné je to, čo sa komu páči.

Tanec

Tanec je umenie tela pohybovať sa v rytme. Ľudia tancovali a tancujú  vždy a všade po celom svete. A napriek tomu sú veľké rozdialy medzi tancami rôznych národov. Tance by sme mohli klasifikovať rôznymi spôsobmi. Hovoríme napríklad o sólo alebo skupinovom tanci. Často sa používajú termíny klasický a moderný tanec.

Určitý druh tancov je typický pre ten-ktorý národ či krajinu, hovoríme im ľudové tance. Majú svoju stáročnú tradíciu, sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. V niektorých krajinách tanec predvádzaú iba muži  a inde zasa iba ženy. Atraktívne sú pre nás tance černochov, indických žien alebo z filmov známe bojové tance Indiánov. V Holandsku je známy drevákový tanec, tanečníci majú obuté dreváky, rakúski mládenci tancujú v typických krátkych nohaviciach a škótski muži v sukniach. Niet azda krajiny, kde by nevznikali súbory predvádzajúce tradičné umenie svojich predkov. Predstavenia sa organizujú doma i v zahraničí. U nás sú napríklad známe slávnosti vo Východnej alebo Gombasecké slávnosti.

Vznik iného druhu tanca sa viaže k Francúzsku 18. storočia. Tu vznikol balet ako forma pohybového umenia. Baletné predstavenie vie rozpovedať príbeh, vyjadriť pocity a nálady jeho autora i tanečníka. Takýto druh tanca treba najskôr študovať, tvrdo trénovať a až potom príde na rad javisko. Tu pod vedením choreografa baletní umelci "študujú" a nacvičujú svoje úlohy krok za krokom. Vieme, že pri balete je úplne vynechané hovorené slovo. Ako balet boli spracované mnohé rozprávky, no väčšina z nich vznikla ako pôvodný balet. Medzi najkrajšie rozhodne patrí Labutie jazero od Petra Iľjiča Čajkovského.

Niet človeka, ktorý by neovládal pojmy tanečná hudba, moderný a klasický tanec. Väčšina ľudí rada tancuje, azda preto, lebo pri tanci a peknej hudbe "mäknú" srdcia, ľudia sú si bližší, nadväzujú sa priateľstvá, začínajú sa ľúbostné vzplanutia. Čo všetko nedokáže urobiť s človekom hudba a rytmus!? l tu ale nájdeme prejavy rozdielneho vkusu hlavne medzi generáciami. Stredná a staršia generácia uprednostňuje spoločenské tance - valčík, polku, foxtrot, tango - tance, ktoré sa tancujú podľa určitých pravidiel. Či chceme, či nechceme, ešte stále sa týmito tancami otvárajú veľkolepé reprezentačné bály a plesy. Zvládať "kroky" takýchto tancov patrí k bontónu a dobrej výchove, preto existujú tanečné školy, ktoré navštevujú mladí muži a slečny. Na medzinárodnej úrovni sa každoročne konajú majstrovstvá v tancovaní spoločenských tancov. No napriek tomu mladá generácia dáva prednosť voľným diskotékovým tancom.

S tancom, hudbou a piesňou sa nestretávame iba na plesoch, zábavách či diskotékach. Tancuje sa na ľade, tancuje sa v zime na lyžiach. Zvláštnu príchuť majú pre nás karneyaly. V našej krajine nemá tradíciu veľkolepá pouličná zábava, tanečníci oblečení do pestrých trblietavých masiek stojacich na nádherných vozoch. Známe sú karnevaly v Rio de Janeiro, ktoré zvyknú trvať i niekoľko dní. V niektorých mestách u nás sa zavádzajú karnevalové tradície, napríklad v Košiciach alebo karneval, ktorým sa končÍ školský rok a začína veľká letná sezóna na Slnečných jazerách v Senci.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017