Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik

Pomôcky » Žiadosti

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 12.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 217 slov
Počet zobrazení: 40
Tlačení: 4
Uložení: 3

Spojená škola

organizačná zložka: Stredná priemyselná škola

Evidenčné číslo: ...............

PRIHLÁŠKA

na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik

Meno a priezvisko:                                                                               

Dátum a miesto narodenia:                                                                   

Prihlasujem sa na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v rozsahu študijného (učebného) odboru:   . 

V ................................ dňa ................... 201.. .

                                                                                                 ........................................

                                                                                                                 podpis

Potvrdenie o zdravotnom stave

 

Týmto potvrdzujem, že žiak ............................................., narodený dňa ............................... v ............................... je spôsobilý vykonávať činnosť na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik. Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného.

 

V ................................ dňa ................... 201.. .                        ........................................

                                                                                                   pečiatka a podpis lekára

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik

Pridať nový komentár


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012