Žiadosť o komisionálnu skúšku

Pomôcky » Žiadosti

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 63 slov
Počet zobrazení: 49
Tlačení: 5
Uložení: 5

Žiadosť o komisionálnu skúšku 

(meno a priezvisko, bydlisko zákonného zástupcu alebo žiaka, tel. kontakt)

Spojená škola

Ulica

027 44 Mesto

 

Vec

Žiadosť o komisionálnu skúšku

 

Žiadam riaditeľstvo Spojenej školy o povolenie vykonania komisionálnej skúšky pre

..................................................................................... nar. ..............................................................

 trieda ............................, študijný odbor: .........................................................................................

z predmetu (predmetov) ......................................................................................... ...........................

......................................................................................... ...................................................................

 Druh komisionálnej skúšky: opravná skúška*

skúška v náhradnom termíne*

rozdielová skúška*

 

* požadovaný druh skúšky podčiarknuť

S pozdravom

V .................................................. dňa ......................................

.................................................. ..................................................

podpis zákonného zástupcu podpis žiaka

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014