Žiadosť o zaradenie žiaka k integrácii /začleneniu/

Pomôcky » Žiadosti

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 64 slov
Počet zobrazení: 51
Tlačení: 4
Uložení: 3

Žiadosť o zaradenie žiaka k integrácii /začleneniu/ 

(meno, priezvisko, bydlisko zákonného zástupcu alebo žiaka, tel. kontakt)

Spojená škola Ulica 027 44 Mesto

Vec

ŽIADOSŤ O ZARADENIE ŽIAKA K INTEGRÁCII/ZAČLENENIU/

Žiadam o zaradenie môjho dieťaťa ........................................................... žiaka ................triedy,

narodeného dňa ...................... rodné číslo ............................. bytom ...........................................

O zaradenie k individuálnemu začleneniu/individuálnej integrácii/ v podmienkach bežnej SŠ.

Prečo žiadam o prijatie môjho dieťaťa ako individuálne začleneného/individuálne integrovaného/:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

V ................................. dňa ..................... .............................................

podpis žiadateľa

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017