Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške

Pomôcky » Žiadosti

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 119 slov
Počet zobrazení: 50
Tlačení: 4
Uložení: 5

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške

meno, priezvisko, adresa bydliska

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške

Meno a priezvisko ................................ ..............................., bytom ..........................................................

Žiadam o vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške zo Spojenej školy, Ulica, 027 44 Mesto

organizačnej zložky: ............................................................................

za školský rok: .................................................... trieda: ........................... ,

s nasledujúcimi údajmi:

meno, priezvisko: .......................................................................................................... ............................

narodený/-á (dátum): ........................................... v ................................................................,

rodné číslo: ................................................................, národnosť:............................................, 

štátne občianstvo: ..........................................................................

Odôvodnenie:

Odpis x preberiem osobne na sekretariáte školy

x žiadam doručiť poštou ako

x doporučený list 2. triedy s doručenkou po zaplatení poplatku prevodom na účet

školy

x doporučený list 2. triedy s dobierkou

x – nehodiace sa škrtnúť

Adresa doručenia: ...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Súčasne dávam súhlas na použitie svojich osobných údajov pre uvedený účel v zmysle Zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V ................................................... dňa ..........................

vlastnoručný podpis

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške

Pridať nový komentár


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026