Žiadosť o pridelenie kreditového príplatku vzor

Pomôcky » Žiadosti

Autor: ivanus (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 118 slov
Počet zobrazení: 33
Tlačení: 2
Uložení: 1

Mgr. Meno Priezvisko, Ulica číslo, PSč Mesto

Vážený pán riaditeľ

...

...

...

...

V ... 28. augusta 2019

Žiadosť o pridelenie kreditového príplatku

Dovoľujem si vám oznámiť, že som dňa 18.04.2019 ukončila aktualizačné vzdelávanie Digitalizácia učebných materiálov a dňa 02.07.2019 som ukončila aktualizačné vzdelávanie Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese a získala som spolu 30 kreditov podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s § 14 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si uplatňujem 30 kreditov na účely priznania kreditového príplatku.

S úctou a pozdravom

____________________________________

Mgr. Meno Priezvisko

V ... 28.08.2019

Príloha:

Kópie osvedčení o ukončení kontinuálneho vzdelávania

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.039