Motivačný list k prihláške na Výskumnú orientáciu bakalárskeho štúdia

Pomôcky » Žiadosti

Autor: miruska (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.07.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 377 slov
Počet zobrazení: 500
Tlačení: 45
Uložení: 45

Motivačný list k prihláške na Výskumnú orientáciu bakalárskeho štúdia

Uchádzať sa o privilégium byť súčasťou Výskumnej orientácie bakalárskeho štúdia som sa rozhodol na základe informácií dostupných na stránke fakulty, ako aj odporúčaní starších študentov, ktorí sú, respektíve boli súčasťou výskumnej orientácie.

Už od základnej školy som inklinoval k technicky orientovaným predmetom, ako sú matematika a fyzika, čo podčiarkuje aj viacnásobná reprezentácia školy v súťažiach orientovaných týmto smerom. Rovnakým smerom sa uberalo aj štúdium na strednej škole (gymnázium so zameraním na informatiku), pričom okrem bežného štúdia som sa sám vzdelával v oblasti tvorby webstránok.

Ešte počas štúdia na gymnáziu som sa zúčastnil letného vzdelávacieho pobytu v rámci projektu Deutsche Schüler-Akademie v Nemecku so zameraním na fyziku. Táto skúsenosť sa do dnešného dňa javí ako mimoriadne obohacujúca, a to nielen v smere spoznania cudzej kultúry a prehĺbenia znalostí v oblasti experimentálnej fyziky, ale priniesla so sebou aj predstavu o iných formách získavania informácií.

Za najväčší prínos však jednoznačne považujem zmenu prístupu k práci, ktorý bol ovplyvnený typickým nemeckým perfekcionalizmom a snahou dosiahnuť čo možno najlepšie výsledky. Hoci štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií je časovo diametrálne náročnejšie oproti tým predchádzajúcim, aj tu sa podarilo nájsť si čas na hlbšie ponorenie sa do študovaného odboru. Spolu so spolužiakmi z krúžku sme sa pravidelne stretávali v skupine s cieľom riešiť zložitejšie algoritmy a hľadať ich čo možno najefektívnejšiu formu.

Spolu sme riešili programovú implementáciu gaussovej eliminačnej metódy a metódu triedenia heap-sort. Okrem toho sme sa zaoberali problémovými úlohami matematickej analýzy a ostatných predmetov. 

Čo sa týka ostatných vlastností a záľub, považujem za vhodné spomenúť záujem o literatúru, čo dokazuje tretie miesto v celoštátnom kole olympiády, kde okrem vedomostí z literatúry boli kritériom pre úspech aj rečnícke schopnosti a schopnosť vedieť sa aktívne zapojiť do diskusie. Okrem toho sa vo voľnom čase venujem tvorbe románu v žánri fantasy, ktorý považujem za najlepší v rámci uplatňovania vlastných invencií.

Napriek tomu, že záujem o literatúru môže vyzerať z pohľadu uplatnenia v oblasti IT ako zanedbateľný, v budúcnosti by som sa veľmi rád podieľal na tvorbe hier pre platformu PC a výukových programov vo forme hry, kde schopnosť vytvárať pútavý a originálny príbeh je nutnou podmienkou.

Za svoje najväčšie konkurenčné výhody považujem schopnosť tvrdo pracovať aj na úkor vlastného voľného času, neochota uspokojiť sa s priemernými výsledkami, tvorivosť a schopnosť povzbudiť ostatných.

Dúfam, že Vás môj motivačný list zaujme. V prípade, že sa tak stane, by som sa veľmi rád zúčastnil aj na ústnom pohovore.

S úctou

Meno Priezvisko 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Motivačný list – vzory, šablóny, príklady

Diskusia: Motivačný list k prihláške na Výskumnú orientáciu bakalárskeho štúdia

Pridať nový komentár


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.045 s.
Zavrieť reklamu