Ukážka: Európsky životopis

Pomôcky » Žiadosti

Autor: queen (14)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.10.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 492 slov
Počet zobrazení: 469
Tlačení: 37
Uložení: 40

Ukážka: Európsky životopis

Viď. životopis nižšie. 

Ukážka: Európsky životopis

 

ŽIVOTOPIS

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno

Adresa

Telefón

Fax

E-mail

Národnosť

Dátum narodenia

PROFESIJNÁ SKÚSENOSŤ

• Dátum (od - do)

• Názov a adresa zamestnávateľa

• Odbor činnosti alebo odvetvia

• Povolanie alebo funkcia

• Hlavné činnosti a zodpovednosti

• Dátum (od - do)

• Názov a adresa zamestnávateľa

• Odbor činnosti alebo odvetvia

• Povolanie alebo funkcia

• Hlavné činnosti a zodpovednosti

• Dátum (od - do)

• Názov a adresa zamestnávateľa

• Odbor činnosti alebo odvetvia

• Povolanie alebo funkcia

• Hlavné činnosti a zodpovednosti

VZDELANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

• Dátum (od - do)

• Názov a druh zariadenia

• Študijný odbor/odborné schopnosti

• Označenie získanej kvalifikácie

• Stupeň vzdelania

• Dátum (od - do)

• Názov a druh zariadenia

• Študijný odbor/odborné schopnosti

• Označenie získanej kvalifikácie

• Stupeň vzdelania

• Dátum (od - do)

• Názov a druh zariadenia

• Študijný odbor/odborné schopnosti

• Označenie získanej kvalifikácie

OSOBNÉ SCHOPNOSTI A SPÔSOBILOSTI

MATERINSKÝ JAZYK

ĎALŠIE JAZYKY

• Zručnosť čítať

• Zručnosť písať

• Komunikatívna zručnosť

SOCIÁLNE SCHOPNOSTI A SPÔSOBILOSTI

ORGANIZAČNÉ SCHOPNOSTI A SPÔSOBILOSTI

TECHNICKÉ ZRUČNOSTI

VODIČSKÝ PREUKAZ

REFERENCIE

Bratislava 05. 11. 2007

Ing. Martin Švec, PhD.

Račianska 49, 831 01 Bratislava, SR

0903 123 456

martinsvec@stonline.sk

slovenská

15. 10. 1958

01. 09. 1999 - doteraz

Tatra banka, a. s., Vajanského nábr. 5, 811 01 Bratislava

bankovníctvo

riaditeľ odboru ľudských zdrojov

riadenie všetkých funkcií súvisiacich s personalistikou

– zabezpečenie komplexnej činnosti súvisiacej s personalistikou

– vedúci projektu zvýšenia efektívnosti vývojových stratégií ľudských zdrojov

– vedúci projektu zavedenia systému hodnotenia výkonnosti

– zodpovedný za rozvoj personálneho manažmentu

01. 01. 1991 – 31. 08. 1999

Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava, SR

spracovateľský priemysel

personálny riaditeľ

riadenie všetkých personálnych funkcií

– riadenie funkcií súvisiacich s personalistikou

– zodpovedný za správu záznamov, výplat a zmluvných dokumentov

– zodpovedný za zavedenie systému hodnotenia

– zodpovedný za ďalšie vzdelávanie zamestnancov

01. 09. 1982 – 31. 12. 1990

Bratislavské automobilové závody, š. p., J. Jonáša 1, 841 08 Bratislava

automobilový priemysel

vedúci personálneho odboru

riadenie ľudí a procesov personálneho odboru

– riadenie administratívy a technickej podpory odboru

– zodpovedný za správu záznamov, informácií, výplat, zmluvných dokumentov

– zodpovedný za navrhovanie a tvorbu interných pracovno-právnych predpisov

21. 09. 1997 – 28. 05. 2003

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

manažment ľudských zdrojov

doktorand

3. stupeň vysokoškolského vzdelania

01. 09. 1978 – 17. 06. 1982

Národohospodárska fakulta Vysokej školy ekonomickej v Bratislave

plánovanie

inžinier

vysokoškolské vzdelanie

01. 09. 1974 – 30. 06. 1978

Stredná ekonomická škola, Bratislava, Zochova 3/5

všeobecná ekonomika

maturita, úplné stredné odborné vzdelanie

slovenčina

anglický jazyk nemecký jazyk

výborná dobrá

výborná dobrá

výborná dobrá

zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, interpersonálne cítenie, flexibilita, osobná motivácia, profesionálne vystupovanie získané výkonom povolania a školeniami zameranými na manažérske zručnosti

koordinácia a vedenie ľudí, riadenie projektov, plánovanie a organizovanie procesov, analytické myslenie zamerané na riešenie problémov, orientácia na aktivitu, strategické myslenie získané výkonom povolania odbornými kurzami

práca s PC (Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet)

skupina B (30. 05. 1978)

JUDr. Emil Horváth, gen. riad. Tatra banky, a. s., Bratislava

Ing. Karol Hájnik, gen. riad. Slovnaftu, a. s., Bratislava

Martin Švec

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.040 s.
Zavrieť reklamu