Propagačné prostriedky

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 334 slov
Počet zobrazení: 18 563
Tlačení: 1 418
Uložení: 1 417
Propagačné prostriedky predstavujú logický celok propagačných prvkov – slova, obrazu, grafického symbolu, zvuku, pohybu, svetla, niekedy aj vône a chuti, daný jednotiacou myšlienkou propagačné oznámenia. Je to súhrnné označenie pre všetky prostriedky, ktoré prenášajú propagačné oznámenie prostredníctvom propagačného nosiča (média) ku recipientovi.
 
Charakteristické znaky:
-  pôvodnosť (originálnosť)
-  pôsobivosť (názornosť, vecnosť)
-  presvedčivosť (vyjadrenie faktov vhodným spôsobom)
 
Členenie:
-  Podľa pôsobenia na zmysli:
-   na zrak
-   na sluch
-   kombinovanie zraku a sluchu
-   čuch
-   hmat
-   chuť (degustačné vzorky)
 
-  Podľa technickej príbuznosti:
-  tlačené (plagáty)
-  tlačové (periodiká)
-  zvukové
-  svetelné
-  audiovizuálne
 
-  Podľa miesta a doby pôsobenia:
- na verejnom priestranstve
- v predajniach
- v domácnosti
 
-  Podľa doby pôsobenia:
- krátkodobé
-  stredné dlhé
-  dlhodobé
 
-  Podľa šírky a intenzity pôsobenia:
- zameraná na jednotlivca
- zameraná na okruh verejnosti
 
-  Podľa formy:
- exteriérové
-  drobné propagačné prostriedky
-  výkladové skrine
 
Tlačené propagačné prostriedky
Môžeme rozdeliť na:
-  prenosné: leták, prospekt, skladačka, brožúra, katalóg cenník
-  stabilné: plagát, výveska do interiéru
-  doplnkové: kalendár, diár, popiska tovaru, cenovka, nálepka, etiketa, pohľadnice, známky, vlajky, vstupenky, vysačky.
 
Tlačové propagačné prostriedky
-  periodická tlač (ako sprostredkovateľ)
-  reklamný priestor v periodiku (inzerát, noticka, článok)
-  propagačný časopis
 
Propagačné prostriedky priamej propagácie
-  list
-  pozvánka
-  novoročenka
-  audio kazeta
-  propagácia telefónom
 
Zvukové propagačné prostriedky
-  rozhlasová propagačná relácia
-  monológ
-  dialóg
-  scénka
-  propagačná pesnička
-  zvučka
-  vysielanie v obchodných domoch
-  vysielanie v areáloch výstav a veľtrhov
-  vysielanie vo výkladných skriniach
 
Svetelné propagačné prostriedky
-  neóny
-  žiarivky
-  žiarovky
-  presvetlené panely
-  diapozitívy (v kine, v televízii, na prednáškach)
 
Audiovizuálne propagačné prostriedky
-  propagačné filmy v kinách (prevádzací, hraný, animovaný film)
-  televízne propagačné filmy (videosnímok, polyekran)
 
Priestorové propagačné prostriedky
-  billboard
-  abribus
-  balóny
-  stojany
-  kartónové figuríny
 
Drobné priestorové propagačné prostriedky
-  ceruzky
-  kľúčenky
-  zápalky
 
Obaly a prostriedky podpory predaja
-  vzorky
-  kupóny
-  balenie s prémiami
-  multibalenia
-  súťaže
-  lotérie
-  predvádzanie produktov

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu