:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Znaky propagačných prostriedkov

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: Dievča mata (32)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 216 slov
Počet zobrazení: 3 106
Tlačení: 386
Uložení: 342
Existujú 2 základné znaky propagačných prostriedkov: originalita a dokonalé technické spracovanie
 
Originalita
Ide o obsah propagačných prostriedkov. Treba si uvedomiť, že od určenia obsahu PP až po jeho stvárnenie je činnosť kreatívna. To znamená, že každý PP by mal vychádzať od svojich tvorcov ako unikát, teda nemal by byť jeden ako druhý. Práve v rôznodosti svojho kreatívneho poňatia a v originalite a novosti je ich sila. Originalita je teda dôležitým princípom, bez ktorej „by sa v súčasnej informačnej explózii vôbec neuzavrel komunikačný reťazec, t.j. ani neovplyvnil recipient v konkurencii s ostatnými výpoveďami.“ Originalita sa viaže predovšetkým k obsahu, forme, rozsevu, resp. nosiču, ktorým bude výpoveď šírená, či ojedinele k ďalším komponentom komunikačného procesu. Myšlienková originalita nesmie byť realizovaná na úkor zrozumiteľnosti. Originálne myšlienky sú myšlienky zaujímavé, pôsobivé a pokiaľ možno nové (alebo aspoň staré v nových neobvyklých kontextoch).
 
Dokonalé technické spracovanie
Ide o formu PP. Textom, grafikou a vyobrazením sa má čo najlepšie podporiť originalita myšlienky. Dokonalé technické spracovanie spadá do oblasti polygrafie, filmovej produkcie, zvukovej techniky, fotolaboratórií a iného spracovania a pretvára nehmotnú myšlienku na konečný hmotný produkt – PP. Na dokonalé technické spracovanie sa dajú aplikovať všetky zásady tvorby PP (v tlači, audiovizuálne...).
 
 
Kvôli týmto dvom znakom je PP spoločným úsilím viacerých ľudí. Ďalšia vec je, že originalita je často podceňovaná v tom zmysle že sa za ňu platí tvorcom menej ako za technické spracovanie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Zásady tvorby propagačných prostriedkov Referát 188 7
Slovenčina Plán propagačných prostriedkov Referát 127 0
Slovenčina Etické princípy tvorby propagačných celkov Referát 1 098 1
Slovenčina Propagačné prostriedky Referát 334 5.6
Slovenčina Tlačené propagačné prostriedky Referát 463 5
Slovenčina Svetelné a priestorové propagačné prostriedky Referát 209 4
Slovenčina Zvukové propagačné prostriedky Referát 180 0
Slovenčina Audiovizuálne propagačné prostriedky Referát 697 0

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#znaky reklamy #komunikačný reťazec #komonikačny retazec #komunikačný retrazec
0.013