Znaky propagačných prostriedkov

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 216 slov
Počet zobrazení: 5 452
Tlačení: 595
Uložení: 533
Existujú 2 základné znaky propagačných prostriedkov: originalita a dokonalé technické spracovanie
 
Originalita
Ide o obsah propagačných prostriedkov. Treba si uvedomiť, že od určenia obsahu PP až po jeho stvárnenie je činnosť kreatívna. To znamená, že každý PP by mal vychádzať od svojich tvorcov ako unikát, teda nemal by byť jeden ako druhý. Práve v rôznodosti svojho kreatívneho poňatia a v originalite a novosti je ich sila. Originalita je teda dôležitým princípom, bez ktorej „by sa v súčasnej informačnej explózii vôbec neuzavrel komunikačný reťazec, t.j. ani neovplyvnil recipient v konkurencii s ostatnými výpoveďami.“ Originalita sa viaže predovšetkým k obsahu, forme, rozsevu, resp. nosiču, ktorým bude výpoveď šírená, či ojedinele k ďalším komponentom komunikačného procesu. Myšlienková originalita nesmie byť realizovaná na úkor zrozumiteľnosti. Originálne myšlienky sú myšlienky zaujímavé, pôsobivé a pokiaľ možno nové (alebo aspoň staré v nových neobvyklých kontextoch).
 
Dokonalé technické spracovanie
Ide o formu PP. Textom, grafikou a vyobrazením sa má čo najlepšie podporiť originalita myšlienky. Dokonalé technické spracovanie spadá do oblasti polygrafie, filmovej produkcie, zvukovej techniky, fotolaboratórií a iného spracovania a pretvára nehmotnú myšlienku na konečný hmotný produkt – PP. Na dokonalé technické spracovanie sa dajú aplikovať všetky zásady tvorby PP (v tlači, audiovizuálne...).
 
 
Kvôli týmto dvom znakom je PP spoločným úsilím viacerých ľudí. Ďalšia vec je, že originalita je často podceňovaná v tom zmysle že sa za ňu platí tvorcom menej ako za technické spracovanie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#znaky reklamy #komunikačný reťazec #komonikačny retazec #komunikačný retrazec


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.020 s.
Zavrieť reklamu