Zásady tvorby propagačných prostriedkov

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 188 slov
Počet zobrazení: 6 226
Tlačení: 576
Uložení: 566
ŠEOBECNÉ ZÁSADY TVORBY PROPAGAČNÝCH PROSTRIEDKOV
Medzi propagačné prostriedky patrí predovšetkým inzercia v tlači, zvuková reklama v rozhlasovom vysielaní a audiovizuálne prostriedky v televíznom vysielaní.
 
Základné princípy tvorby reklamy
- zásada rešpektovanie marketingového prieskumu: analýza trhu, imidž výrobku, konkurencie, vymedzenie cieľa, rozpočtu, CS...
- zásady platné pre tvorbu propagačných prostriedkov všeobecne: znalosť predmetu, cieľa, CS, výber kreatívneho námetu, kvalita tlače...

- zásady pre prípravu propagačnej výpovede:
a)  zásady pre jazyk a štýl propagačných prostriedkov
b)  zásady gramatickej vyváženosti
c)  zásady pre začlenenie do kontextu v jednotlivých médiách

- zásady pre zisťovanie účinnosti propagačných prostriedkov: štatistické metódy, psychologické testy, sociologické prieskumy
 
Pozitíva a negatíva reklamy v médiách
 
Inzerát
+ aktuálnosť (denníky), selektivita podľa titulu, racionálne pôsobenie, dôveryhodnosť, kvalita tlače (časopisy), pôsobenie v čase oddychu, dlhodobé uchovanie informácie, nízke náklady na tvorbu a zverejnenie
- nízka kvalita novinovej tlače, krátka životnosť informácií v denníkoch
 
Rozhlasový spot
+ všadeprítomnosť, masovosť, emociálna pôsobivosť, nízke náklady na výrobu a vysielanie, selektivita podľa relácie, regiónu, pôsobenie v čase oddychu
- slabá zapamätateľnosť, nemožnosť vrátenia sa k informácii
 
Televízny spot
+ pôsobenie na zrak aj sluch, zdanie reálneho vnemu (pohyb+farba), názornosť, vysoká zapamätateľnosť, emocionálna pôsobivosť, masovosť, pôsobenie v čase oddychu
- nemožnosť vrátenia sa k informácii, vysoké náklady na výrobu i vysielanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013