Noviny

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 370 slov
Počet zobrazení: 5 508
Tlačení: 595
Uložení: 553
Hlavnou výhodou novín je počet ľudí, ktorí môžu byť zasiahnutí v krátkom čase. Na Slovensku číta pravidelne denníky cez 50% ľudí, nepravidelne je to určite viac, ale pri neustále sa zvyšujúcej cenne denníkov a relatívne krátkej životnosti celkový počet ich čitateľov neustále klesá. Ide o flexibilné médium, pretože aj v poslednej chvíli pred odovzdaním inzerátu je možné spraviť posledné zmeny, pokiaľ je nutné využiť novej skutočnosti, či udalosti. Čitatelia majú spravidla o denníky vysoký záujem, čítajú ich a ich informačná hodnota z nich robí dôveryhodný zdroj, s veľkým vplyvom nielen v oblasti reklamy, ale aj vzhľadom k rôznym zdeleniam smerujúcim k verejnosti. Noviny poskytujú príležitosť pre regionálne pôsobenie a na rozdiel od iných médií prinášajú veľké množstvo informácií. Nevýhodou novín je obmedzená selektívnosť, nízka kvalita reprodukcie a ich prchavosť (krátka aktuálnosť). Oznam má krátky život, pretože noviny žijú len jeden deň.

P.Horňák – denníky: noviny s dennou periodicitou, ktoré sa členia primárne na ranníkyvečerníky vhodné na reklamu výrobkov osobnej spotreby, ktoré podliehajú rýchle skaze, termínovo zmeneným akciám a pod.
 
Časopisy
Aj časopisy umožňujú zasiahnuť široké publikum. Špecializované časopisy zamerané na konkrétne cieľové skupiny (ženy, mládež, manažéri) sú vo vzťahu k nim veľmi selektívne. Odborne zamerané časopisy majú veľkú výhodu v tom, že vyvolávajú značný záujem v konkrétnej cieľovej skupine, sú považované za veľmi hodnotné a tým pridávajú aj hodnotu zverejňovaným inzerátom. Všeobecne pre časopisy platí, že kvalita reprodukcie je vysoká a môžu prenášať veľké množstvo informácií. Dĺžka života informovania je relatívne dlhá, ľudia môžu spracovať informáciu vlastným spôsobom, inzerát vidia niekoľkokrát, pretože nečítajú časopisy naraz.
Hlavnou nevýhodou je určitá pomalosť tohto média, takže môže dôjsť k oneskorenému dosahu. Ľudia si napríklad kúpia mesačník tento týždeň, ale prečítajú si ho až neskôr. Niektoré časopisy trpia značnú koncentráciu zverejňovaných inzerátov, čo vedie k zníženiu účinnosti odkazu.
Podľa periodicity delíme časopisy na týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky a supplementy (vkladané časopisy do iných časopisov – Moment/Pravda, TV Oko/Sme, Nový čas víkend/Nový čas).
 
P.Horňák – časopis=druh tlače s redšou periodicitou spravidla špecializovaného charakteru, ktorého prevažnú časť obsahu tvoria propagačné materiály. Podľa charakteru ich možno rozdeliť na rozširované zdarma (náklady hradí inzercia) a na predávané (inzercia v nich je spravidla pre súkromné osoby zdarma). Inou skupinou sú periodiká propagujúce sústavne jeden subjekt – firmu )firemné periodiká, bývalá podniková tlač), resp. koncern, ale v mimoekonomickej oblasti aj celý štát. Zvláštnou  skupinou sú časopisy o propagácií – spravidla odborného charakteru (mesačník stratégie).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.031