Vonkajšia reklama

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 428 slov
Počet zobrazení: 7 205
Tlačení: 615
Uložení: 599
Vonkajšiu reklamu predstavujú hlavne billboardy, ďalej backlighty (formát billboardu, ale celý podsvietený, v poslednom čase mimoriadne využívané médium), citylighty (reklamné plochy na zastávkach MHD vo väčších mestách SR), megaboardy, bigboardy, plagáty v autobusoch,... Výhodou tejto formy je veľký dosah, teda aj vysoká efektivita. Život informácie je veľmi dlhý – rovnaký vizuál je videný veľakrát. Čas na oslovenie verejnosti je pomerne dlhý a náklady sú prijateľné. Niektoré billboardy pôsobia v celoštátnom merítku, iné môžu mať regionálnu dimenziu. Ľudia ale nemajú príliš veľký záujem o billboardy či iné mobilné reklamy a nevenujú im veľa pozornosti. Tieto média môžu komunikovať len obmedzený rozsah informácií. Zameranie na cieľovú skupinu nie je príliš možné (okrem regionality), pretože informáciu vidia všetci ľudia a tiež tu nie je ďalšia súvislosť, ktorá by pridávala reklame na hodnote.

Podľa údajov zo spoločnosti Akzent media má možnosť pravidelne sledovať 75,5% slovenskej populácie vo veku od 14 do 66 rokov, čo predstavuje 3,6 milióna ľudí. Len 8,9% z tejto skupiny udáva, že si billboardy nevšíma.[1]
Billboardy sú doplnkové médium, ktoré dokáže ľuďom sprostredkovať základné posolstvo, čo v mnohých prípadoch predstavuje len meno značky či logo. Má schopnosť fixovať značku a pripomenúť propagovaný výrobok či službu. Nie je vhodné prostredníctvom tohto média poskytovať detailnejšie informácie, lebo chodci sú rozptýlení v danom prostredí mestským zhonom a ruchmi.  Vodiči sú sústredení na riadenie auta a billboard vidia len niekoľko sekúnd, výnimkou je státie na križovatke či v mestskej zápche. Preto je dôležitý jednoduchý, zrozumiteľný vizuál s výstižným sloganom, ktorý na prvý pohľad upúta. Zo zákona o reklame vyplýva, že do 100 metrov od kraja vozovky-diaľnice nesmie byť umiestnená žiadna vonkajšia reklama, preto billboardové spoločnosti využívajú pri diaľnici len väčšie formáty (bigy, mega), viditeľné aj z tejto vzdialenosti.

Nevýhodou hlavne pri billboardoch môže byť slabá starostlivosť billboardových spoločností o svoje plochy, čo v praxi môže spôsobiť napríklad to, že decembrová vianočná kampaň visí ešte uprostred nasledujúceho roka. Klient má však možnosť pri objednávaní požiadať o automatický prelep po skončení kampane. Výhodou tohto média je, že pôsobí 24 hodín non-stop a môžeme ho regionálne lokalizovať. Na druhej strane zasahuje do životného prostredia a percipienti ho vnímajú len krátky čas. Problémom číslo jeden je pre mediálnych odborníkov kvalitatívny prieskum, ktorý tu absentuje. Pre naplánovanie efektívnej kampane sú podstatné základné faktory ako viditeľnosť plochy, uhol predvedenia (šikmo, kolmo, paralelne s vozovkou), konkurencia (počet plôch v danom teréne), zatienenie plochy okolitými objektmi, osvetlenie a križovatky. Do vonkajšej reklamy sa okrem billboardov radia megaboardy, bigboardy, plagáty, citylighty, rôzne navigačné systémy, štítové steny a ďalšie médiá.
 
1 billboard stojí dnes cca. 6800 Sk na mesiac, megaboard 50.000, bigboard 40.000, backlight 33.000, štítová stena sa platí nielen od m2, ale aj od atraktívnosti plochy (poloha)...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016