Zásady tvorby propagácie v rozhlase

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 430 slov
Počet zobrazení: 4 832
Tlačení: 573
Uložení: 554
ZÁSADY TVORBY A REALIZÁCIE PROPAGAČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROZHLASOMVOM VYSIELANÍ
 
Zásady pre tvorbu z hľadiska jazykového stvárnenia
Slovo a jazyk je primárnym výrazovým prostriedkom rozhlasu. Je teda z hľadiska účinnosti najdôležitejšie. Okrem toho treba rešpektovať aj špecifické zásady pre tvorbu hovoreného textu. Rozhlasový text by mal byť logický a ľahko zapamätateľný z dôvodu nemožnosti vrátenia sa k prejavu. Slová by mali mať jednoznačný výklad. Účinnosť sa zvýši aj tým, že nebudeme používať ťažko vysloviteľné zhluky hlások, slabík , alebo nehovorových viet, nadmernú frekvencii vedľajších viet, mnohostupňové súvetia, dlhé prívlastkovým reťazcom a pod. Taktiež je veľmi dôležitá kvalita spíkra – vhodné zafarbenie hlasu, správna výslovnosť, využitie páuz, dôrazu, melódie, ale i emocionálneho podania, striedania viacerých hlasov atď. Rozhodujúcou však zostáva spolupráca s textárom.
 
Ďalšie faktory účinného pôsobenia rozhlasovej propagácie z hľadiska kompozície 
Pozornosť treba venovať aj kvalite hudobnej stránky i zvukov, ktoré nielen zvyšujú atmosféru ale aj zapamätateľnosť. Pieseň je mimoriadne vhodným a obľúbeným propagačným prostriedkom v tomto médiu. Z formálneho hľadiska treba usilovať o vhodnú kompozíciu textu a o zosúladenie z hudobnou zložkou. Spot by mal byť príťažlivý pre cieľovú skupinu, mal by informovať o základných vlastnostiach a výhodách produktu a mal by obsahovať vtipnú pointu. Celkový rozsah spotu je obmedzený optimálnou dĺžkou spotu okolo 30 sekúnd. Účinnosti prospeje aj inšpirácia existujúcimi formami propagačných rozhlasových relácií, ich vhodná kombinácia, resp. stanovenie optimálnej formy propagačného prenosu. Pozitívnu rolu môže zohrať aj funkčné využitie známych osobností, humoru a pod., no vždy v kontexte s cieľom a cieľovou skupinou.
 
Sociologicko-psychologické aspekty účinného pôsobenia rozhlasovej propagácie
Intenzita účinnosti nezáleží len od kvality scenára, či prednesu účinkujúcich. Poslucháč počúva rádio predovšetkým pre informácie, ktoré tu získa. Selektivita, resp. schopnosť zasiahnuť určitú cieľovú skupinu podľa typu relácie a druhu rádia je taktiež jedna z dôležitých výhod. ďalším veľmi dôležitým kritériom pri výbere je pokrytie signálom daného rádia. V tomto prípade má výhodu Slovenský rozhlas – jeho Rock FM ale aj FUN Rádio, Okey, Twist. Ďalším faktorom je sila regionálneho vysielania. Poslucháč často uprednostní informáciu lokálneho charakteru. Teda pri výbere rozhlasovej stanice zvažujeme nielen počet zasiahnutých poslucháčov, ale aj regionálny faktor v kontexte s propagovaným predmetom a s cieľovou skupinou, ktorú chceme primárne osloviť. Ďalším dôležitým faktorom je načasovanie – výber časových relácií v rámci ročných období, mesiacov, ale aj dní v týždni. Uvedomiť si však treba, že aj keď je rozhlas masovejší ako televízia, vo večerných hodinách dáva väčšina recipientov prednosť televízii. Zdôrazniť treba aj fakt, že ak sú poslucháči zväčša ženy, mladí ľudia a deti je lepšie využívať emocionálne podanie k čomu je rozhlas predurčený.
Za ďalší faktor účinnosti považujeme dostatočný počet repríz reklamného spotu, minimálne by ich malo byť 5 až 10. Náklady na výrobu sa začnú vracať až po 10. reprízach.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#rozhlas definicia #vtipny prejav k 30 narodeninam #rozhlas #prejav a jeho zasady prednesu


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.049 s.
Zavrieť reklamu