Zásady audiovizuálnej propagácie

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 3 555
Tlačení: 426
Uložení: 438
Zásady treba poznať, ale práve ich porušovanie niekedy vedie k úspechu.

Všeobecné zásady:
Pri tvorbe všetkých prop. prostriedkov je nutné rešpektovať zásady MTG prieskumu, dôležité: Výsledky analýzy trhu, kalkulácií, image výr / fi, konkurencie, distribučných možností...

Vymedzenie cieľa
Vymedzenie výšky rozpočtu (podľa druhu R, množstva výr., konkurencie, požadovanej frekvencie R...) Vymedzenie CS (psychologické a demograf. Prieskumy)
Nutné je: Dokonalá predstava o propagovanom,
Jasný cieľ
Poznanie CS
Vzbudenie pozornosti a záujmu
Propagácia má byť: originálna, pravdivá, vedecká (interdisciplinárna), užitočná, plánovitá a vyhodnocovaná (jej účinnosť).
 
Zvuk doplňujúci charakter – hovorený / spievaný text, hudba, ruchy, zvukové efekty
Zásady pre jazyk a štýl propagač. textov (aj keď slovo je väčšinou druhoradé)
 
Text má ideálne byť plynulý nestatický dialóg, úsporný, zrozumiteľný a jasný. Slovesá a krátke vety dynamizujú. Stručný, výstižný, pravdivý, presvedčivý, nenútený vytvára + dojem. .

Konkrétne zásady pri tvorbe audioviz.
:
Najdôležitejší je nápad a profesionálna realizácia. Agentúry väčšinou prenajímajú štáb aj s technikou. Nákladná a technicky náročná realizácia.
Základ obraz, zvuk (slovo, hudba a ruchy) doplňujúce. Predloha – scenár, storyboard – režisér a profi kameraman by z nich mali vychádzať. Predloha obsahuje charakteristiku postáv, prostredia, popis záberov (prípadne náčrt) a textovú časť s presnými časovými údajmi. Obraz sa so zvukom spája (synchronizuje) až následne spolu so strihom (ak nejde o priamu reč postavy v spote), na to treba pamätať (režisér).
Termíny: zábery – celok, polocelok, detail
  „švenk“ (netuším spelling), zoom,  nájazd kamery, strih,
Dynamika obrazu - strih a pohyb kamery
Voľba speakra/ herca – zafarbenie hlasu, intonácia, výslovnosť, schopnosť emocionálne/racionálne podať náš text (podľa potreby), u herca výzor, image, vystupovanie,...

Vkus divákov – podľa prieskumov – úspešné sú animované spoty a videoklipy, ale aj príbehy ľudí v reálnom prostredí, ak to vyhovuje nášmu zámeru celebrity, humor, erotika (všetko vkusne, previazane s produktom), divák oceňuje novosť, + hodnotí uvádzanie ceny (treba zvážiť pre konkrétny prípad) Pri umiestnení v TV (kine) je dôležitý charakter televízie, programový kontext aj kontext v R bloku a vysielací čas.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Vety na slovo výr #technicky scenar #režisér definicia


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026