Druhy reklamných kampaní

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 402 slov
Počet zobrazení: 9 479
Tlačení: 807
Uložení: 947
Horňák: R kampaň = súhrn aktivít a produktov zadávateľa, agentúr a médií na presadenie záujmov zadávateľa; pôsobenie viacerých prostriedkov v čase a priestore)
 
Rôzne definície, všetky sa zhodujú, že ide o ovplyvňovanie (zámerné, nenútené, prostredníctvom prezentácie tov/sl,...) R môže ovplyvniť potreby, dopyt, ale aj záujmy, návyky, tradície,...
(R = platená, neosob. Kom. Fi /organizácií /jednotlivcov identifikovateľných v r ozname, ktorí chcú info /presviedčať špecifikovanú časť verejnosti prostredníctvom rmédií)

Výdavky na R v EU (1998) viac ako 45,4mld Eur (najviac v pomere k hrubému domácemu produktu škandinávske krajiny Dánsko, Nórsko, Švédsko, potom Nemecko)
   v USA (2000?Horňák) 200mld UDS (najviac NY)
výdavky na R stále stúpajú v USA priemerne 3% hrubého národného produktu, v Európe priemerne 2% (Labská 1998)
 
členenie R z hľadiska objektu – R produktu – priama (rýchla odozva)
-  nepriama (stimul dopytu z dlhodobého 
hľadiska)
- R inštitúcie (info o fi, budovanie willu, často sa
zaraďuje do PR)
 
Podľa dopytu, ktorý má R vytvoriť – primárny (syr)
- selektívny (Rajo Niva syr)
 
Iné zbytočne zložité členenie:
 
R podľa subjektu zadávateľa –  výrobca
-  skupina (vláda = kolektívna r)
  -  obchodník
  -  družstvo
  -  nezisková organiz./iná inštitúcia propagujúca ideu
  -  kooperatívna r (napr. obchodník a výrobca)
 
Podľa príjemcu – zákazník (konečná spotreba)
  -  iný podnik (priemyselná r / obchodná r)

Podľa typu r oznamu – informatívny
-  transformačný
-  inštitucionálny (vládne kampane)
-  zameranie na selektívny / všeobecný = primárny dopyt (konkrét. Značka =selektívny, napr. holandský syr = druhový, všeobecný oznam)
 
-  tematický / zameraný na aktivity (tematický = formuje
  goodwill, akčný = podpora obratu, iniciácia ku kúpe)
 
Podľa použitého média Nadlinková– audiovizuálna r (zahŕňa aj zvujovú)
- tlačená r  (zahŕňa tlačenú aj tlačovú)
 
Podlinková
- r v mieste predaja
- priama r
 
- nekomerčná sféra (tu si trocha odporuje – je to potom R, nie
mimoekonomická propagácia???)
 alebo podľa predmetu – výr konečnej spotreby (šaty, nápoje,...)
-  výrobnej spotreby (stroje, materiál pre výrobu...)
 
Podľa štádia životného cyklu propagovanej skutočnosti – uvádzacia
(novosti informácie v R)  - pripomínacia
 - udržiavacia
Podľa subektu – výrobná
- obchodná (R v pravom slova zmysle)
 
Podľa charakteru kampane  - produktová (tov/sl)
-  imidžová (zn.)
Podľa prenosových médií – TV / Roz / Rlač / tlačené prostriedky...
 
Podľa CS – pre ženy, mužov, rybárov, športovcov,...
Podľa lokality pôsobenia – regionálna, ústredná, do vnútra štátu, do zahraničia,...
Podľa miesta pôsobenia – v mieste predaja, mimo neho, vonku, vovnútri,....
Podľa spôsobu kontaktu s recipientom – priama (Direct MTG)
  - nepriama (TV, roz, tlač,...)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.186 s.
Zavrieť reklamu