Stratégia v procese tvorby marketingu

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 354 slov
Počet zobrazení: 5 752
Tlačení: 645
Uložení: 651
KOMUNIKAČNÁ, KREATÍVNA A MEDIÁLNA STRATÉGIA V PROCESE TVORBY MK
 
marketingová stratégia:
V termíne október/2002 uviesť na slovenský trh novú značku
športového oblečenia XYZ pre mladých ľudí vo veku 14 – 25 rokov a do konca roka 2002 dosiahnuť 10% podiel na trhu športového oblečenia prevoľný čas (alt. do konca 2002 predať 5.000 kg oblečenia značky XYZ)
 
•kreatívna stratégia
Keďže mladí ľudia sledujú hlavne TV programy, nosným médiom bude televízia, doplnená o podporu na internete. V televízii použijeme spojene kratšieho 20 sekundového spotu, ktorý bude po vybudovaní pamäťovej stopy striedaný s 10 sekundovou skrátenou verziou
Kreatívna stratégia obsahuje definíciu nielen formátov a médií, ale obsahuje aj samotné obsahové posolstvo. Jej predmetom môžu byť odporúčania napríklad účasti na veľtrhu, alebo spojenie s podlinkovou kampaňou (direct mailing, PR,...)

Kreatívna stratégia by mala odpovedať aj na otázku ako vybudujeme povedomie o kampani, ako a čím zaktivizujeme cieľovú skupinu a ako „garantujeme“ jej efektívne oslovenie.
Súčasťou kreatívnej stratégie je aj positioning značky – ako je značka vnímaná, ako by mala byť vnímaná v prostredí konkurenčných značiek (Volvo = bezpečnosť, Renault – výrobca automobilov, Coca Cola – byť in a cool,...)
 
komunikačná stratégia:
Do decembra 2002 dosiahnuť 20% spontánnu znalosť značky XYZ
v CS 14-25 rokov
Komunikačná stratégia obsahuje posolstvo, ktoré chceme komunikovať, zdeliť. Chceme zvýšiť spontánnu, alebo podporenú znalosť, chceme rýchlo vytvoriť povedomie o značke, docieliť želateľnú reakciu cieľovej skupiny. Môže obsahovať odporúčanie, aby bola kampaň napríklad jednotné pre všetky komunikačné nástroje. Alebo chceme zlepšiť imidž značky, výrobku?

mediálna stratégia
V priebehu mesiacov október až december/2002 dosiahnuť aspoň
60% čistý zásah (net reach - NR) CS 14-25 rokov na celom území SR
Mediálna stratégia môže obsahovať požiadavky na splnenie aj iných parametrov: chceme, aby sa pred otvorením nákupného centra X dosiahla v rádiách frekvencia počutia úroveň 20x a viac. Alebo cieľ môže vychádzať z iných požiadaviek. Chceme čo pri najnižšom počte ratingov (GRPs) dosiahnuť stanovenú hranicu NR, nákup ďalších ratingov už nie je efektívny a želaný. Mediálna stratégia musia byť stanovená reálne, musí odrážať možnosti klienta (budget, mieru konzervatizmu pri plánovaní kampaní,…). Jej naplnenie je predmetom ponákupných (post buy) analýz. Na ich základe sa preukáže, či boli mediálne ciele nadhodnotené, alebo či bola kampaň úspešná (prekročenie stanovených mediálnych cieľov).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.055 s.
Zavrieť reklamu