Tvorba reklamnej kampane

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 344 slov
Počet zobrazení: 13 267
Tlačení: 885
Uložení: 872
TVORBA REKLAMNEJ KAMPANE

Reklamná kampaň – sústredenie viacerých reklamných akcií do jednej. Je to dlhodobé integrované pôsobenie reklamných prostriedkov zabezpečených servisnými aktivitami – prieskumy, testy, podlinky...
Nadlinkové aktivity – klasická reklama, platená výpoveď šírená prostredníctvom masových médií (tlačou, rozhlasom, televíziou, billboardami), sú neoddeliteľnou súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie.
Integrovaná marketingová komunikácia – komplexne plánované komunikačné pôsobenie na recipienta podložené marketingovou databázou prostredníctvom reklamy klasickej a podlinkových aktivít.
Podlinkové aktivity – aktivity, ktoré sa používajú v rámci reklamnej kampane pri integrovanej marketingovej komunikácii (PR, sales promotions, sponzoring, výstavy)
 
Druhy reklamných kampaní podľa:
-  použitia reklamných prostriedkov – televízna, billboardová...
-  dĺžky – krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, nepretržité (Coca Cola)
-  účelu – uvádzacia, pripomínacia
-  cieľa – produktové, brandové, imidžové, náborové (získavanie nových CS)
-  teritória – celosvetové regionálne, lokálne
-  media mixu – televízne, tlačené, tlačové...
 
Priebeh reklamnej kampane:
-  briefing – cieľ, predmet, CS
-  brainstorming – kreatívne riešenia, médiá, cieľ
-  prieskum – subjekt, konkurencia, predmet, CS, situácia
-  plánovanie – rozpočet, časový harmonogram, lokalita pôsobenia, mediálny plán
-  tvorba – argumenty, apely, slogany, grafika
-  produkcia – začlenenie do médiá, tlač, rozhlas, TV, technická príprava
-  prieskum účinnosti – dotazník anketa
 
Ako sa agentúra dostane k reklamnej kampani:
-  na základe dlhodobých dobrých vzťahov s klientom, je im automaticky pridelená
-  tender – výber z dopredu vybraných agentúr
-  konkurz – musí byť vždy vypísaný v médiách
 
Projekt reklamnej kampane
 
Do tendra sa vždy nosia návrhy projektov.
 
Príprava projektu:
-  zhrnutie zadania od klienta aj s informáciami o produkte a klientovi
-  komunikačná a mediálna stratégia
-  stanovenie benefitov – hlavne a vedľajšie
-  kreatívna stratégia – spôsob ako chceme komunikovať benefity produktov
-  mediálna stratégia – kam reklamu umiestnime, kombinácia médií – záleží od budgetu
-  príprave budgetu
-  informácie o agentúre – referenční klienti
 
Briefing
Je to stretnutie zadávateľa s reklamnou agentúrou, ktorá ma uskutočniť určitú reklamu. Ide o komplexný výklad, poskytnutie informácií agentúre v ústnej aj písomnej podobe.  Poskytované informácie klientom: postavenie spoločnosti na trhu, konkurenčné spoločnosti, upresnenie technických parametrov a úžitkových vlastností predmetu propagácie, definovanie problému a navrhnutie cieľa. Rebriefing je opakované stretnutie s cieľom upresnenia, vyjasnenie možných nejasností.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031