Propagačná grafika - charakteristika

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 04.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 535 slov
Počet zobrazení: 5 757
Tlačení: 548
Uložení: 536
(G = grafika)
 
(G - rôzne spôsoby tlače, umožňujú rozšírenie originálu. Výsledok - určitý počet odtlačkov, v zásade rovnaké, líšiť sa môžu farebnosťou.G – grafický prejav – výtvarný prejav kresliarskej techniky. Dôležité – estetické spracovanie)
 
R G– druh užitého um na vzbudenie záujmu, pozornosti, pre názornú ukážku, dokumentáciu propagovanej skutočnosti, vytvorenie nálady, pocitu... (najmä u tlačených, tlačových, ale aj svetelných propagačných prostriedkoch a ochranných známkach, zn, vo výstavníctve...)
G ako obraz pôsobí silne na emócie, ale môže byť aj vyslovene racionálnym apelom, dôkazom, názorným vyobrazením. Používa sa ilustrácia, fotografia (častejšie), fotografika,

Obraz je vnímaný skôr, ako text, dokonca skôr ako titulok, preto je veľmi dôležitou súčasťou propag. prostriedkov. Obraz (najmä fotografika a fotografia) má vysokú autenticitu a vzbudzuje dôveru. Ilustrácia je dôležitá pre názorné vyjadrenie (informačná G – grafy a diagramy alebo pre symbolické obrazové vyjadrenie napr. u služieb, alebo len pre zvýšenie estetiky a výrazu textového dokumentu).
G prvok môže byť doplnkový k textu, len text podfarbovať, alebo dominantný (napr. billboard, inz plagátového typu). G je aj pozadie (podklad pod text)
 
1994 bol založený Klub graf. Dizajnérov Slovenska – združuje profesionálov a teoretikov v oblasti graf. Dizajnu, chráni ich poskytuje poradenstvo a prezentuje ich tvorbu doma i v zahraničí
 
Druhy:
reprodukčná a umelecká
užitá (napr. reklamná) a voľná (umelecká, bez praktického využitia)
tlač z výšky (drevorez, drevoryt, lynoryt,...), plochy( litografia, autorský ofset, tlač cez sito...), hĺbky (medirytina, ocelorytina, lept, suchá ihla, mezotinta,...)
 
Dnes veľmi používaná: PC grafika
Tvorba a úprava ilustrácií a fotografii na PC je dnes v propagácií najbežnejší spôsob grafického spracovania. Základné druhy: Bitmapová a vektorová G.
Vektorová- využíva techniku draw. Objekty na obrázkoch sa skladajú z množstva liniek, kriviek a iných prvkov, ktoré sú definované pomocou matematických rovníc. Ich kvalita ostáva zachovaná aj pri zväčšovaní. V programoch draw sa jednotlivé detaily dajú editovať a upraviť samostatne, bez zásahu do okolitej grafiky.

Bitmapová grafika – obrázky sa tvoria technikou paint. Celok sa skladá z bodov. Hustota týchto bodov udáva kvalitu rozlíšenia a obmedzuje možnosti zväčšovania a manipulácie (menej kvalitný obrázok pri zväčšení pôsobí zubato, lebo jednotlivé body rozoznávame ako štvorce). Na manipuláciu s prvkami ich treba najprv „vystrihnúť“ z pôvodného celku. Ďalšou nevýhodou je, že bitmapový zväčšený obrázok zaberá oveľa viac miesta na disku, ako rovnako zväčšený vektorový obrázok.

Programy: grafické: Corel draw, Adobe Photo Shop, Gimp... a desk top publishing (Quark...)
 
Z histórie:
Z klasických g techník je najstaršia tlač z výšky – drevorez ( 8. stor. Budhistickí mnísi v japonských kláštoroch)
Alois Senefelder, narodený v Prahe – vynálezca litografie (koncom 18. stor.)
Prvé obrazové plagáty  40.te –50.te roky 19.stor.
Grafickú (hlavne plagátovú) tvorbu v Európe aj USA ovplyvnil Japonský drevorez – stará majstrovská G technika.
 Plagátová grafika (zlatý vek vo Fancúzsku ) bola prvým monumentálnym využitím obrazovej grafiky vysokej kvality pre propagáciu, spočiatku bola používaná klasická G technika – litografia (Toulouse Lautrec, A. Mucha,...) viď. otázka Plagát.
 
( napr. v us tlači sa počas obč. Vojny používal drevoryt (prvý ilustrovaný inz 1890) neskôr,  po zavedení elektrického pokovovania do tlačiarenskej praxe sa obrazová inzercia a plagát veľmi rozšírili. V období 80.tych rokov – zlatý vek US propagačnej ilustrácie. Ilustrátori obálok časopisov, článkov, plagátov a lepších inzerátov boli v počiatkoch poprední umelci ako Frederic Remington, Maxfied Parrish, J. C. Leyendecker. Neskôr A. Warhol alebo Norman Rockwell, J. Montgomery Flagg veľmi lukratívne zákazky, umelci sa stávali dokonca celebritami a ich meno bolo firmami považované za akýsi ventilček kvality na inzercii
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031