Scenár reklamných spotov

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 04.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 634 slov
Počet zobrazení: 9 417
Tlačení: 866
Uložení: 852
Ak chce agentúra získať klienta:
- urobiť projekt rekl. kampane (20-40 strán)
1. časť: Úvod
2. časť: Zadanie
3. časť: Komunikačná stratégia – čo budeme komunikovať, vybrať hl. benefit
4. časť: Kreatívna stratégia – 3 rôzne varianty spracovania
5. časť: Mediálna stratégia – mediamix (naznačiť Mediaplán)
6. časť: Záver – referencie (tradícia, úspechy, klienti, veľké úspešné kampane) + sľuby (čo sa dosiahne kampaňou)
 
- projekt by mal byť jednoznačný, dokonalý, originálny po každej stránke, plný obrázkov, tabuliek
 
Prezentačné texty: (program, catering)
- stručné (opíše sa v ňom námet)
1. zámer – čo chceme dosiahnuť
2. forma – aký program (hudobný, slovný, miesto, časti, vstupy...)
3. obsah – ako bude program prebiehať, následnosť jednotlivých programov
4. prezentácia sponzorov – na mieste podujatia, v médiách
5. technické zabezpečenie – stavba scény, videozáznam
6. záver – naše sľuby, aký to bude mať vplyv na pozvaných hostí
 
Reklamný film:
- prezentuje firmu (náučný film s reklamným obsahom)
- stačí komentár pod obraz – jednoduchá realizácia
- scenár LS,PS
 
Scenár: (každý číta obyčajne len svoju časť)
1. titulná strana (A4) – hlavička (kto vyrába pre koho), názov+scenár rekl. spotu+sekundy, námet, scenár, dramaturg, produkcia (produkčný – všetko okolo), hl. kameraman/kamera, réžia, producent (zháňa financie), copyright
2. druhá strana (produkčný/producentský list) – býva dlhší ako scenár, obsahuje všetko, čo treba k natočeniu spotu (t.z. zabezpečiť prostredie interiér/exteriér...), exteriér – popísať(nafotí sa, natočí), interiér – reálny (napr. reštaurácia – používa sa viac kamier) alebo štúdio (jednoduchšie natočenie – jednofarebné pozadie)
- všetko záleží od financií
- rekvizity (detailne opísať – urobiť zoznam)
- kostými (detto, fundus – sklad kostýmov, požičovne)
- masky (vizážisti – televízne líčenie – hrubý mejkap – pleťový = základné líčenie)
- technické zabezpečenie (napr. buldozér, báger, pirotechnické zabezpečenie, počítačové programy – grafika do obrazu)
- osoby + obsadenie – opísať/konkrétny herec
- catering – zabezpečí produkcia
3. intro (hovorí o čom scenár je) – píše sa pre tých, ktorí to schvaľujú, treba vysvetliľ všetky veci na 10-12 riadkov
4. scénosled
- rozpíšu sa tu jednotlivé sekvencie (sú očíslované)
- každý záber sa rozpíše zvlášť (očísluje sa)
- štáb so tam dopíše, čo potrebuje
5. scenár
 
základné vyjadrovacie prostriedky:
- obraz
- zvuk (slovo, hudba, ruchy-rozhlas)
- pohyb
- farba
 
Audiovizuálne PP:
1. propagačný film
2. propag. vysielanie v TV
3. videoreklama/videopropagácia
 
- patria medzi najúčinnejšie PP – pôsobia zároveň na zrak aj sluch
- sú masové
- 65% audiovizuálne zapamätanie
 
Výhody:
1. pôsobia na primárne receptory recipienta (zrak/sluch)
2. pôsobenie v pohybe a vo farbe
3. vysoká miera názornosti predvedenia
(každá reklama si zaslúži iný PP – záleží to od konkrétnej služby/produktu)
4. vysoká miera sústredenia
5. možnosť zasiahnutia širokej škály recipientov
 
Spoty nad 10 min spadajú pod PR
 
Kinoreklama:
- zasiahne CS
- vysoká koncentrácia filmového diváka
- skupinová sledovanosť
- drahá (CostPerThousand)
- inštruktážne, popisné, propagačné – druhy propagačných filmov
- hrané, animované, kombinované
 
Scenáre:
LS – čo vidím
PS – čo počujem
Spot
- názov
- charakteristika prostredia
- charakteristika postáv
Kamera
- nájazd
- odjazd
- panoráma (dokola)
- šveng
- zoom
Dynamika
- sa dosiahne pohybom a strihom
Záber
- veľký celok
- celok (vyvážené)
- polocelok (po kolená)
- polodetail (po pás)
- detail
- veľký detail
 
Video:
- vzniklo spolu s TV
- Praha 1953
- BA 1956
 
- VHS, S-VHS, Beta cam
- zábava, vzdelávanie, dokumentácia, reklama
- masovosť = sprístupnenie
 
Špecifiká:
- rýchla a spoľahlivá technika, ktorá umožňuje okamžitú reprodukciu
- výroba kópií
- predávanie výrobkov prostredníctvom videa (na výstavách...)
- predávanie výrobkov prostredníctvom videokatalógu
- využitie v oblasti dokumentačných celkov
- vzdelávanie
- prezentácia na netradičných miestach
- kombinácia s inými prostriedkami (DVD...)
 
Výrobky predstavované prostredníctvom videaokatalógov:
- nákladná prezentácia
- nebezpečná prezentácia
- nemožné predvedenie v reále (žeriavy...)
 
Druhom Videoreklami ja aj TV spot.
 
Žánre videospotov:
- pripomienkový
- imidžový
- inštruktážny
 
Najvhodnejší predmet, ktorý sa propaguje vo videospotoch je spotrebný tovar
PEPSI – spot, ktorý propaguje okrem nápoja aj životný štýl američanov
 
Hudba:
- klip
- džingrl
- sponzorský odkaz
 
oznam
odporúčania – rady divákom
predvedenie výrobku – priamo v akcii
minipríbehy
reklamná pieseň
 
Spoty využívajú:
- osobnosti (známe tváre)
- zvieratá
- príbehy
- rekl. pieseň

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.052 s.
Zavrieť reklamu