Jazyk ako systém znakov

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 05.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 222 slov
Počet zobrazení: 9 574
Tlačení: 873
Uložení: 863
Na dorozumievanie jedincov slúžia rozličné signálne sústavy. (morseovka, brailovo písmo...) Ide o dohovorený kód znakov, alebo zvukov, ktoré majú určitý všeobecne prijatý význam.

Semiotika:
náuka o znakoch
Systém znakov má funkcie:

- odovzdávanie správy, alebo vyjadrenia zmyslu
- komunikačná f. – zabezpečuje porozumenie odovzdávanej správy adresátovi v zmysle cieľa

Realizácia funkcií vyžaduje, aby bol systém znakov organizovaný z hľadiska semiotiky.

Semiotika sa delí na:
- syntax – študuje vnútornú štruktúru systémov. Dôraz kladie na spôsob spájania znakov do väčších celkov
- sémantika – v  skúma systémy znakov ako prostriedok vyjadrovania zmyslu
- pragmatika –zaoberá sa  vzťahom systémov a znakov k ich používateľom. znak je skúmaný vo vzťahu k cieľu, možnostiam a potrebám.

Znaky:
- prirodzené – používa sa aj označenie symptómy a sú nezávislé od tvorcu aj používateľa (dym je znakom ohňa)
- umelé – vytvorené ľuďmi (abeceda, kartografické značky, noty)
- konvenčné – vyjadrujú obsah známi z tradície čo je nie je celosvetovo univerzálne (čierna – smútok)

Signály a symboly: najčastejšie používané dorozumievacie znaky
- signály – sú znaky, ktoré neobsahujú žiadnu psychologickú predstavu toho, čo vyjadrujú. Nesúvisia s obsahom správy.

Delia sa na dve úrovne:
a)  Nižšiu - prejavy zvierat (štekanie, zavýjanie, pohyby tela)
b)  Vyššiu – znaky dohovorené ľuďmi (svetelná signalizácia v doprave, turistické značky)

- symboly – dohovorené znaky, ktorých charakter je motivovaný obsahom, ktorý sprostredkúvajú. (piktografické značky v doprave)

Jazykové znaky: Špecifické znaky, ktoré sa spolu ďalšími znakovými sústavami slúžia na dorozumievanie v ľudskej spoločnosti. Sématický trojuholník vyjadruje jazykové znaky takto:

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu