Privlastňovacie zámená

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 167 slov
Počet zobrazení: 5 474
Tlačení: 367
Uložení: 368
Privlastňovacie zámená
 
Nesamostatné stoja pred podstatným  a  prídavným menom : my brother , your new dress
Samostatné sa používajú samostatne , namiesto podstatného mena :  This book is mine , that one is yours .
Na rozdiel od slovenčiny nemožno v angličtine použiť privlastňovacie zámená po neurčitom člene a po
ukazovacích zámenách  this , that ! Ak chceme v takýchto prípadoch privlastňovať použijeme spojenie
of + mine ( yours ) a presunieme ho až za príslušné podstatné meno :
  his coat  - this coat of his (ten jeho kabát ) , my friend - a friend of mine (jeden z mojích priateľov),
Po zámenách  his  , its  , ktoré majú v oboch prípadoch rovnaký tvar , sa vo funkcii samostatného pri-
vlastňovacieho zámena  pridáva zosilňovací výraz own - his own  ,  its own
Poznámka : ·  V angličtine neexistuje zámeno  svoj , používa sa privlastňovacie zámeno osoby :
I have my dress . She has her dress .
  ·  Ak je pred podstatným menom privlastňovacie zámeno  nepoužívame člen !!!
  · its  sa vzťahuje len na neživotné podstatné mená : 
the carpet - its colour  , the office - its window
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

1.545