Smrť Jánošíkova - Ján Botto

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: babenka123
Typ práce: Referát
Dátum: 10.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 397 slov
Počet zobrazení: 41 938
Tlačení: 1 755
Uložení: 1 474

Smrť Jánošíkova - Ján Botto 

Ján Botto – najmladší štúrovský básnik.

Jeho dielo završuje etapu romantizmu v slovenskej básnickej tvorbe (poézii)

-  Je nazývaný básnikom farieb

-  Vyštudoval za lesného inžiniera a naposledy žil a pracoval v B.B. tu aj zomrel a pochovaný je na evanielickom cintoríne.

-  Jeho básnické dielo je tematicky veľmi pestré

-  Písal:

A, príležitostné básne
B, ponášky na ľudové piesne
C, revolučné básne
D, balady
E, veršované  rozprávky a povesti
F, básnické skladby (b.s.)

Vrcholným dielom je básnická skladba Smrť Jánošíkova. Jánošíka zobrazil podľa ľudových tradícií. Nezameral sa celý jeho život, zobrazil len jeho zlapanie, väznenie a popravu. Básnická skladba sa skladá z úvodu ( predspevu ) a 9 spevov.

Úvod: tam použil obraz matky a jej detí = Slovensko a Slováci. Svoje verše posiela po Slovensku, ale sa bojí, že v tejto „zakliatej krajine“ nenájdu odozvu. Stretnú sa však s hôrnymi chlapcami a spolu idú „po zboji“, aby ukázali ľudu „cestu k slnku slobody“

1. spev: začína opisom 12 zbojníkov, ktorí sedia okolo vatry na Kráľovej holi. Všetko hýri pestrými farbami a radosťou, pretože Jánošík a jeho zbojníci sú na slobode a bojujú v mene ľudu proti pánom. V závere spevu sa družina dozvedá o zlapaní svojho kapitána – Jánošíka. Radosť sa stráca, nastupuje smútok a žiaľ. Vatra dohára, maní sa na plamienok a aj ten postupne zhasína.

2. spev: zobrazuje zlapanie Jánošíka, ktorého nepremohla presila, ale zrada. Jánošík však zostáva nezlomený.

3. spev: Jánošík je vo väzení v „čiernom meste“. Aj keď je v putách a prikovaný, páni sa ho boja. Mučia ho ako zbojníka, ale on nemá pocit viny, pretože všetko robil v záujme ľudu a slobody. Za Jánošíkom prichádza do väzenia víla a v mene ľudu sa lúči s ním prekrásnou ľudovou baladou.

4. spev: noc vo väzaní. Jánošík spí zbičovaný v okovách, ale sníva sa mu sen o mladosti, slobode a voľnosti. Prichádza za ním diabol = symbol smrti.

5. spev: svitá nový ďeň, ale Jánošík vie, že jemu prinesie smrť. Verí, že po jeho smrti nadíde čas odplaty a spravodlivosti a že bude mať nasledovníkov.

6. spev: Jánošíka vedú k šibenici. Káže kňazovi, aby sa nemodlil za neho, ale za „biedny, nešťastný, utláčaný ľud“.

7. spev: Jánošíkova poprava. Smúti „celá krajina, nebo i zem“. Jánošík sa lúči s rodným krajom. Ľud je ustráchaný, „nemý a mĺkvy“.

8. spev: obraz Slovenska po Jánošíkovej smrti. Slovensko je ako „zakliata krajina“, v ktorej si ľud rozpráva potichu povesti o Jánošíkovi. Ľud verí, že Jánošíka oživili víly, že naozaj neumrel.

9. spev: má názov ZJAVENIE. Jánošík sa po smrti žení s Kráľkou, ktorá je kráľovnou víl. Je symbolom slobody. Spev družičiek na svadbe je symbolom víťazstva.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Botto

Ján Botto

Ján Botto, pseudonym Janko Maginhradský bol slovenský romantický básnik, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu