Smrť Jánošíkova - Ján Botto

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča babenka123
Typ práce: Referát
Dátum: 01.05.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 404 slov
Počet zobrazení: 31 978
Tlačení: 1 254
Uložení: 971
Ján Botto – najmladší štúrovský básnik. Jeho dielo završuje etapu romantizmu v slovenskej básnickej tvorbe (poézii)
-  Je nazývaný básnikom farieb
-  Vyštudoval za lesného inžiniera a naposledy žil a pracoval v B.B. tu aj zomrel a pochovaný je na evanielickom cintoríne.
-  Jeho básnické dielo je tematicky veľmi pestré
-  Písal: A, príležitostné básne
  B, ponášky na ľudové piesne
  C, revolučné básne
  D, balady
  E, veršované  rozprávky a povesti
  F, básnické skladby (b.s.)

Vrcholným dielom je básnická skladba Smrť Jánošíkova. Jánošíka zobrazil podľa ľudových tradícií. Nezameral sa celý jeho život, zobrazil len jeho zlapanie, väznenie a popravu. Básnická skladba sa skladá z úvodu ( predspevu ) a 9 spevov.
Úvod: tam použil obraz matky a jej detí = Slovensko a Slováci. Svoje verše posiela po Slovensku, ale sa bojí, že v tejto „zakliatej krajine“ nenájdu odozvu. Stretnú sa však s hôrnymi chlapcami a spolu idú „po zboji“, aby ukázali ľudu „cestu k slnku slobody“
1.spev: začína opisom 12 zbojníkov, ktorí sedia okolo vatry na Kráľovej holi. Všetko hýri pestrými farbami a radosťou, pretože Jánošík a jeho zbojníci sú na slobode a bojujú v mene ľudu proti pánom. V závere spevu sa družina dozvedá o zlapaní svojho kapitána – Jánošíka. Radosť sa stráca, nastupuje smútok a žiaľ. Vatra dohára, maní sa na plamienok a aj ten postupne zhasína.
2.spev: zobrazuje zlapanie Jánošíka, ktorého nepremohla presila, ale zrada. Jánošík však zostáva nezlomený.
3.spev: Jánošík je vo väzení v „čiernom meste“. Aj keď je v putách a prikovaný, páni sa ho boja. Mučia ho ako zbojníka, ale on nemá pocit viny, pretože všetko robil v záujme ľudu a slobody. Za Jánošíkom prichádza do väzenia víla a v mene ľudu sa lúči s ním prekrásnou ľudovou baladou.
4.spev: noc vo väzaní. Jánošík spí zbičovaný v okovách, ale sníva sa mu sen o mladosti, slobode a voľnosti. Prichádza za ním diabol = simbol smrti.
5.spev: svitá nový ďeň, ale Jánošík vie, že jemu prinesie smrť. Verí, že po jeho smrti nadíde čas odplaty a spravodlivosti a že bude mať nasledovníkov.
6.spev: Jánošíka vedú k šibenici. Káže kňazovi, aby sa nemodlil za neho, ale za „biedny, nešťastný, utláčaný ľud“.
7.spev: Jánošíkova poprava. Smúti „celá krajina, nebo i zem“. Jánošík sa lúči s rodným krajom. Ľud je ustráchaný, „nemý a mĺkvy“.
8.spev: obraz Slovenska po Jánošíkovej smrti. Slovensko je ako „zakliata krajina“, v ktorej si ľud rozpráva potichu povesti o Jánošíkovi. Ľud verí, že Jánošíka oživili víly, že naozaj neumrel.
9.spev: má názov ZJAVENIE. Jánošík sa po smrti žení s Kráľkou, ktorá je kráľovnou víl. Je symbolom slobody. Spev družičiek na svadbe je symbolom víťazstva.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.8)

O autorovi: Ján Botto

Ján Botto

Ján Botto, pseudonym Janko Maginhradský bol slovenský romantický básnik, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou.Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015