Knížky šestery o obecných věcech křesťanských (Klementinský sborník)

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 18.06.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 353 slov
Počet zobrazení: 3 244
Tlačení: 430
Uložení: 495
Autor: Tomáš Štítný ze Štítného
Jedná se o nejstarší sborník autorových traktátů, který vznikl kolem roku 1376. Je tvořen dvěma předmluvami, šesti traktáty a doslovem
 
Předmluvy:
První je adresována dětem, druhá čtenářům vůbec. Štítný v nich poukazuje na výchovný cíl svého spisu – vzor křesťanského života. Obhajuje se zde za to, že píše, i když je laik, o věcech náboženských. Pokud se dopustí nějakých chyb v otázkách věroučných, věří, že jej církve a učení lidé opraví.

1.  traktát: O vieře, o naději a milosti
Pojednává o víře, naději a lásce, o třech ctnostech, které jsou základními znaky křesťanského života a zárukou cesty ke spasení. Ke konci traktátu je připojen Výklad Páteře (tj. Otčenáše).
 
2.  traktát: O trjiech staviech: panenské, vdovském a manželském
Jedná se o jakousi rukověť morálky. Autor jmenované stavy hodnotí a dává jim praktické rady k řádnému životu.
 
3.  traktát: O hospodáři, hospodyni a čeledi
Řeší vztahy hospodáře, hospodyně a čeledi. Autor používá vtipného přirovnání: hospodář má být hospodyni a čeledi světlem, jako slunce je světlem měsíci a hvězdám. Uplatňuje zde svůj vřelý sociální cit. Uvědomuje si, že poměr pána k čeledi není vždy takový, jaký by měl být. Vkládá sem myšlenky, které ukazují, že i poslušnost má své hranice. Bůh je ten, kterého bychom měli poslouchat nejdříve, pak teprve hospodáře, otce.
 
4.  traktát: Kak se zdejší stavové lidští připodobnávají k andělským kuoróm
V přirovnání k devíti andělským kůrům probíhá Štítný devět stavů lidských v jejích vzájemné závislosti na sobě. Jsou to: duchovní, řeholníci, učenci, páni, vládykové, soudci, rolnici, řemeslníci, kupci. Každému tomuto stavu věnuje zvláštní úvahu, jak si má vést v řádném životě.
 
5.  traktát: Ostnec svědomie a o pokušení ďábelském
Vysvětluje, jak se má člověk po stupních andělských kůrů přiblížit k Bohu, má si vycvičit svědomí. Dále je zde pojednání o tom, jak ďábel pokouší k hříchu.
 
6.  traktát: Kak se očistijem toho, že hřešíme
Je to výklad o prostředcích, jak dosáhnout odpuštění hříchů a věčné milosti.

Doslov: Dokonánie kněh těchto
Autor se opět vrací k otázce, zda je kompetentní psát o věcech náboženských. Otázku řeší odkazem na to, že pravda spočívá ve věci, nikoli v osobě a jednotlivých slovíčkách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#rovnice

Diskusia: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských (Klementinský sborník)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015