Bílá nemoc - Josef Čapek

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: hankaaa (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.04.2016
Jazyk: Čeština
Rozsah: 1 011 slov
Počet zobrazení: 1 951
Tlačení: 135
Uložení: 128

Josef Čapek - Bílá nemoc

O autorovi
Karel Čapek se narodil roku 1890 v Malých Svatoňovicích. Je ze tří sourozenců (setra Helena a bratr Josef). Studoval gymnázium v Hradci Králové, odkud musel (po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku) přestoupit do Brna. Studoval na Filozofické fakultě UK a později v Berlíně a Paříži. Díky své nemoci, nebyl odveden do armády, ale válka ho výrazně ovlivnila. 1921 přichází do redakce Národních listů do Lidových novin. 1921-1923 je dramaturgem a režisérem Vinohradského divadla. 1935 se oženil s herečkou a spisovatelkou Olgou Scheinpflugovou. Po Mnichovské dohodě se stává posledním symbolem První republiky. 1938- umírá na plicní edém, několik měsíců před plánovaným zatčením gestapem. Byl pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze. Bratr Josef umírá o sedm let později v koncentračním táboře Bergen-Belsen.

Zařazení
Bílá nemoc je divadelní hra ovlivněná pragmatismem – tj. filosofický směr, který staví do popředí lidské jednání, praxi. Z ní každé myšlení vychází a k ní zase směřuje. Jednáme podle toho, co je pro nás užitečné a za pravdivé považujeme to, co se osvědčilo. Drama Bílá nemoc Karla Čapka bylo napsáno roku 1937, varuje před nastupujícím nacismem, Čapek doslova řekl, že ho k sepsání hry dovedl „konflikt ideálů demokracie s ideály neomezených a ctižádostivých diktatur“.

Dílo řadíme mezi tzv. meziválečnou prózu (1918-1939). Je to období první republiky, kdy neexistovala cenzura a díla mohla vznikat svobodně. Období demokracie, někteří autoři dosahují světových rozměrů. Sám Čapek se řadí k „demokratickému proudu“, kam se řadí dále například lidé kolem Lidových novin (Eduard Bass), spisovatelé jako například Karel Poláček či František Langer, ale i politici jako T.G. Masaryk nebo Edvard Beneš.

Dílo
je obvykle patrný vliv pragmatismu, propaguje demokracii (demokratický proud), zdůrazňuje individualismus, vliv techniky na člověka
dle rysů tvorby lze je dělit na dva proudy:
•  1) díla zobrazující vnitřní život jedince, možnosti lidského poznání
•  2) utopická díla, kritika společnosti, obava ze zneužití
typickým znakem děl je: využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí, velmi dobře využíval českého jazyka a jeho zvláštností
 
Čapkovo dílo obsahuje: romány, přes osm divadelních her, několik próz, velké množství povídek (Povídky z jedné/druhé kapsy, Trapné povídky), cestopisy, úvahy a v neposlední řadě
- povídky v časopisech (Trapné povídky, Krakonošova zahrada)
- z prvních románů vychází: Továrna na absolutno, Krakatit,
- jedna z nejznámějších dramat (her): R .U.R ,( hrála se i v USA)
- jedna z nejslavnějších povídek:  Povídky z jedné/druhé kapsy
- cestopisné fejetony: (Anglické listy, Italské listy, Cesta na sever)
- volná trilogie: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
- vydává díla, která jsou namířená proti nacizmu: Bílá nemoc, Válka s mloky, Matka

Jazykové prostředky a výstavba textu:

Bílá nemoc je drama o třech aktech a čtrnácti obrazech. V díle se používá spisovný jazyk, přes použité prostředí (nemocnice) zde nejsou nadmíru použity odborné lékařské výrazy – používány latinské odborné výrazy z oblasti lékařství (macula maculosa, Morbus Tshengi,agens, leprosis maculosa, prognosis infaustissima, sedativa tantum). Dílo je srozumitelné pro běžného člověka, ale zároveň obsahuje poměrně bohatou slovní zásobu. V úvodu autor píše,
že místo, nemoc i diktátor jsou fiktivní.
-  scénická poznámka psaná kurzivou
-  užívá hovorové výrazy a četná synonyma

Charakteristika hlavních postav:
Doktor Galén: působivý protiklad mezi nenápadnou skromností až rozpačitostí na jedné straně a mimořádnou důsledností i neústupností na straně druhé. Je to nepatetický, prostý, skrznaskrz civilní hrdina, který se obejde bez sentimentality i velkých gest, hrdina rozměru všedního dne. Lék proti bílé nemoci je ochoten dát pouze těm zemím, které se zřeknou
-  útočných válek. Považuje za svou přirozenou povinnost lékaře bránit lidský život a mír. Odmítá proto léčit nejen barona Kruga, ale i matku, skromnou a jistě hodnou ženu účetního zbrojařských podniku. Dalo by se říci, ze se tím prohřešuje proti lékařské etiketě, že násilně, třeba i za cenu lidského života, prosazuje svou myšlenku
Dvorní rada prof. dr. Sigelius: ředitel kliniky, vypočítavý, nejradši by si Galénův
-  objev přivlastnil, jde po penězích
Baron Krüg: majitel výrobny na zbraně, vydělává na utrpení druhých. Onemocní bílou nemocí a zastřelí se.
Maršál: Maršál (bez jména – narážka na Adolfa Hitlera) je militarista, touží po moci, slávě, respektive válce. Po onemocnění bílou nemocí se z něj stává troska, pro záchranu svého života je ochoten udělat vše
Otec, Matka, Syn: Bezejmenná rodina, pracují u barona v továrně, Matka onemocní bílou nemocí a rodina je pochopitelně v šoku
Místo děje:
-  Místem děje je převážně nemocnice ve fiktivním státě a zemi.
 
Kompozice díla
-  Rozsahem shodné s běžnými dramaty, klasický formát pro drama (bez ilustrací, neobsahuje kapitoly, ale dějství a obrazy).

Obsah díla:
-  Jistou zemi napadla epidemie bílé nemoci. Lékař Galén proti ní vynalezl účinný lék. Lék
-  vydá jen tehdy, když se vlády zaváží, že již nikdy nebudou válčit. Hlava státu, v němž bílá nemoc vypukla - výbojný maršál - chce dobývat svět a před ničím se nezastavuje. Bílou nemocí je napaden hlavní zbrojař země baron Krüg. Galén jej odmítá léčit, dokud nebudou splněny jeho podmínky. Krüg žádá maršála, aby uzavřel mír. Ten však trvá na dalším zvýšení zbrojní výroby. Ani maršál nedonutí Galéna ke změně jeho stanoviska a i ve chvíli,
-  kdy zpozoruje na sobě bílou skvrnu, fanatiky vyzývá k dalšímu výbojnému tažení. Teprve na naléhání své dcery a mladého Krüga, jehož otec se zastřelil, je ochoten uzavřít mír a splnit tak Galénovu podmínku, aby mohl být léčen. Galén přicházející k maršálovi je však ubit fanatickým davem, když odmítá provolávat slávu válce, a jeho lék je rozdupán.
-  Další dějovou linku tvoří příběh rodičů (Matka, Otec) a jejich Syna. Zatímco rodiče mají obavy o svůj život, Syn se těší, až starší lidé zemřou a uvolní tak místo mladším. Nepřipouští si hrůzu nemoci. Je to právě on, kdo zabije Galéna a rozdupá jeho lék.
 
Děj: Výňatku se odehrává u Maršála, kde Maršal přesvědčuje dr. Galéna opředání protilátky.
-  Dr. Galen nepřistoupí na stranu a tak je zatčen.

Cíl díla:
-  Kritika společnosti a nesmyslnost války. Neústupnost a tvrdohlavost lidí mající moc a vliv nad osudy lidstva. Lid slepě následující svého vojevůdce bez známky vlastního názoru. Dílo reaguje na slabost jednotlivce proti celému davu - jednotlivec nikdy nedokáže uspět před davem, konkrétně ukazuje na nenávist vůči jiným rasám v Hitlerově Německu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Bíla nemoc #karel čapek bila nemoc rozbor #Jozef capek #josef čapek #karel čapek biela nemoc


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022