Smrť Jánošíkova - Ján Botto

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: rox85
Typ práce: Referát
Dátum: 16.12.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 351 slov
Počet zobrazení: 17 784
Tlačení: 845
Uložení: 847
Stručný životopis:
Ján Botto sa narodil vo Vyšnom Skalníku dňa 27. januára 1829. Mal staršieho brta. Do ľudovej školy chodil Botto na Nižný Skalník. Nadanie i postavenie v rodine predurčovali Bottu na odchod z domu a tak sa zapísal na evanjelické gymnázium do Oždian. Literárne začal tvoriť počas štúdii v Levoči pod menom Janko Maginhradský. Hlavným zdrojom jeho poézie bola ľudová slovesnosť. Vyvrcholením jeho básnickej tvorby bola báseň K mladosti. Vznikla vtedy, keď činnosť mládeže ochabovala. V podobnom duchu je napísaná i povstalecká pieseň Pochod, v ktorej volá mládež k revolučným činom. Okrem toho napísal i Vojenské piesne a Prísaha Slováka.

Jeho najväčšie dielo je Smrť Jánošíkova. Ján Botto neskladal svoj spev o Jánošíkovi podľa historických dokladov, ale vzorom mu bola ľudová skladba. Jánošíka predstavil ako bojovníka za národnú slobodu. Túto skladbu nazval romancou. Ján Botto najlepšie precítil z našich básnikov ľudovú tradíciu o Jánošíkovi.

Dej:  Obsahuje úvod a 9 spevov. V úvode, ako predspev smrti Jánošíkovej je obranou hôrnych chlapcov a oslava slobodného života.

I. spev - oslavuje vodcu Jánošíka a jeho družinu. Krása a sila Jánošíkovej družiny je u Bottu symbolom veľkosti, hrdosti a sily ľudu.

II. spev - v dojemnej piesni plačúceho pastierika zvýrazňuje žiaľ ľudu a nad osudom Jánošíka a kreslí jeho obraz zlapania

III. spev
- Jánošík je vo väzení a prichádza k nemu v podobe dievčiny duša ľudu a nežným tónom sa s ním lúči, ako milá s milým

IV. spev
- Jánošík vo väzení sníva krásny sen voľnosti a slobody

V. spev
- precitá a uvedomuje si svoje položenie. Svitá nový deň, ale jemu prináša smrť. Pýta sa, kto viac zbíjal, či on alebo jeho kati? On chodil po zboji preto, lebo chránil spravodlivosť. Odsúdili ho, no on verí, že príde odplata

VI. spev
- Jánošíka vedú k šibenici. Kňaz ho vyzýva k modlitbe, ale on káže modliť sa za úbohý poddaní ľud

VII. spev
- v deň popravy mu naposledy mysľou prebiehajú obrazy jeho mladosti a slobodného života. Lúči sa s krajom

VIII. spev
- predstavuje Slovensko po jeho smrti. Všade je smutno, no ľud verí, že Jánošík nezomrel

IX. spev
- ukazuje sa v ňom budúce víťazstvo oslobodenej krajiny a ľudu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Botto

Ján Botto

Ján Botto, pseudonym Janko Maginhradský bol slovenský romantický básnik, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.075