Oliver Twist - Charles Dickens

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča wedik
Typ práce: Referát
Dátum: 15.02.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 696 slov
Počet zobrazení: 4 931
Tlačení: 388
Uložení: 371
Praktické!

Námět: Příběh sirotka v 19.stol, který musí ubránit svou bezúhonnost vůči londýnskému podsvětí.

Do nejmenovaného anglického městečka se jednoho dne z posledních sil připotácela mladá těhotná žena. Několik minut po porodu zdravého chlapečka zemřela. „Díky dobrodiní“ tamějších radních bylo dítě umístěno v obecním sirotčinci, jehož jediná vychovatelka Mannová se velmi svědomitě starala, aby své svěřence dobře připravila na útrapy pozdějšího života a nenechala je zhýčkat nějakými požitky. Na pokraji hladu, bez zájmu a lásky vyrůstal sirotek Oliver Twist do svých devíti let. Pak radní zhodnotili, že Olivera hýčkali již dost dlouho a poslali obecního serbusa Bumbleho, aby jej dovedl na práci zpět do špitálu, kde se narodil. Když jeho zoufalství z nedostatku jídla dostoupilo vrcholu, šel jednou požádat o přidání trochy šlichty vydávané za ovesnou kaši. Radní otřeseni jeho neuvěřitelnou nenasytností se rozhodli dát jej někomu jako pacholka do učení. Vzal si jej místní pohřebník Sowerbery. Sám na něj zlý nebyl, ale neustálé šikanování od Noa Claypola, jeho staršího učedníka, Olivera skličovalo. Po tvrdé urážce a následné rvačce Oliver utekl. Nemaje ke komu jít, zamířil do Londýna. Po cestě se jej ujal starší výrostek John Dawkins, známý spíše jako Lišák Ferina. Odvedl ho ke svému „ochránci“, starému Židovi Faginovi. který poskytnul prostředky i Oliverovi. Při první procházce s Lišákem Ferinou Oliver zjistil, že Lišák a jeho kamarádi jsou profi kapesní zloději pracující pro Fagina.

Snažil se utéct a vývojem událostí se dostal právě k panu Brownlowovi, kterého Lišák okradl. Oliver těžce onemocněl, ale díky láskyplné péči pana Brownlowa se uzdravil. Při první pochůzce, kterou jej jeho dobrodinec pověřil, byl zavlečen Faginovými kumpány zpět do jejich doupěte. Chtěli jej namočit do nějakého zločinu, aby už pak byl doopravdy jeden z nich a měli nad ním moc. Vybrali akci vedenou Billem Sikesem, bezcharakterním surovcem a násilníkem. Plánovali vyloupit dům a Olivera použít jako otevírače dveří. Nancy, Sikesova milenka, která Olivera vypravovala, mu projevila sympatie, několikrát se jej zastala, ale zadržela jej od útěku. Oliver se proto vydal s Billem. Podnik se však nezdařil a Oliver byl při vlézání do domu postřelen bdělými obyvateli. Sikes s kumpány Olivera odtáhli kousek od místa loupeže a sami utekli. Zraněnému Oliverovi nezbylo než se dovléct zpátky do domu, jež se před chvílí pokusili vyloupit. Majitelka paní Maylieová se jej laskavě ujala, uložila ho na lůžko a zavolala lékaře Losberneho. S ním později malého Olivera vyslechla a rozhodla se uchránit jej před trestem podle zákona. Dokonce mu umožnila žít s ní a její nevlastní dcerou Rózou jako další člen rodiny. Po čase se vypravili navštívit pana Brownlowa, aby se konečně dozvěděl, proč Oliver najednou tak zmizel.

Již několik dní pobývali v Londýně, když za Rózou přišla Nancy, aby ji sdělila informace, které se dozvěděla o Oliverovi. Zjistila totiž, že jeho nevlastní bratr Edward Leeford přezdívaný Monks se rozhodl Olivera zničit a spolčil se za tímto účelem s Faginem. Po další schůzce s Rózou se Bill Sikes dozvěděl, že Nancy „zradila“ a v návalu vzteku ji zavraždil. Róza celou záležitost sdělila panu Brownloowi. Jak později vyšlo najevo, tento muž si kdysi měl brát sestru Leeforda, otce Olivera a Edwarda, která zemřela v mladém věku. Brownlow pak stále udržoval spojení s jejím bratrem. Ten byl donucen oženit se ženou, kterou nemiloval. Z jejich svazku vzešel syn, Edward. Když už nebyli schopni spolu žít, rozešli se. Leeford pobýval v rodině starého námořníka Fleminga se dvěma dcerami. Starší Agnes se do něj zamilovala.

Z jejich lásky se narodil Oliver Twist. Jeden bohatý příbuzný Leeforda mu odkázal svůj majetek., který po Leefordově smrti přešel na jeho dva syny, Edwarda a Olivera. Monks nyní usiloval o to, aby zlikvidoval Olivera a celé dědictví tak přešlo na něj. Avšak pan Brownlow svým odhalením jeho plány nadobro zhatil. Poslední překvapivá informace se týkala Rózy. Byla totiž mladší sestrou Agnes Flemingové, Oliverovy matky. Kniha končí vítězstvím dobrých a spravedlivých lidí. Bill Sikes zemřel při pokusu o útěk před policisty, Fagin byl oběšen, a Monksův život ukončila ve vězení stará nemoc. Pan Brownlow adoptoval Olivera Twista a Róza se vdala za Harryho Mayliea. Autor se v této knize pozastavuje nad morální úrovní jednotlivých postav příběhu. V některých odhalí dobrého člověka a některé v průběhu děje nechá prokázat se jako naprosté lidské zmetky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)

O autorovi: Charles Dickens

Charles Dickens

Charles John Huffam Dickens bol anglický spisovateľ.

Literárne diela:
Hard Times
Dombey and Son
Nicholas Nickleby
A Tale of Two Cities
David Copperfield (David Copperfield (Dickens))
The Mystery of Edwin Drood
The Cricket on the Hearth
Sketches by Boz
A Child's History of England
Pictures from Italy
Little Dorrit
The Haunted Man and the Ghost's Bargain
American Notes
Barnaby Rudge
The Old Curiosity Shop
The Pickwick Papers
Our Mutual Friend
Martin Chuzzlewit
Great Expectations
A Christmas Carol
The Chimes
Bleak House
Oliver Twist (Oliver Twist)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020