Smrť Jánošíkova - Ján Botto

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 390 slov
Počet zobrazení: 13 254
Tlačení: 722
Uložení: 732
- touto skladbou končí jánošíkovská tematika v slovenskej literatúre, napísal ju 10 rokov po revolúcii
- je to lyricko-epická skladba s prvkami reflexie a alegórie

- kompozícia:
lyrický predspev a 9 spevov
Autor v predspeve posiela svoje verše po Slovensku, obáva sa, že nenájdu odozvu, no stretáva hôrnych chlapcov, ktorí bojujú proti krvide a za lepší svet.

1. Spev je oslavou Jánošíka a jeho družiny, spoločne ich spája boj za slobodu. Keď dohára vatra, družina sa dozvedá, že Jánošík bol zlapaný. 2.spev rozpráva o tom, ako chytili Jánošíka – premohla ho len zrada. Jánošíka lapenie nezlomí. 3. spev – Jánošíka väznia, no zároveň sa ho boja. Do väzenia za ním prichádza dievčina – národ (duša ľudu), s ktorou sa rozpráva o voľnosti, o všetkom dobrom, čo urobil. V 4. speve Jánošík prežíva noc vo väzení, sníva sa mu sen o mladosti (najpochmúrnejší spev). 5. spev – verše o slobode, ktoré patria k najkrajším veršom slovenskej poézie. Vrcholí tu konrast medzi tragickým osudom Jánošíka a vierou vo víťazstvo slobody. Národu môže pomôcť len silný jedinec „bohatier boží“ - mesianizmus. Jánošík rozpráva prečo zbíjal a vyslovuje vieru, že po jeho smrti prídu ďalší, ktorí budú pokračovať v začatom boji. V 6. speve Jánošíka vedú na popravu, modlí sa nie za seba, ale za ubiedený ľud – tragika je v pasivite zastrašeného ľudu. 7. spev je opisom Jánošíkovj popravy, lúči sa s rodným krajom, nebo i zem za ním smútia, vidí pasivitu národa, ktorý však v duši túži po novom Jánošíkovi. 8. spev je pochmúrny obraz Slovenska po smrti Jánošíka, ostali po ňom len povesti, stáva sa symbolom slobody a boja proti krivde. 9. spev – zjavenie – alegorický; Jánošík sa ožení s kráľovnou víl, ktorá predstavuje symbol slobody, spev družíc je spevom o slobode.

- skladba obsahuje prvky balady, elégie a hrdinského spevu
- je budovaná na kontraste svetla a tmy – heroizmu a tragizmu, konflikt medzi slobodou a bezprávím, rozpor medzi túžbami a skutočnosťou (základný romantický konflikt)

- jazyk
– krásna reč, bohaté prirovnania, personifikávcie, hyperboly, deminutívá, rečnícke otázky, epizeuxy, symboly; z ľudovej slovesnosti preberá celé verše a slohy
- verš 12-slabičný, 13-slabičný, 8 a 6-slabičný – rozlišuje nimi lyrické, reflexívne piesňové vložky a svadobné scény
alegória – Jánošík – Štúr, Jánošíkova družina – Štúrovci; heroizmus a tragika Jánošíka symbolizuje osud slovenskej romantickej generácie

- hlavné myšlienky:
viera v lepšiu budúcnosť, sociálnu spravodlivosť a slobodu slovenského národa
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Botto

Ján Botto

Ján Botto, pseudonym Janko Maginhradský bol slovenský romantický básnik, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011