Nočný rozhovor - Peter Karvaš

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 02.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 694 slov
Počet zobrazení: 3 200
Tlačení: 375
Uložení: 371
Peter Karvaš: (1920 – 1999)
Patrí medzi najvýraznejšie postavy slovenskej literatúry povojnového obdobia. Bol prozaik, dramatik a literárny teoretik. Zážitky zo SNP stvárnil v zb. poviedok S nami a proti nám. Satirický charakter majú prózy: Čert nespí, Maľovať čerta na stenu, Kniha úľavy. Dobre známy a uznávaný doma i v zahraničí je však ako dramatik. Z jeho prvých divadelných hier bola najúspešnejšia z čias SNP – Polnočná omša. V ďalších hrách nastoľoval predovšetkým mravné problémy, ako je zneužívanie moci, ohrozenie ľudskej slobody a demokracie. Hoci sa často vyjadroval v podobenstvách, viaceré z jeho divadelných hier sa stávali pre vtedajšiu socialistickú kultúru nežiadúcimi. Niektoré hry: Antigona a tí druhí, Jazva majú charakter tragédie, iné: Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana, Veľká parochňa, Absolútny zákaz majú ráz komédie, až ostrej satiry. V r. 1968 P. Karvaš privítal obrodný proces a stal sa jeho aktívnym stúpencom. Za tieto postoje bol v čase tzv. normalizácie postihnutý tým, že nesmel publikovať a jeho hry sa nesmeli uvádzať v našich divadlách. Po 10-ročnom nútenom odmlčaní nadviazal na svoje predchádzajúce prozaické diela tromi zbierkami krátkych satirických próz Humoresky a iné kratochvíle.
Sila tohto autora je v krehkých krátkych prózach. Základnou podstatou jeho umenia je hra s paradoxom a prekvapujúcou pointou okorenená inteligentným humorom a iróniou.
 
Nočný rozhovor
Príbeh sa odohráva vo forme dialógov dvoch manželov, keď otec nemôže v noci spať, lebo objavil, že jeho dospievajúci 16-ročný syn Milan prezrel jeho zásuvky a zistil, že otec bol v každej dobe spoľahlivý. Našiel totiž odznak gardistu a revolver, vyznamenania od komunistov, fotografie, na ktorých je vždy v inej uniforme. Zistil, že po roku 1968 stúpal nahor, dostával ceny a z toho plynúce výhody. Dnes, po zmene systému, je námestníkom riaditeľa, má výborný plat, auto so šoférom a služobné cesty do celej Európy.

Manželka ho ubezpečuje, že je všetko v najlepšom poriadku, pretože ich syn má z jeho dobrého postavenia len výhody, takže to oceňuje a chápe. Povedala mu, že Milan spomenul nejakého spolužiaka, ktorého otec bol vždy rebelant a teraz doma nemajú čo dať do úst. Takže môže pokojne spať, lebo ona synovi všetko rozpovedala, aká bola doba, že sa nedalo nesplniť rozkaz, že časy boli ťažké, že by nebolo normálne nerobiť to, čo robila väčšina. On sa však manželky spýtal, či ho pokladá za slušného človeka. Opäť mu vyrátala všetky výhody, ktoré získala s jeho postupovaním v práci, organizácii, že majú syna, priateľov, všeličo si môžu dovoliť.

Vtedy manžel vyšiel s tým, čo ho najviac trápi. Jednak to, že sa v pechorení za blahobytom odcudzil svojmu synovi, ale najmä to, že sa zamyslel nad tým, že žil akýsi cudzí život, že to nebol on, čo všetko prežíval a robil, lebo sa ku všetkému hlásil, so všetkým držal krok, každého poslúchal, všetko podpisoval, s každým súhlasil. Že to nemohol byť jeden a ten istý človek. Teraz si myslí, že chlapcovi nepovedala pravdu, veď on sa celý život vlastne len podroboval, ustupoval, mlčal, lebo sa chcel mať dobre alebo aspoň lepšie ako druhí. A Milan na to skôr či neskôr príde. A čo potom?

Nahnevaná manželka mu šplechla do tváre, či synovi mala povedať, že do Gardy vstúpil preto, lebo chcel ľuďom rozkazovať a nosiť vyleštené čižmy, že šiel do strany, aby v práci rýchlejšie postupoval a rozhodoval o osudoch ľudí, že čušal o svinstvách a tváril sa, že sa nič nedeje? Že dnes robí kariéru len po politickej linke a je mu jedno po ktorej? (str. 83) Vtom začuli akési zvuky. Zistili, že syn ich pravdepodobne počúval a všetko sa dozvedel. (str. 85)
 
Charakteristika diela:
Autor formou dialógov na veľmi malom priestore počas noci vykresľuje, ako žijú ľudia, ktorí sú poplatní dobe a ktorí nekráčajú vlastnou cestou. Dajú sa strhnúť mašinériou moci a niet pre nich záchrany. V každej dobe sú „dobrí“, pretože nemajú vlastný názor, smer a odvahu vybočiť zo stáda. Mnohí tak robia z pohodlnosti, pre určitý štandard, iní kvôli rodine, deťom. Autor nás núti, aby sme sa zamysleli nad tým, čo dokáže s človekom urobiť moc, nesloboda, kam až môže klesnúť: že sa bojí vlastných detí, nemôže im pozrieť smelo do očí, skrýva pred nimi svoju minulosť, lebo konal v rozpore s vlastným svedomím. Reč postáv je zrozumiteľná a jasná, ale úplne pochopiteľná a zrozumiteľná je pre staršiu a strednú generáciu, ktorá spomínanú dobu zažila „na vlastnej koži“.
 
Hlavná myšlienka:
Človek by mal počas svojho života žiť tak, aby si pri jeho rekapitulácii nemusel klásť otázky, či žil spravodlivo a kvalitne. Aby bol presvedčený, že prežil zmysluplný a hodnotný život, aj keď to mnohokrát bolo veľmi ťažké.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014