Hamlet obsah - Shakespeare

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 22.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 137 slov
Počet zobrazení: 21 897
Tlačení: 541
Uložení: 464
William Shakespeare: Hamlet

1. dejstvo:
1.obraz-duch Hamletovho otca sa zjaví strážnikom, ale hneď aj zmizne, takže sa s ním nemôžu rozprávať
2.obraz-kráľ Claudius pošle poslov k nórskemu kráľovi s listom, v ktorom mu píše o plánoch jeho synovca Fortinbrasa. Nórsky kráľ o ničom nevie a Claudius ho žiada o to, aby zakročil proti plánom Fortinbrasa, ktorý chce získať naspäť územia, ktoré v boji získal Hamletov otec. Hamlet sa rozpráva s Claudiom o smútku za svojím otcom. Neskôr za ním prídu strážnici s Horatiom a povedia mu o duchovi jeho otca. Hamlet sa rozhodne s nimi ďalšiu noc čakať na hradbách.
3.obraz-Laertes odchádza do Francúzska a pri odchod e dáva Ofélii rady. Radí jej, že si ma dávať pozor na Hamleta.
4.obraz-Hamlet ide na hradby a zbadá ducha, ktorý ho volá za sebou, ale jeho priatelia ho nechcú pustiť. Nakoniec sa im vytrhne a ide za duchom. Jeho priatelia idú tiež za ním.
5.obraz-duch povie Hamletovi, že ho zabil Claudius. Duch žiada pomstu a Hamlet súhlasí a rozhodne sa pomstiť otcovu smrť.

2. dejstvo
:
1.obraz-Polónius posiela Reynalda do Francúzska, aby zistil ako žije jeho syn Laertes. Vtom za ním príde Ofélia a povie mu o tom, že za ňou prišiel Hamlet. Polónius je pobúrený a chce ísť za Claudiom
2.obraz-Kráľ a kráľovná pozvali Rosencrantza a Guildensterna, aby rozptýlili Hamleta, lebo sa oňho boja, že sa od smrti svojho otca zmenil. Poslovia z Nórska donesú dobré správy, že nórsky kráľ zastavil plány svojho synovca. Rosencrantz a Guildenstern prídu za Hamletom a chcú zistiť, čo je na príčine jeho zmeny. Hneď nato prídu kočovní herci a Hamlet sa rozhodne napísať hru.

3.dejstvo:

1.obraz-Hamlet pozve kráľa a kráľovnú na divadelné predstavenie. Neskôr povie Hamlet známy monológ ,,Byť či nebyť...“ a zamýšľa sa nad smrťou, zmyslom života a popiera svoju lásku k Ofélii. Polónius a kráľ počúvali za závesom a rozhodnú sa, že Hamleta pošlú do Anglicka
2.obraz-nadišiel deň, keď sa mala hrať hra. Kráľ aj kráľovná prišli. V hre je príbeh, v ktorom je opísaná smrť Hamletovho otca. Keď to kráľ videl, odišiel preč a kráľovná sa chce rozprávať s Hamletom.
3.obraz-kráľ chce Hamleta čo najskôr poslať do Anglicka. Začína ľutovať svoj čin-bratovraždu. Pri modlitbe ho uvidí Hamlet a chce ho zabiť, ale rozhodne sa inak a počká si na lepší okamih.
4.obraz-Hamlet ide za kráľovnou. Polónius načúva za závesom. Kráľovná si myslí, že Hamlet ju chce zabiť a začne kričať. Spoza závesu sa tiež ozve krik a Hamlet bodne nožom do závesu. Zabije Polónia.

4.dejstvo:

1.obraz-kráľovná porozpráva kráľovi, čo sa stalo. Kráľa to prekvapí a vymýšľa spôsob, ako ukryť tento hriech
2.obraz-Rosencrantz a Guildenstern idú za Hamletom a chcú zistiť, kde dal mŕtvolu. Hamlet im nič nepovie a ide za kráľom
3.obraz-Hamlet príde ku kráľovi a ani jemu nechce povedať, kde je Polóniovo telo. Kráľ posiela Hamleta do Anglicka a má tajný plán ho tam popraviť.
4.obraz-Hamlet ide do prístavu a zamýšľa sa nad zmyslom života
5.obraz-Ofélia príde o rozum kvôli smrti jej otca. Laertes sa vráti z Francúzska a chce to pomstiť
6.obraz-Horatio dostane od Hamleta list, že ho zajali piráti a vracia sa naspäť domov
7.obraz-List sa dostane ku kráľovi a Laertovi. Tí dvaja začnú vymýšľať plány, ako zabiť Hamleta. V tomto rozhovore ich vyruší kráľovná a oznámi, že Ofélia sa utopila

5.dejstvo:
1.obraz-Hamlet nevie, že Ofélia zomrela a zisťuje to až v deň jej pohrebu
2.obraz-Hamlet povie Horatiovi akú lesť prichystal na Rosencrantza a Guildensterna, a že ich v Anglicku popravia. Potom za nimi príde Ostric a pozve Hamleta na súboj s Laertom. Kráľ a Laertes mali už vopred pripravený plán, že Laertes bude mať otrávený meč a kráľ podá Hamletovi otrávené víno. Hamlet prijme pozvanie a súboj sa začne. Hamlet vyhráva a jeho matka si naňho pripije otráveným vínom. Laertes bodne Hamleta a v boji si vymenia meče. Chvíľu nato bodne Hamlet Laerta a Laertes prezradí kráľove plány, takže Hamlet zabije aj kráľa. Jediný nažive ostane Horatio, lebo Hamlet tiež zomrie.

Prvé dejstvo
Je nov, na hradbách hradu Elsinor v Dánsku sa prechádzajú stráže. Francisco a Barnardo sa navzájom vymieňajú. Prichádza Horatio a Marcellus. Sú zvedaví, či sa aj túto noc zjaví Duch odetý od hlavy po päty v pancieri s maršalskou paličkou v ruke. Výzorom pripomína mŕtveho kráľa. Naberajú odvahu prihovoriť sa mu. Keď sa Duch zjaví. Horatio sa odváži spýtať, kto je. Ale Duch bez slova zmizne. Horatio vie o správe, že na ich hraniciach mladý, sebavedomý Fortinbras verbuje družinu vojakov proti Dánsku. Horatio si myslí, že Duch chce upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré hrozí štátu.
Ráno v poradnej sieni na hrade sa zhromažďujú kráľ Claudius, kráľovná Gertrúda a dvorania. Kráľ im oznamuje, že aj keď smútia za bývalým kráľom, od ktorého smrti neuplynuli ani dva mesiace, a ktorý bol Gertrúdiným manželom, v záujme všetkých si ju teraz vzal za manželku. Len Hamlet, dánsky princ, je odetý do čiernych šiat a smúti za otcom. Nepáči sa mu, že matka tak rýchlo zabudla na otca. Pripomína jej, ako ju otec ľúbil. "ani vánok nesmel ofúknuť jej tvár...".

Horatio, ktorý bol Hamletovým spolužiakom vo Wittenbergu i priateľom, povedal Hamletovi o Duchovi, ktorý sa v noci zjavuje na hradbách a podobá sa na jeho otca. Hamlet sa rozhodol stráviť noc na hradbách a na vlastné oči sa presvedčiť, kto to je. Medzitým sa v izbe radcu Polonia stretli spolu on a jeho dve deti - syn Laertes a dcéra Ofélia. Laertes požiadal otca, aby mohol odísť späť na štúdiá do Francúzska. Ofélia sa zveruje otcovi, že Hamlet jej vyznal lásku. Polonius ju nabádza k opatrnosti vo vzťahu k nemu a žiada ju, aby mu všetko oznamovala a listy od Hamleta odovzdávala jemu.
Na veži odbilo dvanásť. Hamlet s priateľmi stál na hradbách. Duch sa zjavil, Hamlet sa mu prihovoril. Duch mu naznačil, aby šiel za ním, akoby sa chcel s ním rozprávať medzi štyrmi očami.
"Som tvojho otca duch, čo potĺkať sa musí každú noc a vo dne o hlade stáť v plameňoch, kým mrzké hriechy jeho života nezhoria..."
Žiada Hamleta, aby pomstil hnusnú, bezohľadnú vraždu spáchanú na jeho otcovi. Medzi ľuďmi sa hovorí, že ho uštipol had, keď odpočíval v záhrade a zaspal. Pravda je však taká, že vlastný brat kráľa, Claudius, nalial spiacemu bratovi do uší strašný jed, ktorý ho usmrtil. Duch však chce, aby proti matke nič nepodnikol, aby ju nechal nebu a vlastným výčitkám, že tak rýchlo zabudla a súhlasila so sobášom s mužovým vrahom - terajším kráľom. Duch zmizol.

Druhé dejstvo
Do prijímacej dvorany vstúpil kráľ s kráľovnou, ich sluhovia a sprievod. Radia sa, ako pomôcť zmenenému Hamletovi. Nikto nevedel, čo sa mu odrazu stalo, čo mu zatemňuje myseľ. Aj Polonius pridal svoje poznatky s Hamletom o tom, ako sa správa k jeho dcére. Na ukážku priniesol Hamletove listy, ktoré jej písal a čítal z nich vety s veľmi trúfalým obsahom. Pochválil sa kráľovi, ako zakázal Ofélii sa s ním stretávať a všetko mu o ich stretnutiach vždy porozprávať. Do dvorany vošiel Hamlet. Všetci odchádzajú, zostáva iba Polonius a začína sa s mladým princom zhovárať. Čím ďalej, tým viac sa presviedča, že Hamlet je šialený. Jeho reči sú zmätené, naráža na nečestnosť, chamtivosť a intrigy. Tvrdí, že Dánsko je väzenie.
Do hradu prišli potulní herci. Hamlet ich privítal, požiadal ich, aby zahrali obecenstvu hru Gonzagovo zavraždenie so zmeneným dejom. Hra mala naznačiť vraždu jeho otca, ktorú spáchal kráľov brat, terajší panovník Claudius.

Tretie dejstvo
V predsieni dvorany sa opäť stretli kráľovná, kráľ, sluhovia a dvorania. Prišla i Ofélia. Stále nepoznajú dôvod Hamletovho šialenstva. Chcú ho však ešte vyskúšať, preto sa skryjú za závesmi a v predsieni sa ostáva modliť Ofélia. Do dvorany vstupuje Hamlet a hovorí:
"Byť, a či nebyť - kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac: či trpne znášať strely a šípy zlostnej šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať?"
Ofélia sa mu prihovára, vypytuje sa a Hamlet pochopí, že je to lesť a preto správa sa ako šialený. Vysmieva sa jej cnosti a posiela ju s výsmechom do kláštora. Ostatní sú tiež presvedčení o chorobe princa a rozhodnú sa poslať ho preč z kráľovstva - do Anglicka.

Vo veľkej sieni na hrade je pripravené predstavenie. Herci začali Nemohru. Na scéne ležal spiaci muž, ktorého iný muž usmrtil nakvapkaním jedu do ucha. Žena mŕtveho plače, vrah ju utešuje, až nakoniec prijíma jeho lásku. Herci po tomto prológu zopakovali hru vo veršoch. Kráľ, veľmi bledý, sa odrazu postavil a tackavo opustil miestnosť. Hamlet je spokojný, to čo videl, potvrdilo slová Ducha. Už si je istý, že vrahom jeho otca je Claudius. I Horatius, ktorý mal za úlohu sledovať správanie kráľa počas hry, sa presvedčil, že kráľ je vrahom.

Hamlet je v spoločnosti svojich priateľov normálny, šialenstvo predstiera iba pred strýkom, matkou a ich blízkymi. Do miestnosti, v ktorej sedí zamyslený Claudius, vstúpi Hamlet. Vytasil meč a je v pokušení bodnúť nič netušiaceho kráľa, aby tak pomstil smrť svojho otca. Zaváhal, ale potom potichu odišiel. Nechcel sa stať vrahom. Rozhodol sa navštíviť matku, ktorá poňho poslala. Kráľovná sa dohodla s Poloniom, že mu dovolí schovať sa za závesom, aby sa stal svedkom jej rozhovoru so synom. Rozhodla sa dohovoriť princovi a presvedčiť ho, aby sa zmenil. Hamlet si pamätal slová Ducha, aby matku ušetril a neubližoval jej. Rozhodol sa, že jej neublíži mečom, ale bude ju trápiť slovami a rečami. Kráľovná bola pohoršená Hamletovým správaním a jeho výčitkami. Zrazu sa záves pohol a Hamlet doň zabodol svoju zbraň. Spoza ťažkého závesu vypadla pod Hamletove nohy Poloniova mŕtvola. Matka sa zhrozila:
"- Aký to nerozvážny čin!
HAMLET: Tak ako zabiť kráľa, milá mať, a jeho brata za muža si vziať."
Matka nemohla uveriť vlastným ušiam. Hamlet jej rozpovedal, čo sa dozvedel od Ducha svojho otca a znova jej začal vyčítať sobáš s Claudiom. To presvedčilo kráľovnú o tom, že princ je šialený. Hamlet odišiel a so sebou odniesol i radcovu mŕtvolu.

Štvrté dejstvo
Kráľovná oznámila kráľovi, že Hamlet zabil Polonia. Ten sa neskrýval so svojím konaním a záhadne vysvetľoval, kde dal mŕtve telo. Kráľ si ho dal zavolať a rozkázal, aby ho odviedli na loď plávajúcu do Anglicka.
Ku kráľovnej sa dobýja Ofélia. Je akoby zmyslov zbavená, v rukách má lutnu, vlasy rozpustené až na plecia. Spieva nezmyselnú pieseň. Zošalela, keď sa dozvedela o otcovej smrti. Potajomky sa vrátil jej brat Laertes z Francúzska. Obvinil kráľovský dvor z vraždy a priviedol na hrad aj pobúrený ľud. Žiada ho o rozhovor osamote. Claudius ho presviedča, že vrahom je Hamlet. Navrhol mu, aby vyzval Hamleta na súboj. Laertes sa rozhodol namočiť hrot kordu do jedu, a tak poistiť svoju pomstu. Horatiovi doručili listiny pre kráľa, v ktorých Hamlet oznamuje svoj príchod. Veľký rozruch vyvolala správa, že Oféliu našli utopenú v rieke. Vešala venčeky na strom nad riekou, konár sa zlomil a ju pohltila voda.

Piate dejstvo
Hrobári kopú hrob. Hamlet ich pozoruje. Vedľa neho stojí Horatio. Hrobár vykopal lebku a odhodil ju. Hamlet sa s ním začne rozprávať. Spýtal sa ho, čí je ten hrob. Dozvedel sa, že mladej ženy, ktorá sa utopila. V reči sa zmienil aj o šialenom princovi Hamletovi, ktorý je v Anglicku, lebo tam nikomu nezavadzia. Lebka, ktorú vyhodil z hrobu, patrila Yorickovi - šašovi Hamletovho otca.

Do cintorína sa blíži pohrebný sprievod s otvorenou truhlou mŕtvej Ofélie. Laertes od žiaľu skočil za sestrou do hrobu, aby sa s ňou rozlúčil. Kráľovná hádže do hrobu kvety. Hamlet vyšiel z úkrytu a skočil za Laertesom, ktorý ho obviní z trojnásobnej vraždy. Hamlet sa čuduje. Oféliu naozaj miloval a teraz za ňou úprimne žiali. Na druhý deň Horatiovi vysvetlil, prečo sa vrátil. Dostal sa totiž k listinám od kráľa, ktoré mali sluhovia odovzdať v Anglicku. Stálo v nich, aby Hamleta okamžite zabili. Vyrobil teda iné listiny a podvrhol ich sluhom namiesto pravých.

Laertes vyzval Hamleta na súboj a princ súhlasil. Pred súbojom sa Hamlet ospravedlnil súperovi. Súboj začal a kráľ naoko podporoval Hamleta, na ktorého vsadil celé bohatstvo. Hamlet je spočiatku v boji úspešný a matka mu pripíja na zdravie a odvahu. Pije z pohára určeného pre Hamleta, do ktorého kráľ vhodil otrávenú perlu. Neskoro zakričal, aby nepila, víno bolo otrávené. O chvíľu padá na zem mŕtva.

Laertes ľahko zasiahol Hamleta. V súboji si neskôr protivníci vymenili kordy. Keď Hamlet zraní Laertesa, ten sa prizná, že zomrú, on aj Hamlet, lebo kord bol otrávený. Donútia kráľa vypiť zvyšok vína a ten umiera otrávený vlastným jedom. Po ňom umrel Leartes, ale pred smrťou poprosil Hamleta o odpustenie. Hamlet pred smrťou prosí Horatia, aby všetkým vyrozprával pravdu o smrti členov kráľovskej rodiny. Keď na hrad prišiel víťazný Fortinbras, nájde samé mŕtvoly. Nemá pocit šťastia zo svojho víťazstva a vydáva rozkaz, aby Hamleta vyniesli za dunenia sálv a ujíma sa vlády.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033