Idea slovanskej vzájomnosti

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 290 slov
Počet zobrazení: 17 310
Tlačení: 962
Uložení: 1 063
Ján Kollár

· k myšlienke slovanskej vzájomnosti Jána Kollára inšpiroval nemecký filozof Herder:
§ jazyk je základný charakteristický znak národa
§ v jazyku sa ukazuje duša národa
· všetci Slovaniajeden národ, majú síce odlišné jazyky, ale to sú len nárečia
· Slovanský národ tvoria štyri kmene:
§ ruský: Rusi, Ukrajinci, Bielorusi
§ československý: Česi, Slováci,
· jazyk čeština sa poslovenčí
· nezískal podporu ani na českej ani na slovenskej strane
§ poľský: Poliaci, Lužickí Srbi
§ ilýrsky (južnoslovanský): Srbi, Chorváti, Slovinci, Bulhari, Macedónci
· presadzoval myšlienku veľkého a silného slovanského národa, lebo sa obával maďarizácie
· oporou malo byť Rusko – jediný slovanský nezávislý štát
 
Pavol Jozef Šafárik

· spočiatku vo svojich prácach vyčleňoval slovenčinu ako samostatný slovanský jazyk, neskôr sa priklonil ku Kollárovej koncepcii
· venoval sa hlavne historickému a jazykovednému výskumu Slovanov
 
Oživenie bernolákovského hnutia

· na začiatku 20. rokov 19. storočia
· Juraj Palkovičostrihomský kanonik, preložil Bibliu do bernolákovčiny
· Alexander Rudnayostrihomský arcibiskup
· zavádzanie bernolákovčiny v cirkevnom živote a vydávanie slovenských učebníc
 
Spolupráca katolíckej a evanjelickej inteligencie

· centrum – Budín; Martin Hamuljak – hlavný organizátor bernolákovského hnutia od 20. rokov 19. storočia
· Pešť: Ján Kollárevanjelický farár v Pešti
· Slovenský čitateľský spolok
· Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej
· vydával almanach Zora – národovci v ňom publikovali svoje príspevky v bernolákovčine i v „českoslovenčine, vyšlo tu aj súborné dielo Jána Hollého
 
Národné obrany
 
· silnejúca maďarizácianárodoobranné reakcie – obhajovali rovnosť všetkých národov Uhorska
· hlavní predstavitelia: Samuel Hojč, Ján Kollár
· rozvoj divadelníctva:
§ 1830v Liptovskom Mikuláši: prvá hraJán Chalupka: Kocúrkovo
§ roku 1841 v Sobotišti vznikol divadelný spolok Slovenské národné divadlo v Stolici nitrianskej, viedol Samuel Jurkovič, otec prvej slovenskej ochotníckej herečky Aničky Jurkovičovej
· vydávanie kalendárov, kníh
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.032