3. 28. a 30. október 1918. Priebeh udalostí a ich zhodnotenie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.05.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 458 slov
Počet zobrazení: 1 682
Tlačení: 110
Uložení: 89

3. 28. a 30. október 1918.  Priebeh udalostí a ich zhodnotenie

V noci z 27. na 28. októbra 1918 vyhlásil minister zahraničných vecí gróf J. Andráši kapituláciu Rakúsko-Uhorska a oznámil, že prijíma návrh prezidenta  USA W. Wilsona o vzniku národných štátov. Správa rýchlo prenikla do Prahy. Národný výbor prevzal politickú moc v krajine. Do svojho užšieho vedenia pribral aj zástupcu Slovákov Vavra Šrobára, ktorý bol práve v Prahe. Československá národný výbor vyhlásil 28. októbra vznik samostatného česko-slovenského štátu.
 
Matúš Dula, ktorý nič nevedel o udalostiach v Prahe, zvolal na 30. október 1918 schôdzku slovenskej politickej reprezentácie do Turčianskeho Sv. Martina. (ešte predtým vystúpil na sneme F: JURIGA a rozlúčil sa s Uhorskom, hovoril v mene SNR, ktorá ešte neexistovala a prihlásil sa k princípu federalizmu a opieral sa o manifest Karola, kde sa hovorí o vnútroštátnej reorganizácii správy a federalizácii Predlitavska). Ústredným programovým bodom bolo oficiálne konštituovanie Slovenskej národnej rady, voľba jej výkonného výboru a diskusia o ďalšej ceste slovenského národa.  Na prezenčnú listinu sa podpísalo 106 účastníkov. Objavili sa tu tri rôzne koncepty: Samuela Zocha, kaplána Bamborského a Jurigov návrh. Na záver prijali návrh evanjelického duchovného v Modre SAMUELA ZOCHA na Deklaráciu slovenského národa, ktorá sa stala historickým štátotvorným dokumentom.  Konečnú štylistiku deklarácie ovplyvnil odkaz delegácie pražského Národného výboru, ktorá odišla na rokovania s čs. zahraničným odbojom do Ženeve. Českí politici odporúčali vydať všeobecné vyhlásenie o spoločnom štáte a nezdôrazňovať samosprávu Slovenska, tá sa mala riešiť neskôr.

30. októbra  1918 sa konalo oficiálne zasadnutie výboru SNS.
Rozhodlo sa o založení Slovenskej národnej rady a v jej mene prijala Deklaráciu. SNR sa stala jedinou oprávnenou reprezentantkou slovenského národa a prevzala všetku moc na Slovensku. Pod tlakom nejasných pomerov  a v snahe zdôrazniť česko-slovenskú orientáciu prvý bod Deklarácie hovorí, že „slovenský národ je čiastka rečovo i kultúrno-historicky jednotného československého národa“. Druhý bod deklarácie žiadal pre československý národ „neobmedzené samourčovacie právo na základe úplnej neodvislosti“.  Tretí bod Deklarácie požadoval „okamžité uzavretie pokoja (mieru) a síce na všetkých kresťanských zásadách.“ Originál deklarácie sa nepodarilo nájsť. MILAN HODŽA hneď po jej schválení vypustil tú časť, ktorá žiadala pre Slovákov osobitné zastúpenie na mierovej konferencii a vsunul do nej odvolanie na Andrášiho nótu z 27. októbra 1918.

Deklaráciou slovenská politická reprezentácia vyjadrila rozhodnutie Slovákov rozísť sa s Uhorskom a vytvoriť samostatný štát s Čechmi. Vôľu slovenského národa vzala na vedomie aj mierová konferencia v Paríži. Delegácia SNR, vedená Ivanom Dérerom odcestovala do Prahy a Československému národnému výboru odovzdala Deklaráciu ako symbol prihlásenia Slovákov do Československej republiky.

Udalosťami v Prahe a v Turčianskom Sv. Martine sa začala spoločná púť dvoch stredoeurópskych slovanských národov v Československej republike. Pre ďalší vývoj oboch národov bolo mimoriadne dôležité stretnutie delegátov zahraničného a domáceho odboja v Ženeve 28. a  31. októbra 1918. Obe delegácie si vymenili informácie o výsledkoch svojho pôsobenia, zhodli sa na štátoprávnej, čiže na republikánskej forme budúceho štátu i na tom, že prvým prezidentom ČSR bude T. G. MASARYK. Hovorili aj o obsadení niektorých kresiel vo vláde. Dohodli a, že Slováci budú mať 4 kreslá vo vláde.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#udalosti na slovensku-20storočie.ru #oktober #30

Dejiny Slovenska 20. storočie (Vypracované otázky na skúšku)

Diskusia: 3. 28. a 30. október 1918. Priebeh udalostí a ich zhodnotenie

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023