24. Postavenie židovského obyvateľstva v prvej Slovenskej republike

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.05.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 368 slov
Počet zobrazení: 1 019
Tlačení: 89
Uložení: 69

24. Postavenie židovského obyvateľstva v prvej Slovenskej republike (otázka č. 9)

Na Slovensku prebiehali deportácie od 25. marca 1942 – 20. 10. 1942, kedy bolo deportovaných 57 628 Židov. V marci 1944 prebiehali transporty z Maďarska do Osvienčimu (60 000 Židov deportovaných z Maďarska), v tomto období hľadali židia útočisko na Slovensku. Základnou otázkou ostáva, či vláda a prezident vedeli o tom čo sa so Židmi deje (s výnimkou Tuku a Macha). Silnú úlohu zohrala aj nacistická propaganda – strážené územia v Osvienčime, fotografie ako si tam Židia dobre žijú, písanie fiktívnych listov za ľudí, ktorí už nežili.

Cirkvi vydávali memorandá proti židovskému kódexu.
Proti deportáciám vystúpili biskupi a chceli vydať pastiersky list k Židovskej otázke. A. Mach nechcel pastiersky list zverejniť. Prebiehali rokovania Buzalku a Macha. Mach chcel dodať do listu svoju časť, s čím Buzalka nesúhlasil. List nakoniec nevyšiel,  vyšiel len článok v Katolíckych novinách. List evanjelikov však cenzúra nechala odznieť, aj keď jeho obsah bol približne taký ako listu katolíckych biskupov. Hovoril o tom že so Židmi treba zaobchádzať ľudsky napriek všetkému (vykorisťovatelia atď.).

Po prejave A. Macha znovu vzrástli obavy pred ďalšími deportáciami židov (na nátlak radikálov a Nemcov).
Vláda zaujala postoj, že najprv treba zriadiť komisiu, ktorá by vyšetrila, čo sa so Židmi v táboroch deje a potom ďalšie deportácie. Nemci prisľúbili zriadenie takejto komisie.  Katolícki biskupi vydali ďalší pastiersky list, proti ktorému bol A. Mach. Napriek tomu bol list 21.3.1943 prečítaný a čítal ho aj J. Tiso. Mach sa stiahol. Pastiersky list bol ráznejší, vychádzal z podobenstva o milosrdnom samaritánovi – choď a rob dobre.

Deportácie židov neboli na Slovensku u ľudí populárne, boli tu najlepšie podmienky na záchranu ľudí (pomník v Izraeli – spravodliví medzi národmi). V auguste 1942 predniesol Tiso v Holíči svoj prejav o Židoch, kde ich označil za nepriateľov a škodcov slovenského národa (ide o celé dejiny). Buzalku tento prejav morálne pohoršil, ale treba vedieť za akých okolností to Tiso povedal (transport neodišiel, ale aby uspokojil nátlak Nemcov, že Tiso Židom nenadŕža).
Od oku 1942 boli na Slovensku zriadené 3 pracovné tábory – Vyhne, Nováky, Sereď. Židia tu vyrábali   nábytok, oblečenie, stolárske dielne. Židia chceli ukázať, že sú sebestační. Deportácie boli obnovené po príchode nemeckej armády na Slovensko, proti protestoval Štefan Tiso. Po 29. auguste 1944 bolo deportovaných 15 000 židov. Pracovné tábory existovali do povstania, potom sa zapojili do povstania.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Dejiny Slovenska 20. storočie (Vypracované otázky na skúšku)

Diskusia: 24. Postavenie židovského obyvateľstva v prvej Slovenskej republike

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018