První česká ošetřovatelská škola

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katika
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 392 slov
Počet zobrazení: 3 160
Tlačení: 368
Uložení: 415
Praktické!
Česká ošetřovatelská škola, byla společně se školou německou založena v roce 1914 a délka jejího školení byla stanovena na 2 roky. K otevření, ale došlo až v roce 1916, protože těžké válečné poměry a nedostatek učitelů - lékařů znemožňoval dřívější zprovoznění.

Každým rokem mohlo být na školu přijato pouze 15 žákyň. Podmínky pro přijetí byly:
-  rakouské státní občanství
-  absolvování alespoň měšťanské školy
-  stáří od 18 do 30 let
-  dokonalé zdraví
-  mravní bezúhonnost
-  opravdový zájem o ošetřovatelské povolání
-  doklad, že nepečuji o nezletilé dítě, nebo, že nevedou vlastní domácnost.

Žákyně byly do školy přijímány na základě pečlivého výběru. Podrobovali se přijímacím zkouškám z inteligence, počtů a českého jazyka. Všechny úspěšné kandydátky nastoupily nejprve na zkoušku, která trvala 4 měsíce, když prošly a splnily všechny požadavky školy, byly přijaty definitivně. Během 2 let studija mohla být, kterákoli propuštěna ze školy pro špatné chování, neschopnost, porušení školních pravidel. Ke konci prvního roku postoupili žákyně, které vykonaly s prospěchem zkoušky a byly i jinak způsobilé, postoupili tedy do druhého ročníku  a nazývaly se „ ošetřovatelky na zkoušku“. Ve druhém ročníku byly již přiděleny na různá oddělení v nemocnicích, aby získaly vědomosti a zručnost v ošetřování nemocných a pracovaly pod vedením vrchních sester. Po ukončeném vyučování ve druhém ročníku vykonávaly praktické a teoretické státní zkoušky.Ty,které je úspěšně podstoupily obdržely ošetřovatelský diplom a titul  „ diplomovaná ošetřovatelka“.
Absolventkám, které vystudovaly na státní útraty, byl vydán diplom až po vykonání předepsané služební povinnosti ve státní nebo státem řízeném ústavu.

Na žádost předsedkyně ČSL Červeného kříže k nám vyslal americký červený kříž několik svých ošetřovatelek, aby svými dosavadními zkušenostmi zvedly úroveň ošetřovatelství i u nás. Řízením školy byla v roce 1920 pověřena američanka Marion Parsons a jejími asistentkami byly slečny Lentel a Kačenová. Americké sestry výrazně zvýšily úroveň výuky. Do teoretických předmětů zařadily „ histori ošetřovatelství“ a „ etiku“ , při praktickém vyučování kladly velký důraz na individuální péči o nemocného nejen z hlediska ošetřovatelského, ale i morálního. V roce 1923 končila americkým sestrám u nás smluvní lhůta. Ředitelkou byla jmenována Sylva Macharová. Tato ředitelka školu podstatně rozšířila, na různých klinikách zřídila pro žákyně nové školní stanice. Kromě učení připisovala S. Macharová velký význam i v sebevzdělávání, a proto žákyně každý týden navštěvovaly divadelní představvení nebo koncerty. V roce 1923 Sylva Macharová opustila školu a ošetřovatelská škola byla převedena do státní správy. Ředitelkou se stala Emílie Ruth Tobolářová, která pak školu vedla i během protektorátu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Škola


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017