7 ročná vojna (1756-1763)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 369 slov
Počet zobrazení: 11 657
Tlačení: 758
Uložení: 815
Mária Terézia bola po dvoch sliezskych vojnách pevne rozhodnutá pustiť sa znova do boja s Pruskom o opätovné získanie strateného Sliezska. Vhodná príležitosť sa jej naskytla keď sa priostril zápas medzi Veľkou Britániou a Francúzskom o nadvládu v severnej Amerike a Indii. Zmluva vo Westminstery v januári 1756 medzi doterajšími protivníkmi Veľkou Britániou a Pruskom, ktorá mala oboch zmluvných partnerov chrániť pred možným vpádom Francúzska, prípadne Ruska, viedla k dorozumeniu medzi Francúzskom a Rakúskom, a tím k obratu spojenectva (tzv. renversement des alliances). Vojna na európskej pôde začala v auguste roku 1756 vpádom Fridricha Veľkého do Saska, ktorý sa týmto krokom snažil predísť spoločnému útoku všetkých svojich nepriateľov. K protipruskej koalícii sa popri Rusku pripojilo aj Švédsko, okrem toho bolo rozhodnuté aj o nasadení ríšskych vojsk proti Prusku.

Už v roku 1757 sa však Prusko ocitlo v nebezpečnej krízy: Po porážke v bitke pri Kolíne ( 18.júna.1757 ) od rakúskeho poľného maršala Dauna sa musel Fridrich stiahnuť z Čiech; do východného Pruska, Pomorian a Braniborska vtrhli cudzie vojská, a Francúzsko si vynútilo rozpustenie britskej kontinentálnej armády. V bitkách pri Rossbachu ( 5.novembra.1757 ) nad Francúzmi a ríšskymi vojskami a pri Leuthene ( 5.decembra.1757 ) nad Rakúšanmi dosiahol Fridrich víťazstvo a odvrátil tak hroziacu porážku. V nasledujúcom roku sa mu podarilo odraziť útoky, ale v dôsledku drvivej porážky pri Kunesdorfe ( 12.augusta.1759 ), ktorú mu pripravili spojené rakúsko-ruské vojská, sa ocitol na pokraji porážky. Sľúbená britská finančná pomoc sa po páde premiéra Wiliama Pitta staršieho zastavila.

Obrat priniesla smrť cárovnej Alžbety Petrovnej 5.januára.1762. Jej nasledovník Peter III. uzavrel s Pruskom separátny mier ( 5.mája.1762 ), ktorý bol po Petrovom zavraždení potvrdený jeho vdovou, cárovnou Katarínou II. Po ukončení námornej a koloniálnej vojny medzi Veľkou Britániou a Francúzskom v novembri.1762 bola 15.februára.1763 v Hubertsburgu uzavretá prusko-rakúska mierová zmluva. Rakúsko sa s konečnou platnosťou zrieklo Sliezska a Fridrich sľúbil dať pri voľbe cisára svoj kurfirtský hlas Jozefovi II. Aj napriek nerozhodnému výsledku vojny zostal pruský kráľ v očiach súčasníkov víťazom sedemročného sporu, lebo jeho armáda bola schopná odolávať ďaleko silnejšej koalícii. Vedľa Veľkej Británie, Francúzska, Rakúska a Ruska sa dobudúcna aj Prusko stalo európskou veľmocou.
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#7 rocna vojna #koaličné vojny #7 rocna vojna maria terezia #Sedemročná vojna #7  ročna vojna


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014