Reformy Jozefa II.

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 23.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 273 slov
Počet zobrazení: 10 348
Tlačení: 754
Uložení: 762
Reformy Jozefa II.
-  Jozef II. vládol spolu so svojou matkou od roku 1765, kedy zomrel manžel Márie Terézie František Lotrinský. Na trón nastúpil po smrti svojej matky v roku 1780. Po nástupe na trón sa snažil nadviazať na reformy svojej matky.  Vládol v rokoch 1780-1790.
-  Svojimi reformami chcel urýchliť modernizáciu krajiny, prebudovať ju na jednotný štát s jediným úradným jazykom- nemčinou. Podporoval pri tom používanie národných jazykov v jednotlivých oblastiach, čím rástlo národné povedomie.

- Za jeho najvýznamnejšiu reformu môžeme označiť Tolerančný patent- 1781 → náboženská sloboda pre katolícke, protestantské, pravoslávne náboženstvá. (nezrušilo to úplné dominantné postavenie katolíckej cirkvi, ale reforma bola hlbokým zásahom aj do spoločenského života v Habsburskej monarchii). Dôležité bolo aj čiastočné zrovnoprávnenie židovského obyvateľstva- tí mohli vykonávať rôzne práce, ktoré im boli odvtedy zakázané. Mohli dávať deti na štúdiá, voľne kupovať domy.....
- 1785- Zrušenie nevoľníctva → (1781 v Rakúsku a v Čechách). Ním sa odstránilo pripútanie poddaných k pôde a zrušila sa ich závislosť od zemepána. Poddaní sa mohli slobodne sťahovať a narábať so svojím majetkom.
- Zrušil stolice, ktoré spojil do väčších územných celkov- dištriktov. Na ich čele stáli komisári priamo menovaní cisárom. V Uhorsku vzniklo 10 dištriktov, z ktorých 3 sa nachádzali na území Slovenska: Nitriansky, Košický, Banskobystrický.
- Nariadil zdaniť aj šľachtické obyvateľstvo- vyvolalo to odpor u uhorskej šľachty.

-  Na smrteľnej posteli odvolal skoro všetky svoje reformy okrem Tolerančného patentu a Zrušenia nevoľníctva. Nemal potomkov a po jeho smrti v roku 1790 nastupuje na trón jeho brat Leopold II. , len na krátke obdobie. Bol politicky veľmi nadaným a vzdelaným vladárom. Aktivity mu prekazila jeho predčasná smrť v roku 1792. jeho vládou  sa definitívne končí  obdobie osvietenského absolutizmu.
Mária Terézia  1740 – 1780
Jozef II.  1780- 1790
Leopold II.  1790- 1792
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014