Formovanie východného bloku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 380 slov
Počet zobrazení: 2 511
Tlačení: 230
Uložení: 280
Formovanie východného bloku
Štáty v premenách storočí str.39/102

Obnova ZSSR po vojne

· Ako priorita v hospodárstve je postavený ťažký priemysel, spotrebný priemysel na minimum
· V krajine je nedostatok potravín = násilím ich odoberali roľníkom
· Zajatcov, ktorí sa vracali domov preverovali a „nespoľahlivých“ posielali do gulagov
· Po vojne Stalin nariaďuje nové čistky, preverovanie aj na najvyššej úrovni
· „ideologická očista“ sa nevyhla ani vede a kultúre
· „na zoznam „ sa dostávajú mená ako Prokofjev, Šostakovič, Chačaturjan,Bulgakov...
· Vo vede sú podporované len tie odvetvia, ktoré sa dajú vojensky využiť
· Ako „pavedy“ sú označované sociológia, genetika, kybernetika
· Jednotky ZSSR zastávajú v krajinách  východnej Európe aj po skončení vojny
· Tieto krajiny sú pod kontrolou ZSSR
· Mali tvoriť nárazníkové pásmo medzi ZSSR a Európou
· Boli v nich radikálne potrestaní vinníci vojny, zavádzala sa pozemková reforma, vyvlastňovali sa veľké majetky
· Kľúčové pozície v štáte obsadili komunisti
· Tieto krajiny dostali názov „ľudové demokracie“
· Vytvára sa z nich sovietsky tzv. východný blok
· Proti Stalinovmu diktátu sa postavila Juhoslávia ( Josif Broz Tito)- tu sa vytváral kult Titovej osobnosti
· V každej krajine východného bloku prebehli procesy ( väčšinou vykonštruované) – súdená bola opozícia, radoví občania, cirkev a niekedy aj členovia Komunistickej strany
· Hospodársky vývoj tu prebieha podľa jednej schémy: podniky boli znárodnené, hospodárstvo sa riadilo podľa päťročných plánov
· V roku 1949 vznikla RVHP ( Rada vzájomnej hospodárskej pomoci) – mala koordinovať a urýchľovať hospodársky vývoj v krajinách sovietskeho bloku
· Začiatkom 50-tych rokov dochádza k násilnému združstevňovaniu – vznikajú JRD (Jednotné roľnícke družstvá) = pokles poľnohospodárskej výroby
· Kultúra sa snaží priblížiť k ľudu : vznikajú knižnice, kiná, divadlá, školy
·  V roku 1953 zomiera Stalin – nastupuje Nikita Chruščov
· V roku 1956 sa konal XX. Zjazd KSSZ- na mimoriadnom uzavretom zasadaní tohto zjazdu Chruščov odsúdil kult Stalinovej osobnosti, kritizoval ale len Stalina a nie systém
· Po Stalinovej smrti nastáva zmierňovanie medzinárodného napätia – ZSSR vyhlásil, mierové spolužitie s kapitalistickými štátmi
· v roku 1964 bol Chruščov zvrhnutý a nastupuje L.I.Brežnev

Kríza v vo východnom bloku

·  1953 v ČSR sa konajú štrajky
·  1953 v NDR povstanie – vyriešili až ho sovietske tanky
·  1956 – Poľsko – povstanie v Poznani
·  1956 – Maďarsko
·  Najväčšiu nespokojnosť prejavila inteligencia a študent, na čele Imre  Nagy, prichádzajú sovietske tanky = zahynulo 4 000 Maďarov, 600 sovietskych vojakov a 22000 bolo uväznených
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016