Kontrolný diktát na vlastné podstatné mená

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 136 slov
Počet zobrazení: 3 108
Tlačení: 90
Uložení: 83

Kontrolný diktát na vlastné podstatné mená

Naša domovina je Slovenská republika. Máme krásne pohoria s národnými parkami a Podunajskú nížinu s úrodnou zemou. Najstarší je Tatranský národný park. Najvyšší vrch Slovenska je Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách. Najdlhšia rieka Váh má dva pramene. Turisti môžu obdivovať Bratislavský hrad, hrad Beckov, Beliansku jaskyňu alebo vodnú nádrž Liptovská Mara. Celý svet poznal aj nášho Milana Rastislava Štefánika a teraz pozná našu víťaznú olympioničku Petru Vlhovú.

Kontrolný diktát na vlastné podstatné mená

Naša __omovina je __lovenská __epublika. Máme krásne __ohoria s __árodnými __arkami a __odunajskú __ížinu s úrodnou __emou. Najstarší je __atranský __árodný __ark. Najvyšší __rch __lovenska je __erlachovský __tít vo __ysokých __atrách. Najdlhšia __ieka __áh má dva __ramene. Turisti môžu obdivovať __ratislavský __rad, __rad __eckov, __eliansku __askyňu alebo __odnú __ádrž __iptovská __ara. Celý __vet poznal aj nášho __ilana __astislava __tefánika a teraz pozná našu víťaznú __lympioničku __etru __lhovú.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu