Vstupný diktát zo SJL v 6. ročníku – opakovanie učiva

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 202 slov
Počet zobrazení: 911
Tlačení: 21
Uložení: 39

Vstupný diktát zo SJL v 6. ročníku – opakovanie učiva

Prázdniny rýchlo ubehli a my sme opäť v školských laviciach. Úvodné objatia a bláznivé vítanie už máme za sebou. Škola je najmä o vzdelanosti a výchove. S novými učiteľmi a priateľskými spolužiakmi si pomaly budujeme skvelý vzťah.

Netrpezliví žiaci sa nevedia dočkať zaujímavých vedomostí z nových predmetov. Učitelia však zapaľujú v nás aj oheň ľudskosti. Uvedomujeme si, že tolerancia a láska by nám mohli každý deň spríjemniť školský život.

Pokúsime sa trpezlivo kráčať za múdrosťou a ľudským teplom s potešením?

Vstupný diktát zo SJL v 6. ročníku – opakovanie učiva

Prázdniny r _ chlo ubehli a m_ sme opäť v školsk _ ch laviciach.

 Úvodné objatia a bláznivé v _ tanie už máme za sebou. Škola je najm _

o vzdelanost _ a v _ chove. _ nov_ m _ učite _ mi a priateľským_

spolužiakm_ si pomal _ budujeme skvel _ _zťah. Netrpezliv _ žiaci

sa nevedia dočkať zauj _ mav _ ch vedomostí z nov _ ch predmeto _ .

Učite _ ia však zapaľujú v nás aj oheň ľu _ skosti. Uvedomujeme si, že

tolerancia a láska b _ nám mohl _ každý deň spr _ jemniť

 školsk _ ž _ vot. Pokús _ me sa trpezlivo kráčať za múdrosťou a

ľudsk _ m teplom _ potešením_

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Vstupný diktát zo SJL v 6. ročníku – opakovanie učiva

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu