Diktát pre 5. ročník – výstupný

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 176 slov
Počet zobrazení: 554
Tlačení: 19
Uložení: 22

Diktát pre 5. ročník – výstupný

Školský rok sa pomaly končí a my sa tešíme na prázdniny. V piatej triede nám skúsení učitelia odkrývali informácie z nových predmetov. Získali sme poznatky zo života v prírode i v spoločnosti. Zistili sme, že svet nie je utvorený neustálym skúšaním a známkami.

Tvorí ho aj komunikácia s učiteľmi a spolužiakmi. Vytvárame si rôzne vzťahy a formujeme svoj charakter. Naše krásne Slovensko potrebuje múdrych a vzdelaných ľudí. No tiež potrebuje aj ľudí slušných a úctivých. Prejavy súcitu k blížnym by nám nemali byť cudzie. Dokážeme to?

Diktát pre 5. ročník – výstupný

Školsk_ rok sa pomal_ končí a m_ sa tešíme na prázdniny. V piatej triede

nám skúsen_ učitelia odkr_ val_ informácie z nov_ ch predmeto_.

Získali sme poznatk_ zo života v prírode i _ spoločnosti. Z_ stili sme, že

svet nie je utvorený neustál_ m skúšan_ m a známkam_. Tvor_ ho aj

komunikácia _ učite_ mi a spolužiakm_ . V_ tvárame si rôzne v_ťahy

a formujeme svoj charakter. Naše krásne _lovensko potrebuje múdr_ ch

a vzdelan_ch ľudí. No tiež potrebuje aj ľudí slušn_ ch a úctiv_ ch. Prejav_

súc_ tu k bl_žnym by nám nemali b_ ť cudzie. Dokážeme to_

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu