Investovanie bez emócií

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 317 slov
Počet zobrazení: 2 154
Tlačení: 119
Uložení: 120

Investovanie bez emócií

Pri investíciách je veľmi dôležité sa na to pozerať viac cez matematiku a trendy ako cez emócie. Ak investor zainvestuje svoje prostriedky len preto, že sa mu páči určitá investičná príležitosť, súvisí to s výrazne vyšším rizikom, ako keď postupuje podľa štandardných postupov, pri ktorých sleduje aktuálny stav na trhu, možnosti vývoja a trendy. Rovnako, keď má investor alokavané financie v určitej investícii, tiež by ich nemal vyberať na základe svojich aktuálnych postojov – investícia môže rásť kvôli faktorom, na ktoré by štandardnými postupmi prišiel, prípadne má investícia potenciál na rast.
Úspešní investori majú viacero spoločných čŕt. Ide najmä o vyrovnanosť, vytrvalosť a disciplínu. Svoju úlohu zohráva aj to, či je investor z určitej podobnej situácie z minulosti sklamaný a preto sa bojí zopakovať tento krok pri súčasnej investícii alebo je ochotný ísť do rizika a získať vyšší výnos ako v minulosti.

Pri investovaní sa odporúča mať svoj vlastný postup a pripraviť si stratégiu investovania. Veľmi vhodné je viesť si písomné záznamy a pravidelne monitorovať skutočné výnosy. Dodržiavanie plánu pomáha pri systematickej práci s investíciou a odstraňuje aspoň časť zábran, s ktorými sa investori stretávajú. Vytrvalosť a disciplína sa u správneho investora prejavujú aj pravidelným monitorovaním investície, aktuálnej situácie na trhu, trendov a súvisiacich skutočnostíl, ktoré môžu mať vplyv na rast alebo pokles invesície.
Nielen dodržiavanie plánu, ale aj správna ochota investovať v čase celkového prepadu trhu, je príležitosť na nákup. V takomto prípade je veľmi dôležité, aby investor vedel správne vyhodnotiť, že sa jedná o trhovú príležitosť a vhodnú časť svojej investície do nej presunul. Získa tak výhodu pomerne lacnej investície, ktorá môže mať výrazný potenciál rastu. Treba byť však na pozore, keď investície nadštandardne rastie alebo výrazne klesá. Vtedy by sa mal investor držať štandardných postupov a držať sa svojho rizikového profilu a stratégie investovania. Pri dlhodobých investíciách môžu byť výkyvy pomerne rozsiahle, ale v strednodobom alebo dlhodobom horizonte sa vyrovnávajú a rastú.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pravidelny rast pokles


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013